Blog

Procurement- og indkøbsafdelinger står i de fleste virksomheder for en stor værdiskabelse, men ofte er den ikke er synliggjort, og får derfor ikke opmærksomhed fra ledelsen. I denne artikel er der gode værktøjer og metoder til at arbejde mere strategisk med området.
Her kan du læse om kunders og leverandørers ret til at genåbne kontrakter Mange kontrakter, der har været sat på hold pga. force majeure under covid 19, skal nu til at ”genåbne”. Men hvilke juridiske rettigheder og pligter udløser dette?
Her kan du kan finde NSCCMs brochurer med beskrivelser af kurser og uddannelser.
Udbruddet af Coronavirus og dens indvirkning på verdenshandelen har sat fokus på betydningen af force majeure klausuler, herunder hvordan det vil påvirke opfyldelsen af forpligtelserne i kontrakten.
Indkøb versus Leverandør. Indkøb versus Marketing. Behøver det at være en kamp? Tim Cummins sætter i et indlæg på Commitment Matters fokus på Indkøbsafdelingers kamp for anerkendelse.