Strategisk Procurement

Strategisk Procurement

Bliv klædt på til at løfte din procurement funktion, hvad enten det er som leder eller medarbejder. Virksomhederne har i dag større og større fokus på optimering og reduktion af cost. Dette gør, at der bliver stillet større og større krav til dig som arbejder professionelt med procurement. Gennem dette kursus får du et simpelt og let tilgængeligt metodeapparat, der udnytter best practice fra både Lean og procurement koblet med relevant teori. Kurset har en simpel tilgang til tingene, som virker i praksis. Alle går herfra med relevante værktøjer og viden som direkte kan implementeres i praksis, fx hvordan du kan procesoptimere via Lean, bygge en robust pipeline og et Procurement Dashboard med relevante KPI’er samt lave en Risk Assesment.

Kurset er opbygget med operationelt fokus for øje, og du får brugbare værktøjer og processer, som du direkte vil kunne bruge efterfølgende.

 

Deltagerprofil

Kurset er designet til dig der til dagligt arbejder med indkøb/procurement enten som leder eller medarbejder, men som savner redskaber til at løfte kompetencer og performance til et højere niveau. Du sidder måske i en stilling som Kontorchef, Indkøbschef, Indkøbskonsulent eller Strategisk Indkøber i den offentlige sektor eller som Procurement Director, Category Manager, Procurement Manager, Supply Chain Manager eller Procurement Specialist i den private sektor. Alternativt vil du gerne løfte dine kompetencer til at kunne varetage en bredere og mere ansvarsfuld rolle, end du gør i dag.

 

Udbytte

Når du er færdig med kurset vil du være opdateret på de gængse metoder inden for procurement. Du vil være i stand til at kunne analysere og optimere dine procurement processer ud fra et Lean perspektiv. Bygge en robust pipeline samt opstille et Procurement Dashboard med relevante KPI’er. Gennem kurset vil du få kompetencer til at løfte din funktion til næste niveau og derved skabe en højere performance for dig og din virksomhed. Den metodiske tilgang der benyttes på kurset gør det nemt og enkelt at anvende efterfølgende.

 

Rabat ved tidlig tilmelding:

Prisen for kurset er 16.500 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og melder dig til inden d. 15. september er prisen 14.500 kr. ekskl. moms.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19

Kurset forventes gennemført som planlagt, dvs. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det pga. regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af livestreaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

Content /Indhold

Dag 1 - Procurement Brush-up

Denne dag gennemgår vi nogle af de grundlæggende principper og modeller indenfor procurement.

 • Indkøbsprocessen
 • Stakeholder mapping
 • RFX
 • Spend analyse
 • Category management: Kraljic’s model og The Dutch Windmill model
 • Forhandlingstaktik
 • Procurement politikker
Dag 2 - Lean din procurement funktion

Denne dag gennemgår vi hvordan du kan kortlægge jeres procurement processer og derigennem optimere og udnytte dine interne ressourcer så optimalt som muligt. ”Tid er som bekendt penge”.

 • Kort introduktion til Lean
 • Hvordan kan Lean overføres til Procurement
 • Kortlægning af de nuværende processer
 • Identifikation af ”waste” i processerne
 • Kortlægning af optimerede processer
 • Implementeringsplan og Risk
Dag 3 - Gør procurements performance målbar og synlig

Denne dag arbejder vi på hvordan du simpelt og enkelt kan lave en robust pipeline år efter år. Samt hvordan man professionelt kan arbejde med at gøre procurements performance synlig på C-level niveau. ”Succes skabes gennem de gode resultater”.

 • Opbygning af en robust pipeline og skab større resultater
 • Hvordan kan resultaterne måles
 • Enighed med ledelsen omkring KPI’er og hvordan de måles
 • Opbygning af et Procurement Dashboard
 • Monitorering og styring af KPI’er

Underviser

Bettina Rønn Laugesen

Bettina Rønn Laugesen

Director ManAd Management Advisory, HD(O), HD(SCM), Executive MBA, Henley Business School
Bettina har 20 års erfaring inden for indkøbsledelse, supply chain management og produktionsstyring via sin arbejdserfaring og uddannelse. Hun arbejder med strategisk udvikling - med fokus på kvalitet, levering og TCO, der løfter virksomheden til next level. Bettina har både en HD(O) og en HD(SCM) fra CBS samt en Executive MBA fra Henley Business School. Senest har hun arbejdet som Global Procurement Director i SimCorp, og har tidligere arbejdet i Egmont, Gyldendal, Tryg og Canon. I dag er Bettina selvstændig Management Advisor og underviser i Indkøbsstrategi og -ledelse.

Overblik - Strategisk Procurement

.

Form

Kurset forløber over 3 dage, og veksler mellem teori og praksis.

Materialer

2 uger før kursusstart vil du modtage link til en materialesamling bestående af PowerPoints, samt værktøjer og skabeloner der anvendes på kurset. 

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Kursusbevis kan udstedes efter ønske.

Pris 

Kurset koster 16.500 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og tilmelder dig inden d. 15. september er prisen 14.500 kr. ekskl. moms.

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

" Intensivt 3-dags kursus, hvor indkøbsprocesser gennemgås med konkrete værktøjer og eksempler. God kombination af undervisers brede erfaring på området, og deltagernes hverdag og udfordringer. Henvendt til både private og offentlige virksomheder.

-->"

Niels Moselund Crammond, Contract Manager hos Danmarks Nationalbank