Blog

For tiden er der megen fokus på at sikre, at der træffes de rigtige kommercielle beslutninger. Ofte kaldes denne evne ’business acumen’ (forretningskløgt, skarpsindighed). Begrebets popularitet skyldes at beslutninger skal træffes hurtigere, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til eventuelle risici.
IACCM har undersøgt dette, og svaret er overraskende: På LinkedIn identificerer 6,5 millioner brugere sig globalt set som Contract Managers. Af disse er mindre end 150.000 medlemmer af en CM-professionel forening som IACCM – og mindre end 75.000 besidder en formel uddannelse og certificering i Contract management. Dette svarer til blot lidt mere end 1% af alle, som har påtaget sig contract manager-rollen.
IACCM har i forbindelse med begyndelsen af det nye år undersøgt, hvad de vigtigste fokuspunkter for at forbedre contract & commercial management er. Det er gjort gennem data fra omkring 750 virksomheder, der alle er blevet adspurgt om deres planer og prioriteter.
Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af IACCM, opererer 92% af virksomheder med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne eksisterer for at overskueliggøre og effektivisere processen hen mod at aftale vilkår og betingelser. Til en vis grad er der store fordele ved at gøre dette – der ville ikke være mening i at starte forhandlingssituationen med et blankt stykke papir. Der er dog samtidig store ulemper ved at benytte en model som denne.
Vi lever i en verden, hvor teknologien har udviklet sig med raketfart i de seneste årtier. Digitaliseringen viser sig ikke blot gennem nye underholdningsmuligheder og sociale medier, men også i relation til kontrakter. Digitaliseringen gør på den ene side kontrakter mere overskuelige og tilgængelige, men på den anden side opstår der samtidig retlige komplikationer i digitaliseringsprocessen.

De seneste år har budt på mange sager om fakturering der er gået grueligt galt, specielt i den offentlige sektor.

En nyligt offentliggjort rapport fra Storbritannien viser, at små og mellemstore virksomheder årligt taber 80 milliarder kr. på grund af faktureringsfejl og -svindel. I Australien kom det frem, at en medarbejder havde svindlet en af landets største banker for flere millioner dollars.

Over 50.000 medlemmer IACCM er verdens ubestrideligt største organisation inden for contract & commercial management. På verdensplan har organisationen i dag over 50.000 medlemmer i 166 lande. Disse statistikker understreger tydeligt, at IACCM er den altdominerende spiller på contract management-markedet.