Blog

God kontraktstyring er ligesom en mark med græssende køer – fuld af liv og værdi, men ikke uden komøg! Læs mere om betydingen af at tænke positivt og spille din kontraktpart god i samarbejdet.
Er dine IT-kontrakter designet til at fejle eller skabe succes? Forskellen kan ligge i hvorvidt kontrakten adresserer de essentielle emner, der er centrale for et produktivt og givende samarbejde. En veludformet kontrakt er mere end blot et juridisk dokument. Den er et værktøj til at bygge stærke, gensidigt fordelagtige forretningsrelationer.
Ved at visualisere controlling i kontraktstyringsarbejdet kan det gå fra at være et administrativt onde til at blive et aktivt redskab i kontraktstyringen, der kan være med til at åbne for en ny vej til at få leverandøren til at forstå eller ”se” betydningen af de kontraktlige forpligtelser.