Blog

Traditionelt har der i Indkøb været fokus på optimering og reduktion af omkostninger, men i en mere ustabil verden er det også nødvendigt at fokusere på stabile forsyningskæder og ikke mindst at være en bæredygtig og grøn organisation. Her har Indkøb fået en ny vigtig rolle, som stiller andre krav end tidligere.
Vidste du, at offentlige ansatte har mulighed for at blive uddannet med økonomisk støtte i arbejdstiden? Fra april 2021 og frem til frem til marts 2024 er der lavet overenskomster, således at både statslige og kommunalt ansatte kan søge støttemidler til kompetenceudvikling som f.eks. kurser og uddannelser. 
WorldCC's latest studies on "Most Negotiated Terms", have the very thoughtful conclusion that there is a lack of coherence between the topics most often negotiated and the topics that are most value-creating or most disputed. This raises the question: What should you spend the most time on? See NSCCM's list of topics to prioritize.
WorldCC's nyeste undersøgelser om "Most Negotiated Terms", har den meget tankevækkende konklusion, at der mangler sammenhæng mellem de emner der oftest forhandles og de emner der er mest værdiskabende eller oftest omtvistede. Det rejser spørgsmålet: Hvad burde man bruge mest tid på? Se NSCCM's liste over de emner der bør prioriteres.
One of the most essential elements in working with contract management is understanding the basic processes of the contract. At NSSCM, we operate with 'the 5 phases' of contract management, as defined by WorldCC (former IACCM)
Under coronapandemien er samarbejde blevet et vigtigt emne. Pandemien har fået mange til at forstå omfanget af vores indbyrdes afhængighed, og det faktum at de bedste løsninger fremkommer ved at arbejde sammen. Men der er også udfordringer. WorldCC har lavet en mindre undersøgelse om samarbejde set fra leverandørnes side -og den peger i retning af tre store barrierer for samarbejdstanken.
Although contract management is a relatively new discipline in Denmark, the need for contract management is steadily increasing – and so is the demand for the right professionels. With an international certification from NSCCM, you stand out qualitatively when recruiters study applicants.