2021: Året der kaster lys over kontrakter

Et nyt studie fra World Commerce & Contracting/IACCM afslører, at kun 48 % af organisationerne anser sig selv for at være "gode" til at overvåge deres kontrakters finansielle performance.

 

 

WCC´s rapport bekræfter, at mange organisationer har vedvarende problemer, fordi deres kontraktprocesser og -systemer er fragmenterede. Uden sammenhæng mellem de forskellige processer, roller og ansvar, kan kontraktens ”business case” ikke overvåges ordentligt, og mange mangler derfor også de nødvendige data til at identificere de problemer, der hindrer succes. 

 

Rapporten viser også, at selv når den øverste ledelse er opmærksom på mulige værditab og risici, synes problemerne for komplicerede at løse. Den fragmentering der skaber tab, er så omfattende, at en løsning på problemet synes at ville kræve for mange og store ændringer i de forskellige forretningssystemer.

 

Nye tilgange er påkrævet 

Tiden er kommet til, at disse problemer løses. 

Nye teknologier kan vise sig at være game-changere, der kan samle og drive datastrømme mellem systemer. Kunstig intelligens kan være en løsning på dette, da det understøtter netop forenkling og selvbetjening. Nye tilgange til kontraktdesign giver udsigt til øget markeds- og forretningsintelligens, hvor kontrakter bliver værktøjer som også kan levere operationel effektivitet. 

 

Hvad betyder det for organisationer og jobs?

Det er klart, at en sådan radikal ændring vil have indflydelse på organisatoriske strukturer, og at det potentielt kan føre til en mere fundamental omstrukturering af jobs. I rapporten er der er flere indikatorer på at ændringer er ved at ske, f.eks. at der i organisationerne er der en stigende integration af kontraktstyring og relationsstyring. Nye systemer styrker front office og reducerer behovet for mange back-office supportaktiviteter. Samtidig muliggør bedre integrerede data en mere smidig og adaptiv tilgang til kommercielle og kontraktuelle praksisser, hvilket til gengæld kræver ressourcer at implementere.

 

I NSCCM er vi enige i disse konklusioner. Vi mener, at det ikke kan gå hurtigt nok med at introducere contract and commercial management i organisationerne, så de fragmenterede processer kan afstemmes, og roller og ansvar afklares. Dette skal understøttes af CM-software.

Vores CCM Practitioner-hold i foråret er allerede godt fyldt op, så hvis du vil være sikret en plads, er det nu du skal tilmelde dig. Læs mere om uddannelsen CCM Practitioner.

Du kan læse Tim Cummins blogindlæg og WCC´s rapport her: 

https://commitmentmatters.com/2021/01/05/2021-the-year-when-a-light-is-shined-onto-contracts/

*Den fulde rapport er kun tilgængelig for medlemmer af WCC/IACCM.

 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.