Blog

World Commerce and Contracting/IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler.
IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et interessant indlæg om virtuelle forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater.
Kan man forestille sig en forretningsverden uden kontrakter? Nej, selvfølgelig ikke. Men Elon Musk er en mand på en mission, provokeret og frustreret af kompleksiteten i mange kontrakter. Læs mere om hans tweet der satte brand i debatten.
Store organisationer har magt over leverandører, kunder og distributionsnet. Traditionelt har de under forhandlinger brugt deres magt til at pålægge modpartnerne kontraksvilkår, men nye vinde blæser.
I sin mest simple forstand betyder ordet ’forhandling’ at have en diskussion rettet mod at nå til enighed, men desværre oplever mindre virksomheder, at de bliver trumfet af de store virksomheder.