Blog

WorldCC's nyeste undersøgelser om "Most Negotiated Terms", har den meget tankevækkende konklusion, at der mangler sammenhæng mellem de emner der oftest forhandles og de emner der er mest værdiskabende eller oftest omtvistede. Det rejser spørgsmålet: Hvad burde man bruge mest tid på? Se NSCCM's liste over de emner der bør prioriteres.
One of the most essential elements in working with contract management is understanding the basic processes of the contract. At NSSCM, we operate with 'the 5 phases' of contract management, as defined by WorldCC (former IACCM)
Under coronapandemien er samarbejde blevet et vigtigt emne. Pandemien har fået mange til at forstå omfanget af vores indbyrdes afhængighed, og det faktum at de bedste løsninger fremkommer ved at arbejde sammen. Men der er også udfordringer. WorldCC har lavet en undersøgelse, der tydeligt peger på tre store barrierer for samarbejdstanken.
Although contract management is a relatively new discipline in Denmark, the need for contract management is steadily increasing – and so is the demand for the right professionels. With an international certification from NSCCM, you stand out qualitatively when recruiters study applicants.
Contract management is an interdisciplinary field that requires both professional, social and communicative skills. 
Today, both private and public companies are under pressure to realize economic goals and increase efficiency. This development places higher demands on the organizations’ handling of contracts.
Et nyt studie fra World Commerce & Contracting/IACCM afslører, at kun 48 % af organisationerne i undersøgelsen anser sig selv for at være "gode" til at overvåge deres kontrakters finansielle performance.