Blog

Udbruddet af Coronavirus og dens indvirkning på verdenshandelen har sat fokus på betydningen af force majeure klausuler, herunder hvordan det vil påvirke opfyldelsen af forpligtelserne i kontrakten.
Indkøb versus Leverandør. Indkøb versus Marketing. Behøver det at være en kamp? Tim Cummins sætter i et indlæg på Commitment Matters fokus på Indkøbsafdelingers kamp for anerkendelse.
Her kan du læse mere de dilemmaer ærlighed kan medfører i forretningsverden. På den ene side giver ærlighed og gennemsigtigt større kundeloyalitet, men ærlighed kan også afskrække og diskvalificere.
Lean er i dag et anerkendt værktøj til at optimere alle slags processer og værdiskabelser i virksomheder. Her kan du læse mere om, hvordan du kan bruge metoderne fra LEAN i Procurement- og Indkøbsafdelinger
I dette interview skitserer Bettina Rønn Laugesen, Management Advisor, de største udfordringer og værdier indenfor Procurement/Indkøb, og hvordan man strategisk kan arbejde sig op på next level.
Hvert andet år foretager IACCM en international undersøgelse af betalingsbetingelser og – vilkår. Den seneste blev offenliggjort i november 2019. Se mer eom de nyeste internationale tendenser.
World Commerce and Contracting/IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler.