Blog

Der sker dagligt fejlfakturering i alt for mange kontrakter. Dette viser datamateriale fra flere kilder. I nogle tilfælde overbetaler organisationer deres leverandører med 5-7% - penge som kunne være brugt gavnligt andetsteds.

IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler.
En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser. Hos NSCCM arbejder vi med ’de 5 faser’ indenfor kontraktens livscyklus, som defineret af IACCM.
For tiden er der megen fokus på at sikre, at der træffes de rigtige kommercielle beslutninger. Ofte kaldes denne evne ’business acumen’ (forretningskløgt, skarpsindighed). Begrebets popularitet skyldes at beslutninger skal træffes hurtigere, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til eventuelle risici.
IACCM har undersøgt dette, og svaret er overraskende: På LinkedIn identificerer 6,5 millioner brugere sig globalt set som Contract Managers. Af disse er mindre end 150.000 medlemmer af en CM-professionel forening som IACCM – og mindre end 75.000 besidder en formel uddannelse og certificering i Contract management. Dette svarer til blot lidt mere end 1% af alle, som har påtaget sig contract manager-rollen.
IACCM har i forbindelse med begyndelsen af det nye år undersøgt, hvad de vigtigste fokuspunkter for at forbedre contract & commercial management er. Det er gjort gennem data fra omkring 750 virksomheder, der alle er blevet adspurgt om deres planer og prioriteter.
Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af IACCM, opererer 92% af virksomheder med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne eksisterer for at overskueliggøre og effektivisere processen hen mod at aftale vilkår og betingelser. Til en vis grad er der store fordele ved at gøre dette – der ville ikke være mening i at starte forhandlingssituationen med et blankt stykke papir. Der er dog samtidig store ulemper ved at benytte en model som denne.