Blog

Store organisationer har magt over leverandører, kunder og distributionsnet. Traditionelt har de under forhandlinger brugt deres magt til at pålægge modpartnerne kontraksvilkår, men nye vinde blæser.
I sin mest simple forstand betyder ordet ’forhandling’ at have en diskussion rettet mod at nå til enighed, men desværre oplever mindre virksomheder, at de bliver trumfet af de store virksomheder.
Datamaterial fra flere kilder viser, at der dagligt sker fejlfakturering i kontrakter. Der er tendens til skyde skylden på leverandørerne, men hvem har egentlig skylden? Det er ikke simpelt!
IACCM har i en nyligt udarbejdet rapport nedfældet det, de kalder generelle kontraktprincipper, der bl.a. skal ligge til grund for forhandlinger og affattelse af klausuler.
En af de mest essentielle elementer i arbejdet med kontrakthåndtering er at forstå kontraktens grundlæggende faser. Hos NSCCM arbejder vi med ’de 5 faser’ indenfor kontraktens livscyklus, som defineret af IACCM.
Her kan du se NSCCMs analyse af de seneste måneders opslåede contract manager-stillinger. Du kan bl.a. læse hvilke kompetencer der typisk efterspørges af en contract manager.
IACCM har undersøgt dette, og svaret er overraskende: På LinkedIn identificerer 6,5 millioner brugere sig globalt set som Contract Managers. Men kun lidt over 1 %, har en formel uddannelse og certificering i contract management.