De 10 største udfordringer for contract & commercial management

IACCM har i forbindelse med begyndelsen af det nye år undersøgt de vigtigste fokuspunkter for at forbedre contract & commercial management. Det er gjort gennem data fra omkring 750 virksomheder, der alle er blevet adspurgt om deres planer og prioriteter.

Det største problem på listen, som 61% identificerer, er contract management-værktøjer og -systemer. Mange virksomheder mangler stadig at automatisere processer og andre efterspørger enten at erstatte eller forøge eksisterende systemer. Diversiteten i tilgængelige værktøjer har igennem de seneste år været igennem en voldsom vækst, og et stigende antal virksomheder implementerer ’bots’, ’apps’ og endda også maskinebaseret forhandling.

På andenpladsen er udviklingen af nye vilkår og kontraktstandarder, hvilket 59% anser som en udfordring. Den hastigt ændrede forandring i markeder betyder at flere virksomheder er nødsaget til at revidere udbud og kontrakter så ofte som hvert kvartal for at sikre konkurrencedygtighed.

Det tredjestørste problem, identificeret af 49%, er simplificering af kontrakter. Dette kan opfattes forskelligt; det kan betyde bedre standardisering, men også en øget justering af kontrakter så de bedre passer til forretningens og brugernes behov. Problemet bunder universelt i, at kontrakter skal designes til dets brugere fordi det reducerer de forbundne risici og gør det lettere at udføre den pågældende transaktion.

På listen findes også en øget efterspørgsel på ”skills development” for contract manageren. De yderligere udfordringer der følger i rollen er bl.a.:

  • Bedre analyse af kontrakter
  • Bedre Risk management
  • I hvilket omfang contract manageren skal påtage sig en udvidet rolle i organisationen
  • Hvilke parter contract manageren skal afrapportere til
  • Vidensindsamling og -deling
  • Benchmarking

NSCCM kan hjælpe med at løse din virksomheds udfordringer

Generelt illustrerer denne liste det øgede fokus virksomheder har på kompetencer indenfor feltet samt det forretningsbidrag, som contract & commercial management giver.

Hos NSCCM kan vi hjælpe med at guide din virksomhed på rette vej. Som de eneste i Norden tilbyder vi anerkendte IACCMs anerkendte certificeringsuddannelser. Vi udbyder vi kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ om vores uddannelser.

Vidste du at...

Did you know that...

companies that introduce contract management often get higher value on Stock exchanges? They are sold at a higher price, as the value and risks of the contracts are known exactly - therefore buyers and investors dare to pay more.