Commercial contract law

english content

top

Contents

Kursusindhold

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftaleindgåelse, fortolkning og ændring

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale indgås, fortolkes og kan ændres.

 

Parternes forpligtelser - krav til ydelsen

Forstå betydningen baggrundsrettens regler og kontraktens beskrivelse af ydelserne, herunder hvad der gælder hvis ydelserne ikke er præcist beskrevet. 

 

Levering, aflevering, risikoovergang og accept

Forstå hvornår og hvordan ydelsen er korrekt leveret og hvilke juridiske konsekvenser, der er knyttet til levering, f.eks. ift. risikoovergang og accept.

 

Ændringer i kontrakten

Få kendskab til ændringshåndtering og hvordan man kan ændre i længerevarende kontrakter.

 

Misligholdelsesbeføjelser

Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende, hvornår og hvordan kan de gøres gældende?

 

Ansvarsbegrænsninger, bod og force majeure

Forstå hvordan ansvarsbegrænsninger og bod virker, samt omfanget og effekten af force majeure

 

Tvistløsning: lovvalg og værneting

Lær om de grundlæggende regler for hvordan konflikter håndteres i baggrundsretten og i kontrakten, herunder om alternativ konflikthåndtering.

 

Kontraktens ophør

Hvordan kan kontrakter opsiges, ophæves og annulleres? Hvordan kan det reguleres i kontrakten?

 

 

Upcoming courses

What our students say...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk