Hvem er NSCCM?

NSCCM står for Nordic School of Contract and Commercial Management 

 

Vores formål er at udbrede kendskabet til contract and commercial management i offentlige og private organisationer. Det vil vi, fordi kommerciel og juridisk ledelse af kontrakter bliver mere og mere afgørende for effektivisering, gevinstrealisering og konkurrenceevne i både private virksomheder og offentlige organisationer.

Derfor udbyder vi kurser og certificerede uddannelser i Contract and Commercial Management (CCM), der indeholder den bedst funderede internationale viden, forskning og praksis på området. Vi har uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, og også kortere kurser indenfor efterspurgte områder.

I NSCCM har vi oplevet interesse og efterspørgsel indenfor særlige områder af contract management, og derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med eksperter på området. Ønsker du at få mere juridisk viden, har vi udviklet "Kommerciel Kontraktret", og vi har også udviklet særlige kurser med fokus på praksis indenfor IT-kontrakter og Indkøb samt det engelske kursus "Negotiate, draft and manage contracts in English". På alle vores uddannelser og kurser får du konkrete værktøjer med i bagagen, så du kan anvende og omsætte din nye viden til praksis fra første dag.   

 

Uddannelse og kompetanceløft

Det er ofte undervurderet, hvor kompleks en aktivitet det er at planlægge, udforme og styre kontrakter og forretningsrelationer. Mange virksomheder og organisationer mangler det fornødne overblik over deres kontrakters indgåelse, udvikling og drift. Dette fører desværre ofte til fragmenterede processer og spændinger mellem forskellige interessenters mål, hvilket medfører ineffektivitet og på bundlinien tab af værdi.   

Den enkelte medarbejder har brug for at kunne overskue dette komplekse puslespil, så processer kan afstemmes, forenkles og effektiveres, og det kræver, at der i organisationen/virksomheden er et fælles sprog og en fælles forståelse af kontrakter, kontraktstyring og deres anvendelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling af en hel organisation kommer ikke af sig selv. For at lykkedes kræver det, at nogen tør tage lederskab for den nødvendige forandring. Og her kommer NSCCMs uddannelser og kurser ind i billedet. 

På vores certificerede CCM uddannelser tager vi udgangspunkt i IACCM/World Commerce & Contractings procesmodel, der indeholder en række aktiviteter, der optimerer udbyttet af kontrakter. Aktiviteterne sikrer bl.a. overblik over processer og aktiviteter, højnet bevidsthed om kommunikation, reduktion af risici m.m., der alle er vigtige faktorer, som er med til at sikre et øget kommercielt udbytte. I indlægget Hvad er Contract Management? kan du læse mere uddybende om NSCCMs syn på Contract Management.

 

Internationalt anerkendt certificering  

NSCCM er en nordisk skole, der er anerkendt og akkrediteret af World Commcerce and Contracting (tidl. IACCM).

Det betyder, at du gennem os får certificerede CCM uddannelser på internationalt niveau - udviklet blandt et panel af verdens førende specialister i kontraktstyring og formet gennem mere end 20.000 virksomheders praktiske erfaringer med contract and commercial management - også kaldet best practice.

Vores undervisere er nogle af nordens førende eksperter i contract management Mød dem her. 

Gennem årene har vi uddannet medarbejdere fra private såvel som offentlige organisationer og virksomheder, bl.a. indenfor: IT- og medicinalvirksomhed, energi- og forsyningsvirksomhed, bygherre- og entreprisevirksomhed (anlæg og drift), rådgivnings- og arkitektvirksomhed, advokat- og revisionsselskaber, tog- og metrovirksomhed, bank-, finans- og forsikringsvirksomhed. 

Vi er også uddannelsespartnere for en række statslige myndigheder, f.eks. Banedanmark, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Rigspolitiet, og Forsvarsministeriets Indkøb, flere regioner og kommuner m.m.

 

Vi deler gerne vores viden

I NSCCM følger vi udviklingen af den nyeste internationale forskning og praksis tæt, og vores undervisere bidrager i høj grad til denne udvikling. Underviserne er alle forankrede i forskningsmiljøer på danske Universiteter og/eller i førende virksomheder og organisationer indenfor området.

Og vi deler gerne vores viden med jer - selvfølgelig vederlagsfrit og uden forpligtelser: 

  • LinkedIn, hvor vi hver måned  har flere korte faglige opslag: https: //www.linkedin.com/company/11354107/admin/
  • I menulinjen finder du NSCCM Journal, hvor du kan læse over 70 faglige artikler og blogindlæg om contract and commercial management
  • Få tilsendt vores nyhedsbrev, så får du de nyeste artikler og undersøgelser direkte i din mailboks. Skriv til britt.torp@nsccm.dk

 

Ferielukning i 2024

NSCCM har lukket alle helligdage, og vi holder sommerferie i ugerne 29-31.

 

Har du spørgsmål?

Vi har i FAQ-boksen herunder samlet de spørgsmål vi oftest får stillet, bl.a. om hvordan undervisningen foregår, hvordan NSCCM er knyttet til WorldCC (tidligere IACCM) og ikke mindst det store spørgsmål Hvad er effekterne af best practice contract management og hvordan gavner det min organisation?

