Blog

Elon Musk er en mand på en mission. På Twitter skriver han: ”Vi prøver at komme helt af med kontrakter. Det burde bare være ’tryk her & få din bil’. Hvis du så ikke kan lide den for en grund, kan du returnere den som ethvert andet produkt.”
I sin mest simple forstand betyder ordet ’forhandling’ ikke mere end at have en diskussion rettet mod at nå til enighed. I denne kontekst synes det sikkert at konstatere, at forhandling som begreb vil leve til evig tid; det er imdilertid den nuværende tilgang til forhandling som, hvis den ikke er død, så i hvert fald er i tilbagegang. Det er fordi de fleste forhandlinger i dag er ineffektive.
Der sker dagligt fejlfakturering i alt for mange kontrakter. Dette viser datamateriale fra flere kilder. I nogle tilfælde overbetaler organisationer deres leverandører med 5-7%
IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler.
En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser. Hos NSCCM arbejder vi med ’de 5 faser’ indenfor kontraktens livscyklus, som defineret af IACCM.
For tiden er der megen fokus på at sikre, at der træffes de rigtige kommercielle beslutninger. Ofte kaldes denne evne ’business acumen’ (forretningskløgt, skarpsindighed). Begrebets popularitet skyldes at beslutninger skal træffes hurtigere, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til eventuelle risici.
IACCM har undersøgt dette, og svaret er overraskende: På LinkedIn identificerer 6,5 millioner brugere sig globalt set som Contract Managers. Af disse er mindre end 150.000 medlemmer af en CM-professionel forening som IACCM – og mindre end 75.000 besidder en formel uddannelse og certificering i Contract management. Dette svarer til blot lidt mere end 1% af alle, som har påtaget sig contract manager-rollen.