Blog

Der er en klar trend i det danske arbejdsmarked lige nu. Behovet for contract managers er stigende. Hos NSCCM har vi holdt øje med de mest populære jobdatabaser gennem det sidste år og fundet er slående.
I dag bliver både private og offentlige aktører presset til at realisere økonomiske nøgletal og øge effektiviteten. Samtidig vokser kompleksiteten i de ydelser og services, vi leverer og modtager: Vores verden har stille og roligt udviklet sig fra produktionssamfund til servicesamfund - og kontrakterne, der følger med i kølvandet, er talrige og komplekse som aldrig før.  Det stiller krav til organisationers håndtering af kontrakter. Og det stiller særligt krav til de personer, der skal bestride jobbet. Her kommer contract and commercial management (CCM) ind i billedet. 
Selvom contract management er en relativt ung disciplin i Danmark, er behovet for kontraktstyring støt stigende – både nationalt og internationalt. Det samme er efterspørgslen på de rette fagpersoner til at varetage jobbet.  I mange virksomheder er der oprettet arbejdsgange og ad hoc værktøjer for de personer, der vatager kontraktarbejdet i organisationen. Til selve jobfunktionen, er der dog stadig ingen formelle kvalifikationskrav. Ansættelser sker således ofte alene på baggrund af praktisk erfaring.

Hvis du arbejder med kontrakter til daglig, ved du måske allerede at kontraktstyring ikke alene er en juridisk disciplin. Du ved måske også, at det med ’kontrakten, der bliver liggende i skuffen’ er et udtryk for ønsketænkning mere end noget andet. 

At arbejde succesfuldt med kontrakter er først og fremmest en tværfaglig disciplin, der kræver både faglige og sociale kompetencer. Læs med her og hør hvorfor.