Commercial contract law

english content

top

Contents

Kursusindhold

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber som en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftalestiftelse og -fortolkning

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale skal fortolkes. Forståelse for hvornår en bindende aftale er indgået.

 

Parternes ydelser

Forstå betydningen af kontraktens beskrivelse af ydelser, herunder hvad der gælder hvis ydelserne ikke er præcist beskrevet. 

 

Levering og aflevering

Forstå hvornår ydelsen er leveret og hvilke aftalemæssige konsekvenser, der er knyttet til leveringen. 

 

Ændringer i kontrakten

Hvornår kan der kræves ændringer af ydelsen i længerevarende kontraktforhold og kendskab til ændringsreguleringsmekanismer. 

 

Misligholdelsesbeføjelser

Hvornår man kan gøre misligholdelse gældende, og hvordan misligeholdesesbeføjelserne ofte er reguleret i kontrakten.

 

Ansvarsbegrænsninger

Forstå kontraktens begrænsninger af erstatningsansvar. 

 

Tvistløsning: lovvalg og værneting

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om hvordan sager om konflikter håndteres og hvilke landes love der gælder i internationale forhold.  

 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter kan opsiges samt kontraktens regulering af opsigelse.

 

 

Upcoming courses

What our students say...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk