Blog

Et fokus område i NSCCM i 2023 er de uformelle ledelsesopgaver som contract managers, indkøbere, udbudskonsulenter mm.har i deres daglige arbejde. Vi har lavet en undersøgelse om dette og haft besøg af Maibrith Kempa Jensen i NSCCM Netværk. Læs om undersøgelsen og Maibrith Kempa Jensens tre bud på hvordan du selv kan forbedre din egen uformelle ledelse.
Ændringer i kontrakter er underlagt kontraktretlige regler, og kan også være underlagt udbudsretlige regler når det vedrører offentlige kontrakter. I det følgende gennemgås nogle af de hovedpunkter, det er vigtigst at være opmærksom på.
Nøglen til godt samarbejde og god kontraktstyring er evnen til at formidle informationer således, at modtageren forstår budskabet korrekt og der opnås fælles forståelse for målet. Her spiller brugen af visuel kommunikation en vigtig rolle i at opnå succes med kontraktstyringen. Men hvad er det, der gør visuel kommunikation til et kraftfuldt værktøj, og hvordan kan det anvendes til at forbedre samarbejdet i en positiv retning?
I starten af 2023 har NSCCM gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed i kontrakter blandt vores netværksmedlemmer og følgere på LinkedIn. Alle adspurgte i undersøgelsen mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, men under halvdelen gør det rent faktisk på nuværende tidspunkt. Læs mere om hvad årsagerne hertil kan tænkes at være, og hvad vi kan forvente fremover.
Den nye tyske lovgivning om bæredygtighed i leverandørkæden har direkte virkning på kontrakters indhold og den efterfølgende kontraktstyring - også for danske leverandører. Men også i et større perspektiv er det vigtigt at være opmærksom på loven, der kan forventes at blive den fremtidige model i en dansk og EU-retlig sammenhæng.
Så har NSCCM analysen af jobmarkedet for det sidste halvår af 2022 klar. I 3. kvartal af 2022 blev der opslået 95 fuldtidsstillinger indenfor kontraktstyring, mens tallet var noget højere i 4. kvartal med 128 stillinger.
Traditionelt har der i Indkøb været fokus på optimering og reduktion af omkostninger, men i en mere ustabil verden er det også nødvendigt at fokusere på stabile forsyningskæder og ikke mindst at være en bæredygtig og grøn organisation. Her har Indkøb fået en ny vigtig rolle, som stiller andre krav end tidligere.
Vidste du, at offentlige ansatte har mulighed for at blive uddannet med økonomisk støtte i arbejdstiden? Fra april 2021 og frem til frem til marts 2024 er der lavet overenskomster, således at både statslige og kommunalt ansatte kan søge støttemidler til kompetenceudvikling som f.eks. kurser og uddannelser. 
WorldCC's latest studies on "Most Negotiated Terms", have the very thoughtful conclusion that there is a lack of coherence between the topics most often negotiated and the topics that are most value-creating or most disputed. This raises the question: What should you spend the most time on? See NSCCM's list of topics to prioritize.