Contract management for ledere

Contract management for ledere


Mange organisationer arbejder dagligt på at optimere styringen af deres kontrakter. Her er det vigtigt, at ledelsen går forrest og medvirker til at opstille de rigtige mål, skabe de rigtige rammer og opbygger en kultur, der er nødvendig for at dette kan lykkes.

Med dette kursus får du som leder den viden og de redskaber, der skal til for at løse denne opgave. Med den nye internationalt anerkendte ANS CMS-standard 2019/2022 som pejlemærke, lærer du på dette kursus, hvordan du skaber det rigtige fundament, benchmarker din egen organisation, opstiller de rigtige pejlemærker og skaber en varig forbedring af din organisationens evne til at styre kontrakter.

Kurset indeholder en kort gennemgang af hvad contract management er og om disciplinens baggrund i økonomisk teori samt i ledelses- og organisationsteori. Herefter forklares sammenhængen med forretningsledelse, projektledelse, risikostyring og juridisk metode. Vi bygger her på den nye internationalt anerkendte Contract management standard (ANS CMS 2019/2022) samt relevante ISO-standarder og andre standarder af relevans for kontraktstyring. Dette sikrer, at du og din organisation bygger på det rigtige fundament fremadrettet.

Vi ser nærmere på, hvad indikatorerne for ”god kontraktstyring” er, og hvilke værdier det kan udløse. Du får her mulighed for at foretage en indledningsvis benchmarking af din egen organisation, så du ved hvilke områder der kan forbedres, og hvilke værdier din organisation dermed kan høste - uanset hvor på modenhedsskalaen I er. Undervejs ser du eksempler på, hvorledes andre organisationer har gjort, og hvilke værdier de har høstet.

Derefter ser vi på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer, der ligger i at indføre contract management, bl.a. i forhold til at fastlægge en konkret og realistisk business case med de rigtige KPI´er, planlægning, ledelse og organisering, definition af processer, roller og ansvar, understøttelse af tværorganisatorisk samarbejde og kultur, definition af jobindhold samt snitflader til andre stillingskategorier mv.

Vi ser endvidere på fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller, herunder decentral og central ledelse, center-modeller og hybride ledelsesmodeller, samt sammenhængen med andre forretningsprocesser som f.eks. kvalitetsledelse, økonomistyring, logistik, compliance, bæredygtighed og risikohåndtering.

 

Deltagerprofil

Kurset er designet til ledere af contract management-afdelinger, Indkøbschefer, salgschefer, økonomichefer, kontorchefer, logistikchefer, direktører, bestyrelsesmedlemmer, projektledere, chefkonsulenter og andre, der har eller forventes at få ansvaret for at lede og forbedre kontraktprocesser. Kurset er ligeledes relevant for konsulenter og advokater, der rådgiver virksomheder og organisationer om kontraktstyring.

 

Kurset er godkendt af Advokatsamfundets Obligatoriske Efteruddannelse - tæller for 8 lektioner.

 

Udbytte af kurset

Med dette kursus får du og din organisation en solid platform, bygget på anerkendte internationale standarder og best practices, for på egen hånd at udvikle og optimere kontraktstyring til at blive en stabil, konkurrencedygtig og effektiv rutine.

På kurset får du værktøjerne til at analysere din organisations evne til at styre kontrakter, og skabe en plan for hvordan den kan forbedres. Hvis din organisation allerede er godt i gang, får du redskaberne til at løfte din organisation til næste niveau på modenhedsskalaen.

Kurset giver dig det nødvendige indblik i, hvilke ressourcer, organisatoriske rammer, kulturer og samarbejdsformer, der bedst understøtter best practice contract management. Du får de nødvendige redskaber og tjeklister, som du har behov for i dit arbejde som leder. Kurset giver dig et dybt indblik i den internationalt anerkendte kontraktstyringsstandard, ANS Contract Management Standard (CMS
) 2019 /2022, som bliver det fremtidige fundament for kontraktstyring på globalt plan.

Content /Indhold

Kursusindhold

Introduktion til CM-disciplinen

Baggrund i økonomisk teori samt i ledelses- og organisationsteori

Sammenhæng med forretningsledelse, projektledelse, risikostyring og juridisk metode

ANS CMS 2019/2022-standarden

De relevante ISO-standarder

 

Benchmarking

Indikatorer for ”god kontraktstyring” og hvilke værdier det udløser

Eksempler på benchmarking fra andre organisationer

Kort workshop - indledningsvis benchmarking af din egen organisation – med henblik på at finde de områder der kan forbedres

 

Ledelsesmæssige udfordringer og hvordan du kan arbejde med dem

Businescasen

ANS CMS 2019/2022-standarden:

  • Planlægning, ledelse og organisering
  • Definitioner af processer, roller og ansvar
  • Understøttelse af tværorganisatorisk samarbejde og kultur
  • Definition af jobindhold og snitflader til andre stillingskategorier

Fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller:

Central ledelse

Decentral ledelse

Centermodeller

Hybridmodeller

 

Sammenhæng med andre forretningsprocesser

Kvalitetsledelse, økonomistyring, logistik, compliance, bæredygtighed og risikohåndtering mv.

 

Udvikling af Best practice contract management

Vidensdeling og uddannelse

Opnåelse af en stabil, organisatorisk rutine

Fremtidig ISO-standard - ANS CMS 2019/2022

Underviser

René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Overblik: Contract management for ledere

.

Form 

Kurset består af 8 undervisningstimer á 45 minutter.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og gennemgang af checklister og modenhedsmodeller, samt opstilling af egne mål og modeller for forbedring.

Materialer

2 uger før undervisningsstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder: PowerPoint slides, checklister og bilag mv.

Indsats

1 kursusdag - 8 lektioner á 45 minutter. 

Kurset kræver ikke forberedelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder gerne deltagerbevis efter ønske. 

Pris

Kursuspris for Contract management for ledere er 5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

2102

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger