Blog

Opsigelse eller ophævelse af en kontrakt er en meget indgribende beføjelse, og det bør altid overvejes, hvad årsagen og formålet er. Professor René Franz Henschel giver her et lille indblik i, hvilke overvejelser du bør have i forbindelse med opsigelses- og ophævelsesbestemmelser
Lean er i dag et anerkendt værktøj til at optimere alle slags processer og værdiskabelser i virksomheder. Med metoderne fra LEAN kan man analysere sig frem til best practice, og derved har man mulighed for at identificere ikke-værdiskabende processer, også kaldet Waste.
For femte år i træk mødtes contract managers, indkøbere, advokater mv. til den årlige Contract Management konference. Temaerne var komplekse kontrakter og contract tech. Der var mange glimrende oplæg, en livlig debat og gode eksempler på praktiske værktøjer.
IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler. De giver de kontraherende parter mulighed for at indtage rimelige og afbalancerede positioner fra begyndelsen af forhandlingerne på en række forskellige vilkår, som det ofte tager tid og ressourcer at nå til enighed om.
Ifølge LinkedIn er der omkring 8 millioner mennesker med contract manager som jobtitel. Jeg ved ikke, hvordan alle 8 millioner føler, men mange vi taler med klager over, at folk ikke rigtig forstår, hvad de laver, eller fuldt ud værdsætter arbejdets værdi.