Blog

NSCCM har i 2023 lavet en stor spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed i kontrakter, der er sendt ud i vores Netværk, Nyhedsbrev og på LinkedIn. Alle adspurgte i undersøgelsen mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, men under halvdelen gør det rent faktisk på nuværende tidspunkt. Læs mere om hvad årsagerne hertil kan tænkes at være, og hvad vi kan forvente fremover.
Den nye tyske lovgivning om bæredygtighed i leverandørkæden har direkte virkning på kontrakters indhold og den efterfølgende kontraktstyring - også for danske leverandører. Men også i et større perspektiv er det vigtigt at være opmærksom på loven, der kan forventes at blive den fremtidige model i en dansk og EU-retlig sammenhæng.
Så har NSCCM analysen af jobmarkedet for det sidste halvår af 2022 klar. I 3. kvartal af 2022 blev der opslået 95 fuldtidsstillinger indenfor kontraktstyring, mens tallet var noget højere i 4. kvartal med 128 stillinger.
Traditionelt har der i Indkøb været fokus på optimering og reduktion af omkostninger, men i en mere ustabil verden er det også nødvendigt at fokusere på stabile forsyningskæder og ikke mindst at være en bæredygtig og grøn organisation. Her har Indkøb fået en ny vigtig rolle, som stiller andre krav end tidligere.
Vidste du, at offentlige ansatte har mulighed for at blive uddannet med økonomisk støtte i arbejdstiden? Fra april 2021 og frem til frem til marts 2024 er der lavet overenskomster, således at både statslige og kommunalt ansatte kan søge støttemidler til kompetenceudvikling som f.eks. kurser og uddannelser. 
WorldCC's latest studies on "Most Negotiated Terms", have the very thoughtful conclusion that there is a lack of coherence between the topics most often negotiated and the topics that are most value-creating or most disputed. This raises the question: What should you spend the most time on? See NSCCM's list of topics to prioritize.
WorldCC's nyeste undersøgelser om "Most Negotiated Terms", har den meget tankevækkende konklusion, at der mangler sammenhæng mellem de emner der oftest forhandles og de emner der er mest værdiskabende eller oftest omtvistede. Det rejser spørgsmålet: Hvad burde man bruge mest tid på? Se NSCCM's liste over de emner der bør prioriteres.
One of the most essential elements in working with contract management is understanding the basic processes of the contract. At NSSCM, we operate with 'the 5 phases' of contract management, as defined by WorldCC (former IACCM)