Blog

IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler.
En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser. Hos NSCCM arbejder vi med ’de 5 faser’ indenfor kontraktens livscyklus, som defineret af IACCM.
Her kan du se NSCCMs analyse af de seneste måneders opslåede contract manager-stillinger. Du kan bl.a. læse hvilke kompetencer der typisk efterspørges af en contract manager.
IACCM har undersøgt dette, og svaret er overraskende: På LinkedIn identificerer 6,5 millioner brugere sig globalt set som Contract Managers. Men kun lidt over 1 %, har en formel uddannelse og certificering i contract management.
En ny undersøgelse af IACCM, viser at 92 % af virksomheder opererer med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne kan skabe overskueliggøre og effektivisere processen, men der er også store ulemper.
Teknologi og digitalisering udvikler sig stærkt i disse år, også i relation til kontrakter. Gennem NSCCM’s uddannelser lærer du, hvordan disse udfordringer kan adresseres i dine juridiske processer.