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 01 31 eller på mail nsccm@nsccm.dk 

 

FAQ

Hvad viser forskning om effekterne af contract management?

IACCM/World Commerce & Contracting´s forskning viser, at organisationer i gennemsnit kan hente helt op til 9,2 % i gevinst på at indføre best practice contract management. 

Den engelske Rigsrevision har anslået, at offentlige indkøbsorganisationer kan spare mellem 1,5 - 2,5 % på et indkøbsbudget, hvis man indfører contract management. 
Tal der er til at føle på, i særdeleshed når et andet estimat samtidig lyder, at antallet af kontrakter er steget med 50 % de sidste 25 år – og at 50-75 % af private virksomheders in- og output i dag reguleres af kontrakter.

Hvordan kommer min virksomhed i gang med CCM?

NSCCM udbyder uddannelser med internationale certificeringer på 2 niveauer indenfor Contract & Commercial Management:

Grunduddannelsen CCM Practitioner, som giver dig den operationelle viden samt taktisk og teknisk kompetenceudvikling. Vi har både en både dansk og engelsk uddannelse.

Overbygningsuddannelsen CCM Advanced Practitioner hvor du får videregående strategiske kompetencer, CRM, SRM og introduktion til ledelse, planlægning m.v.

I NSCCM oplever vi interesse og efterspørgsel på flere specialområder indenfor Contract and Commercial Management, og der derfor har vi udviklet kurser i samarbejde med førende forskere og praktikere på området, f.eks. Negotiate, draft and manage contracts in English, Practisk IT Contract Management, Styring af agile kontrakter, Basic Contract Management (på dansk og engelsk), Grundlæggende Kontraktret og Visualisering af kontrakter  Læs mere om vores Kurser & uddannelser.

Vi laver også gerne lukkede forløb, der er skræddersyet til jeres organisation/virksomhed. Ring og hør nærmere på 70 200 131.

Vil du have gratis inspiration kan du læse vores indlæg i NSCCM Journal eller se mere på IACCM/World Commerce & Contrating's website.

Hvordan foregår undervisningen?

På samme måde som projektledelse har udviklet sig til internationalt anerkendte uddannelse og specialiseringer (Prince2, ITIL mv.), har IACCM/World Commerce & Contracting også udviklet uddannelser i contract management til brug for praktikere. 

Derfor henvender vores kurser og uddannelser sig til dig, der ønsker adgang til den førende viden, processer og praksisser inden for kontraktstyring.

Det får du dels gennem undervisning af førende danske forskere og praktikere på området, og gennem kvalitetssikret undervisningsmateriale i best practice fra over 160 lande. 

Cases du kan relatere til

Hos NSCCM har vi desuden fokus på, at du skal kunne relatere pensum til din egen forretningsvirkelighed. Derfor inddrager vi løbende dine (og dine meddeltageres) perspektiver i undervisningen og bruger dem som cases. På den måde kan du med det samme se, hvordan det du lærer, kan anvendes i dit daglige arbejde. Det, tror vi på, skaber værdi fra første dag.

Hvordan gavner en certificering i contract management min organisation?

Læs med her og få svar på spørgsmålet ’’Hvorfor contract management?’’

Hvem er NSCCM?

Vi er Nordic School of Contract and Commercial Management. Nordens førende udbyder af certificeringsuddannelser og kurser i contract management. I Om os kan du læse mere om NSCCM og baggrunden for vores oprettelse.

Hvem er IACCM/WorldCC?

IACCM, International Association for Contract and Commercial Management blev dannet i 1999, og har konstitueret sig som verdens førende organisation indenfor Contract & Commercial Management. I 2020 rundede medlemstallet 70.000 i over 160 lande.

Organisationens formål er at forske i og udbrede anvendelsen af best practice contract and commercial management. Til dette formål har IACCM udviklet en række uddannelser. Som én af få partnere på verdensplan, har vi i NSCCM en aftale med IACCM om at udbyde disse uddannelser.

IACCM har – bl.a. i samarbejde med vores undervisere i NSCCM – udgivet en række bøger, der anvendes som pensum på de CCM-uddannelser, vi udbyder.

I undervisningen tager vi også udgangspunkt i en række undersøgelser, forskning og standarder som kontinuerligt bliver videreudviklet i IACCM. På IACCM's website kan du finde deres samling af de bedste og nyeste politikker, standarder og vejledninger, der kan hjælpe jer med at forbedre jeres praksis, tilgange og resultater.

 

Navneændring i 2020 fra IACCM til World Commerce & Contracting

I forbindelse med deres nye design og website i 2020 valgte IACCM at ændre navn til World Commerce & Contracting - forkortet WorldCC. Det kan måske tage lidt tid at huske det nye navn, men der er heldigvis sørget for en god overgangsperiode i navnetransitionen. I en længere periode vil IACCM’s website være aktivt, og derfra kan du linke direkte over på World Commerce & Contracting nye website.

World Commerce & Contracting’s nye website har flere funktioner, men er opbygget meget overskueligt, så du hurtigt kan danne dig et overblik og nemt finde det du søger.

 

Læs mere om World Commerce & Contracting/IACCM på deres website.