Blog

Hvert andet år foretager IACCM en international undersøgelse af betalingsbetingelser og – vilkår. Den seneste blev offenliggjort i november 2019. Se mer eom de nyeste internationale tendenser.
World Commerce and Contracting/IACCM's kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler.
IACCM-præsidenten Tim Cummins har skrevet et interessant indlæg om virtuelle forhandlingers indflydelse på kvaliteten af kontraktuelle og forretningsmæssige resultater.
Kan man forestille sig en forretningsverden uden kontrakter? Nej, selvfølgelig ikke. Men Elon Musk er en mand på en mission, provokeret og frustreret af kompleksiteten i mange kontrakter. Læs mere om hans tweet der satte brand i debatten.