Blog

En ny undersøgelse af IACCM, viser at 92 % af virksomheder opererer med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne kan skabe overskueliggøre og effektivisere processen, men der er også store ulemper.
Teknologi og digitalisering udvikler sig stærkt i disse år, også i relation til kontrakter. Gennem NSCCM’s uddannelser lærer du, hvordan disse udfordringer kan adresseres i dine juridiske processer.
IACCM er verdens ubestrideligt største organisation inden for contract & commercial management. NSCCM har samarbejdet med IACCM siden 2014, og vores IACCM-certificerede kurser kan skabe den nødvendige fordel i en jobkamp, hvor netop IACCM-certificeringer er i høj kurs blandt arbejdsgivere.
Tim Cummins, den anerkendte præsident for IACCM, har for nyligt rundet 350.000 visninger af sit blogindlæg om contract manager-rollen. Dette bekræfter ikke kun, at stillingen som contract manager er oppe i tiden , men også at stillingen er omgivet af mystik, nysgerrighed – og tvivl. Tvivl om, hvad rollen egentlig indebærer.
Hos NSCCM anser vi os selv som Nordens bedste udbyder af contract og commercial management-uddannelser. Det vil vi gerne forsøge at dokumentere.  Efter hvert forløb har vi derfor bedt vores deltagere udfylde et tilfredshedsskema. Deltagernes overordnede tilfredshed ligger på 4,5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Har offentlige myndigheder altid pligt til at opkræve bod, i henhold til aftalte bodsbestemmelser? Hvad siger de udbuds-og forvaltningsretlige regler og hvad med hensynet til økonomi. Læs mere om dilemmaet i den kende BIOS sag fra Region Syddanmark.
Der er en klar trend i det danske arbejdsmarked lige nu. Behovet for contract managers er stigende. Hos NSCCM har vi holdt øje med de mest populære jobdatabaser gennem det sidste år og fundet er slående.