Blog

Er dine IT-kontrakter designet til at fejle eller skabe succes? Forskellen kan ligge i hvorvidt kontrakten adresserer de essentielle emner, der er centrale for et produktivt og givende samarbejde. En veludformet kontrakt er mere end blot et juridisk dokument. Den er et værktøj til at bygge stærke, gensidigt fordelagtige forretningsrelationer.
Ved at visualisere controlling i kontraktstyringsarbejdet kan det gå fra at være et administrativt onde til at blive et aktivt redskab i kontraktstyringen, der kan være med til at åbne for en ny vej til at få leverandøren til at forstå eller ”se” betydningen af de kontraktlige forpligtelser.
Et fokus område i NSCCM i 2023 er de uformelle ledelsesopgaver som contract managers, indkøbere, udbudskonsulenter mm.har i deres daglige arbejde. Vi har lavet en undersøgelse om dette og haft besøg af Maibrith Kempa Jensen i NSCCM Netværk. Læs om undersøgelsen og Maibrith Kempa Jensens tre bud på hvordan du selv kan forbedre din egen uformelle ledelse.
Ændringer i kontrakter er underlagt kontraktretlige regler, og kan også være underlagt udbudsretlige regler når det vedrører offentlige kontrakter. I det følgende gennemgås nogle af de hovedpunkter, det er vigtigst at være opmærksom på.
Nøglen til godt samarbejde og god kontraktstyring er evnen til at formidle informationer således, at modtageren forstår budskabet korrekt og der opnås fælles forståelse for målet. Her spiller brugen af visuel kommunikation en vigtig rolle i at opnå succes med kontraktstyringen. Men hvad er det, der gør visuel kommunikation til et kraftfuldt værktøj, og hvordan kan det anvendes til at forbedre samarbejdet i en positiv retning?
I starten af 2023 har NSCCM gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bæredygtighed i kontrakter blandt vores netværksmedlemmer og følgere på LinkedIn. Alle adspurgte i undersøgelsen mener, at bæredygtighed skal reguleres i kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring, men under halvdelen gør det rent faktisk på nuværende tidspunkt. Læs mere om hvad årsagerne hertil kan tænkes at være, og hvad vi kan forvente fremover.
Den nye tyske lovgivning om bæredygtighed i leverandørkæden har direkte virkning på kontrakters indhold og den efterfølgende kontraktstyring - også for danske leverandører. Men også i et større perspektiv er det vigtigt at være opmærksom på loven, der kan forventes at blive den fremtidige model i en dansk og EU-retlig sammenhæng.
Så har NSCCM analysen af jobmarkedet for det sidste halvår af 2022 klar. I 3. kvartal af 2022 blev der opslået 95 fuldtidsstillinger indenfor kontraktstyring, mens tallet var noget højere i 4. kvartal med 128 stillinger.