Blog

Ifølge LinkedIn er der omkring 8 millioner mennesker med contract manager som jobtitel. Jeg ved ikke, hvordan alle 8 millioner føler, men mange vi taler med klager over, at folk ikke rigtig forstår, hvad de laver, eller fuldt ud værdsætter arbejdets værdi. 
IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et meget interessant indlæg om virtuelle (teknologi-baserede) forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater. Hans pointe var, at mange af effektivitetsfordelene og besparelserne, der formodes at komme fordi de fysiske møder er fjernet, ikke nås.
Elon Musk er en mand på en mission. På Twitter skriver han: ”Vi prøver at komme helt af med kontrakter. Det burde bare være ’tryk her & få din bil’. Hvis du så ikke kan lide den for en grund, kan du returnere den som ethvert andet produkt.”
I sin mest simple forstand betyder ordet ’forhandling’ ikke mere end at have en diskussion rettet mod at nå til enighed. I denne kontekst synes det sikkert at konstatere, at forhandling som begreb vil leve til evig tid; det er imdilertid den nuværende tilgang til forhandling som, hvis den ikke er død, så i hvert fald er i tilbagegang. Det er fordi de fleste forhandlinger i dag er ineffektive.
Der sker dagligt fejlfakturering i alt for mange kontrakter. Dette viser datamateriale fra flere kilder. I nogle tilfælde overbetaler organisationer deres leverandører med 5-7%