Blog

Lean er i dag et anerkendt værktøj til at optimere alle slags processer og værdiskabelser i virksomheder. Her kan du læse mere om, hvordan du kan bruge metoderne fra LEAN i Procurement- og Indkøbsafdelinger
Hvert andet år foretager IACCM en international undersøgelse af betalingsbetingelser og – vilkår. Den seneste blev offenliggjort i november 2019. Se mer eom de nyeste internationale tendenser.
World Commerce and Contracting/IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler.
IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et interessant indlæg om virtuelle forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater.