Blog

For femte år i træk mødtes contract managers, indkøbere, advokater mv. til den årlige Contract Management konference. Temaerne var komplekse kontrakter og contract tech. Der var mange glimrende oplæg, en livlig debat og gode eksempler på praktiske værktøjer.
IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler. De giver de kontraherende parter mulighed for at indtage rimelige og afbalancerede positioner fra begyndelsen af forhandlingerne på en række forskellige vilkår, som det ofte tager tid og ressourcer at nå til enighed om.
Ifølge LinkedIn er der omkring 8 millioner mennesker med contract manager som jobtitel. Jeg ved ikke, hvordan alle 8 millioner føler, men mange vi taler med klager over, at folk ikke rigtig forstår, hvad de laver, eller fuldt ud værdsætter arbejdets værdi. 
IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et meget interessant indlæg om virtuelle (teknologi-baserede) forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater. Hans pointe var, at mange af effektivitetsfordelene og besparelserne, der formodes at komme fordi de fysiske møder er fjernet, ikke nås.