Kommerciel Kontraktret

Juridisk grundmodul for alle

I kommerciel kontraktret introduceres du for de væsentligste juridiske regler og reguleringstemaer, der er nødvendige at kende i det daglige arbejde med kontrakter. 

Undervisningen er tilrettelagt med et operationelt fokus, så du opnår forståelse for juraens konkrete anvendelse og betydning for contract management-processer og aktiviteter. 

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brug for en basal juridisk grundforståelse af kontrakter. Du kan deltage på kurset uden at have juridisk baggrund i forvejen. 

Udbytte

Gennem kurset vil du opnå forståelse for de centrale retslige overvejelser i forbindelse med kontrakters tilblivelse og drift. Du opnår en grundlæggende forståelse for:

•    Kontraktens væsentligste discipliner
•    Aftalers stiftelse og fortolkning
•    Parternes ydelser 
•    Levering og regulering
•    Ændringer, rettigheder og misligholdelse 
•    Tvister og hvordan de håndteres
•    Grundprincipper i ophavs- og udbudsret
•    Opsigelse af kontrakten  

Undervisere

Hanne Bay

Hanne Bay

Advokat, cand. jur, Københavns Universitet
Hanne har stor erfaring med lære fra sig til ikke-jurister og underviser med en enestående juridisk erfaring i ryggen. Til daglig er hun Group Compliance Director i Rambøll og håndterer komplekse internationale kontrakter. Hun har deltaget i forhandlinger, udarbejdelse og opfølgning af store kontrakter i både den offentlige og private sektor gennem mange år.
Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Henrik underviser og forsker i kontraktret, med særlig fokus på it-kontrakter og længerevarende kontrakter. Han har tidligere arbejdet som praktiserende advokat, med udarbejdelse og forhandling af kontrakter som speciale. Henrik er en ofte brugt foredragsholder og desuden forfatter til en lang række artikler og bøger om kontraktret.

Indhold

Dag 1. Kontraktens indgåelse og centrale reguleringstemaer 

Hvad er kontraktret?

Overblik over de væsentligste begreber, som en contract manager anvender i det daglige arbejde. 

Aftalestiftelse og aftalefortolkning

Principper i dansk ret for hvordan en aftale skal fortolkes: Hvornår er den bindende og hvad betyder fuldmagtsregler.  

Parternes ydelser

Den vigtige betydning af kontraktens beskrivelse: Hvad er parternes ydelser og hvad gælder, hvis de ikke beskrevet præcist. 

Levering og aflevering 

Ydelsers levering og deres aftalemæssige konsekvenser: Hvordan bør komplekse ydelser reguleres, så konflikt om leverancen og dens indhold undgås. 

Ændringer i kontrakten

Ændringer af ydelsen i længevarende kontraktforhold og deres konsekvenser, samt afdækning af ændringsreguleringsmekanismer. 

Rettigheder

De kontraktlige og forretningsmæssige konsekvenser af regulering af rettigheder: Hvilken betydning har eksempelvis ophavsretten for kundens udnyttelse af ydelsen. 

Misligholdelse

Misligholdelse og hvornår det gør sig gældende: De kontraktretlige konsekvenser af misligholdelse, herunder betydningen af når en kontrakt ophæves. 

Dag 2. Kontraktret fortsat: persondataret og udbudsret

Ansvarsbegrænsninger

Kontraktens begrænsninger af parternes erstatningsansvar og deres betydning: Hvad gælder, hvis kontrakten ikke indeholder bestemmelser om begrænsninger. 

Tvistløsning

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om, hvor sager om tvister anlægges og hvilket lands lovgivning, der gælder i internationale forhold. 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter opsiges, samt kontraktens regulering af opsigelse. 

Persondataret 

Reguleringen af persondatabehandling: De bagvedliggende hensyn og reglernes betydning i kommercielle kontraktforhold. 

Udbudsret 

De udbudsretlige regler og processer: Hvordan du effektivt navigerer inden for den udbudsretlige ramme - både som ordre- og tilbudsgiver. 

Overblik

.

Form

2 intensive undervisningsdage.

Materialer

Alt materiale udleveres ved kursusstart.

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes uden eksamen.

Pris

10.000 ekskl. moms, inklusiv materialesamling.

44
kommerciel kontraktret

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk