Blog

IACCM er verdens ubestrideligt største organisation inden for contract & commercial management. NSCCM har samarbejdet med IACCM siden 2014, og vores IACCM-certificerede kurser kan skabe den nødvendige fordel i en jobkamp, hvor netop IACCM-certificeringer er i høj kurs blandt arbejdsgivere.
Tim Cummins, den anerkendte præsident for IACCM, har for nyligt rundet 350.000 visninger af sit blogindlæg om contract manager-rollen. Dette bekræfter ikke kun, at stillingen som contract manager er oppe i tiden , men også at stillingen er omgivet af mystik, nysgerrighed – og tvivl. Tvivl om, hvad rollen egentlig indebærer.
Hos NSCCM anser vi os selv som Nordens bedste udbyder af contract og commercial management-uddannelser. Det vil vi gerne forsøge at dokumentere.  Efter hvert forløb har vi derfor bedt vores deltagere udfylde et tilfredshedsskema. Deltagernes overordnede tilfredshed ligger på 4,5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Har offentlige myndigheder altid pligt til at opkræve bod, i henhold til aftalte bodsbestemmelser? Hvad siger de udbuds-og forvaltningsretlige regler og hvad med hensynet til økonomi. Læs mere om dilemmaet i den kende BIOS sag fra Region Syddanmark.
Der er en klar trend i det danske arbejdsmarked lige nu. Behovet for contract managers er stigende. Hos NSCCM har vi holdt øje med de mest populære jobdatabaser gennem det sidste år og fundet er slående.
I dag bliver både private og offentlige aktører presset til at realisere økonomiske nøgletal og øge effektiviteten. Samtidig vokser kompleksiteten i de ydelser og services, vi leverer og modtager: Vores verden har stille og roligt udviklet sig fra produktionssamfund til servicesamfund - og kontrakterne, der følger med i kølvandet, er talrige og komplekse som aldrig før.  Det stiller krav til organisationers håndtering af kontrakter. Og det stiller særligt krav til de personer, der skal bestride jobbet. Her kommer contract and commercial management (CCM) ind i billedet. 
Selvom contract management er en relativt ung disciplin i Danmark, er behovet for kontraktstyring støt stigende – både nationalt og internationalt. Det samme er efterspørgslen på de rette fagpersoner til at varetage jobbet. Med en international certificeringsuddannelse kan du skille dig kvalitativt ud, når rekrutteringsansvarlige studerer ansøgere. 
At arbejde succesfuldt med kontrakter er først og fremmest en tværfaglig disciplin, der kræver både faglige og sociale kompetencer. Læs med her og hør hvorfor.