Indkøb og kampen for anerkendelse

Indkøb versus Leverandør. Indkøb versus Marketing. Behøver det at være en kamp? Tim Cummins sætter i et indlæg på Commitment Matters fokus på Indkøbsafdelingers kamp for anerkendelse. 

 

Cummins peger på, at overskrifter fra Indkøbs- og Brancheorganisationer, kan lede mange til at tro, at hverdagen i en gennemsnitlig Procurement-afdeling er en kamp mod leverandører – og andre interne funktioner. Han tilføjer et treje emne der dukker op, når man taler om Procurement: følelsen af "ikke at være anerkendt". Denne manglende anerkendelse fører regelmæssig til en diskussion om, hvordan Procurement må kæmpe for at opnå indflydelse og magt, også til at gøre sig bemærkede i den øverste ledelse. 

 

Kan disse spørgsmål om magt og krigsførelse skyldes, at alt for mange indkøbsafdelinger har svært ved at levere målbar værdi? Kan det skyldes uddannelse/træning (eller mangel på samme)? Kan det også skyldes tilgangen i branchen eller internt i den enkelte virksomhed? F.eks. er det i mange indkøbsafdelinger helt almindeligt, at indbegrebet af succes er "besparelser" og at leverandører er ”dovne og skal kontrolleres”. 

 

Tim Cummins sætter sagen på spidsen med sine overvejelser: ”Jeg finder det foruroligende, når en funktionel gruppe ser sig selv, som værende "i konflikt" med sine forretningsrelationer, uanset om det drejer sig om eksterne relationer i andre organisationer eller internt i virksomheden. Hvordan kan dette være produktivt? Hvordan kan det føre til den værdi og innovation, som erhvervslivet og offentlige virksomheder søger i deres forretningsforbindelser?

 

Indkøbsafdelinger arbejder med metoder og måleværdier, der adskiller sig fra andre grupper. For eksempel er Marketing fokuseret på skabe brand-image og at generere nye forretningsmuligheder, mens Procurement har til opgave at sikre værdi for pengene. Der er klare forskelle i formål, men det betyder ikke, at der behøver at være en konflikt. Det kan føre til en konstruktiv og kreativ dialog, og resulterer i en afbalanceret beslutning, som det ofte ses i modne organisationer. 

 

IACCMs undersøgelser viser, at et stigende antal indkøbsafdelinger har udviklet deres roller og visioner, og ser leverandører som partnere og grundlaget for deres succes. De griber mulighederne for konstruktiv dialog på tværs af virksomheder/organistioner og funktioner, og påtager sig et øget ansvar for det endelige resultat. 

 

Det lyder jo næsten jubelpositivt. Betyder det også, at man altid kan/skal stole på, at leverandører eller andre partnere gør det rigtige? Nej, bestemt ikke, og det er derfor, det er vigtigt at opretholde kontrollen, svarer Tim Cummins – og tilføjer: ”Men der er stor forskel på kontrol og krigsførelse. Og der er også stor forskel på at opnå positive forretningsresultater og vinde kortsigtede kampe ved hjælp af magt.”

 

Kilde: Tim Cummins, IACCM. Læs Tim Cummins blog om ovestående dilemma på: https://commitmentmatters.com/2018/11/13/procurement-and-the-battle-for-recognition/

 

Du netop lige nu mulighed for at tilmelde dig NSCCMs kursus om Procurement 2.0., som bl.a. giver dig de nyeste værktøjer og metoder til at arbejde i Procurement. Det første kursus har opstart d. 1.april . Vi har også et efterårshold der starter d. 1. september, og som noget nyt tilbyder vi også  Procurement Summerschool i perioden d. 14.-16. juli. 

 

 

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.

Kommende kurser

, 26 - 27. Aug
, 23 - 24. Sep
, 21. Okt