Hvem er NSCCM?

NSCCM står for Nordic School of Contract and Commercial Management 

 

Vores formål at udbrede kendskabet til contract and commercial management i offentlige og private organisationer. Det vil vi, fordi kommerciel og juridisk ledelse af kontrakter bliver mere og mere afgørende for effektivisering, gevinstrealisering og konkurrenceevne i både private virksomheder og offentlige organisationer.

Derfor udbyder vi kurser og certificerede uddannelser i Contract and Commercial Management (CCM), der indeholder den bedst funderede internationale viden, forskning og praksis på området. Vi har uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, og også kortere kurser indenfor efterspurgte områder. På vores kurser får du altid konkrete værktøjer med i bagagen, så du kan anvende og omsætte din nye viden til praksis fra første dag.   

 

Uddannelse og kompetanceløft

Det er ofte undervurderet, hvor kompleks en aktivitet det er at planlægge, udforme og styre kontrakter og forretningsrelationer. Mange virksomheder og organisationer mangler det fornødne overblik over deres kontrakters indgåelse, udvikling og drift. Dette fører desværre ofte til fragmenterede processer og spændinger mellem forskellige interessenters mål, hvilket medfører ineffektivitet og på bundlinien tab af værdi.   

Den enkelte medarbejder har brug for at kunne overskue dette komplekse puslespil, så processer kan afstemmes, forenkles og effektiveres, og det kræver, at der i organisationen/virksomheden er et fælles sprog og en fælles forståelse af kontrakter, kontraktstyring og deres anvendelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling af en hel organisation kommer ikke af sig selv. For at lykkedes kræver det, at nogen tør tage lederskab for den nødvendige forandring. Og her kommer NSCCMs uddannelser og kurser ind i billedet. 

På vores certificerede CCM uddannelser tager vi udgangspunkt i IACCMs procesmodel, der indeholder en række aktiviteter, der optimerer udbyttet af kontrakter. Aktiviteterne sikrer bl.a. overblik over processer og aktiviteter, højnet bevidsthed om kommunikation, reduktion af risici m.m., der alle er vigtige faktorer, som er med til at sikre et øget kommercielt udbytte. 

 

Internationalt anerkendt certificering  

NSCCM er en nordisk skole, der er anerkendt og akkrediteret af IACCM (International Association for Contract and Commercial Management), som officiel træningspartner. 

Det betyder, at du gennem os får certificerede CCM uddannelser på internationalt niveau - udviklet blandt et panel af verdens førende specialister i kontraktstyring og formet gennem mere end 10.000 virksomheders praktiske erfaringer med contract and commercial management - også kaldet best practice.

Vores undervisere er nogle af nordens førende eksperter i contract management. Mød dem her. 

Gennem årene har vi uddannet medarbejdere fra private såvel som offentlige organisationer og virksomheder, bl.a. indenfor: IT- og medicinalvirksomhed, energi- og forsyningsvirksomhed, bygherre- og entreprisevirksomhed (anlæg og drift), rådgivnings- og arkitektvirksomhed, advokat- og revisionsselskaber, tog- og metrovirksomhed, bank-, finans- og forsikringsvirksomhed. 

Vi er også uddannelsespartnere for en række statslige myndigheder, f.eks. Banedanmark, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Rigspolitiet, og Forsvarsministeriets Indkøb, flere regioner og kommuner m.m.

 

Skræddersyede forløb i samarbejde med Rambøll

NSCCM samarbejder med Rambøll om undervisning og om at udbrede best practice i contract and commercial management. Vi har siden 2014 udbudt kurser og uddannelser på det danske marked - både som åbne kurser og som lukkede forløb for grupper af ansatte fra samme organisation.

 

Vi deler gerne vores viden

I NSCCM følger vi udviklingen af den nyeste internationale forskning og praksis tæt, og vores undervisere bidrager i høj grad til denne udvikling. Underviserne er alle forankrede i forskningsmiljøer på danske Universiteter og/eller i førende virksomheder og organisationer indenfor området.

Og vi deler gerne vores viden med jer - selvfølgelig vederlagsfrit og uden forpligtelser. I kan følge os på:

  • LinkedIn, hvor vi hver uge har flere korte faglige opslag:   https://www.linkedin.com/company/11354107/admin/
  • Bloggen på vores hjemmesiden, hvor vi hver uge bringer nye faglige indlæg:   https://nsccm.dk/da/blog

 

Har du spørgsmål?

Fra januar 2020 har vi i NSCCM ansat uddannelseskoordinator Britt Torp Pedersen. 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt de enkelte kurser og uddannelser matcher dine behov, så kan du ringe til Britt, der sidder klar med svar på de fleste spørgsmål. 

Hvis I er flere kollegaer, der gerne vil tage et kursus sammen, kan hun også hjælpe jer med et skræddersyet tilbud. 

Britt sidder klar ved vores telefon på +45 7020 0131, og hvis du foretrækker mail kan du skrive på britt.torp@nsccm.dk.