Nye trends i betalingsbetingelser og -vilkår

 

Den 19. november 2019 offentliggjorde IACCM resultatet af deres seneste undersøgelse om betalingsbetingelser og – vilkår. Undersøgelsen, der bliver foretaget hver andet år,  bygger på dataindsamling fra 393 organisationers indkøbsafdelinger på tværs af lande og industrier. Resultaterne afspejler en række vigtige trends.

 

 

Vigtigste punkter fra undersøgelsen

I sammenligning med IACCMs forrige undersøgelse fra 2017er der tre elementer, som træder tydeligt frem:

 

  • Den tidligere udtalte tendens mod stigende/længere betalingsperioder er ved at vende
  • Der er et væsentlig fald i forsinkede betalinger
  • Brugen af tredje part – f.eks. supply chain finance eller outsourcet account payable (på dansk fakturabelåning eller factoring) – er stagneret

 

På tværs af alle deltagere er den gennemsnitlige kontraktbestemte betalingsfrist på 43,5 dage, hvilket er en forbedring siden sidste undersøgelse i 2017, hvor den var på 47 dage. Den mest almindelige betalingsperiode er helt nede på 30 dage, specificeret af 53% af deltagerne. Tendensen mod længere betalingsperioder, som blev observeret i 2017 ser ud til at have stagneret – og i nogle tilfælde vendt. Indkøbernes svar viser, at deres begrundelserne for en sænkning af betalingsperioderne, skyldes lovgivningsmæssige indgreb (særligt i Europa) og den kritiske debat om de lange betalingsfrister.   

 

I gennemsnit sker der forsinkelser i 19 % af betalingerne. I tilfælde af forsinkelse, sker den gennemsnitlige betaling efter 47 dage (det er en væsentlig forbedring i forhold til 2017, hvor gennemsnittet var på 55 dage).

 

26% siger, at betalingsfristen ikke er til forhandling, men den generelle tendens er en stigende parathed til at forhandle kortere betalingsperioder.

 

68% af respondenterne arbejder med ensartede standardkontrakter i hele verden, dog gælder det for 46%, at de har forskellige standarder alt efter, hvad de opkøber. 

 

Lige under 20% planlægger at ændre deres betalingsbetingelser, og af disse overvejer knap 40% at forkorte betalingsfristen.

 

Vedrørende brug af eksterne ressourcer, har kun 10% outsourced deres account payable. 20% har indført supply chain finance og næsten halvdelen af disse gjorde det sammen med en udvidelse af deres betalingsbetingelser. Denne procentdel har ikke ændret sig væsentligt siden sidste undersøgelse. 

 

Konklusioner 

Undersøgelsen peger på, at den trend der har været mod længere betalingsfrister og besværlige vilkår er stagneret, og muligvis vendt. I perioden har der været et stærkere fokus på at forbedre effektivitet gennem automatisering, og det har resulteret i en større andel af rettidige betalinger af fakturaer. IACCM konkluderer at det faktum, at en betydelig andel af indkøbsafdelingerne enten har reduceret eller overvejer at reducere betalingsperioden, peger mod stigende følsomhed overfor lovgivning, omdømme og vigtigheden af at bevare gode relationer med leverandører.   

 

 

NSCCM er officiel træningspartner med IACCM, og som de eneste i Norden tilbyder vi IACCMs internationalt anerkendte certificeringsuddannelser. 

Vi udbyder kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ .

 

 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.