Blog

IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et interessant indlæg om virtuelle forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater.
Kan man forestille sig en forretningsverden uden kontrakter? Nej, selvfølgelig ikke. Men Elon Musk er en mand på en mission, provokeret og frustreret af kompleksiteten i mange kontrakter. Læs mere om hans tweet der satte brand i debatten.
Store organisationer har magt over leverandører, kunder og distributionsnet. Traditionelt har de under forhandlinger brugt deres magt til at pålægge modpartnerne kontraksvilkår, men nye vinde blæser.
I sin mest simple forstand betyder ordet ’forhandling’ at have en diskussion rettet mod at nå til enighed, men desværre oplever mindre virksomheder, at de bliver trumfet af de store virksomheder.
Datamaterial fra flere kilder viser, at der dagligt sker fejlfakturering i kontrakter. Der er tendens til skyde skylden på leverandørerne, men hvem har egentlig skylden? Det er ikke simpelt!
IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler.
En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser. Hos NSCCM arbejder vi med ’de 5 faser’ indenfor kontraktens livscyklus, som defineret af IACCM.
Her kan du se NSCCMs analyse af de seneste måneders opslåede contract manager-stillinger. Du kan bl.a. læse hvilke kompetencer der typisk efterspørges af en contract manager.