Blog

IACCM har i forbindelse med begyndelsen af det nye år undersøgt, hvad de vigtigste fokuspunkter for at forbedre contract & commercial management er. Det er gjort gennem data fra omkring 750 virksomheder, der alle er blevet adspurgt om deres planer og prioriteter.
Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af IACCM, opererer 92% af virksomheder med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne eksisterer for at overskueliggøre og effektivisere processen hen mod at aftale vilkår og betingelser. Til en vis grad er der store fordele ved at gøre dette – der ville ikke være mening i at starte forhandlingssituationen med et blankt stykke papir. Der er dog samtidig store ulemper ved at benytte en model som denne.
Vi lever i en verden, hvor teknologien har udviklet sig med raketfart i de seneste årtier. Digitaliseringen viser sig ikke blot gennem nye underholdningsmuligheder og sociale medier, men også i relation til kontrakter. Digitaliseringen gør på den ene side kontrakter mere overskuelige og tilgængelige, men på den anden side opstår der samtidig retlige komplikationer i digitaliseringsprocessen.

De seneste år har budt på mange sager om fakturering der er gået grueligt galt, specielt i den offentlige sektor.

En nyligt offentliggjort rapport fra Storbritannien viser, at små og mellemstore virksomheder årligt taber 80 milliarder kr. på grund af faktureringsfejl og -svindel. I Australien kom det frem, at en medarbejder havde svindlet en af landets største banker for flere millioner dollars.

Over 50.000 medlemmer IACCM er verdens ubestrideligt største organisation inden for contract & commercial management. På verdensplan har organisationen i dag over 50.000 medlemmer i 166 lande. Disse statistikker understreger tydeligt, at IACCM er den altdominerende spiller på contract management-markedet.
Tim Cummins, den anerkendte præsident for IACCM, har for nyligt rundet 350.000 visninger af sit blogindlæg om contract manager-rollen. Dette bekræfter ikke kun, at stillingen som contract manager er oppe i tiden , men også at stillingen er omgivet af mystik, nysgerrighed – og tvivl. Tvivl om, hvad rollen egentlig indebærer.
Hos NSCCM anser vi os selv som Nordens bedste udbyder af contract og commercial management-uddannelser. Det vil vi gerne dokumentere.  Efter hvert forløb har vi derfor bedt vores deltagere udfylde et tilfredshedsskema.
Der er en klar trend i det danske arbejdsmarked lige nu. Behovet for contract managers er stigende. Hos NSCCM har vi holdt øje med de mest populære jobdatabaser gennem det sidste år og fundet er slående.
I dag bliver både private og offentlige aktører presset til at realisere økonomiske nøgletal og øge effektiviteten. Samtidig vokser kompleksiteten i de ydelser og services, vi leverer og modtager: Vores verden har stille og roligt udviklet sig fra produktionssamfund til servicesamfund - og kontrakterne, der følger med i kølvandet, er talrige og komplekse som aldrig før.  Det stiller krav til organisationers håndtering af kontrakter. Og det stiller særligt krav til de personer, der skal bestride jobbet. Her kommer contract and commercial management (CCM) ind i billedet.