Kontraktskabeloner: Fordele og udfordringer

Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af IACCM, opererer 92% af virksomheder med standardiserede kontraktskabeloner. Skabelonerne eksisterer for at overskueliggøre og effektivisere processen hen mod at aftale vilkår og betingelser. Til en vis grad er der store fordele ved at gøre dette – der ville ikke være mening i at starte forhandlingssituationen med et blankt stykke papir. Der er dog samtidig store ulemper ved at benytte en model som denne.

Udfordringerne ved skabeloner

Kompleksiteten ved kontraktprocessen glemmes ofte fuldstændigt når skabeloner benyttes - de specifikke forretningsmål ignorereres. Flertallet af skabeloner produceres af advokatfirmaer eller juridiske afdelinger og baseres på klassiske juridiske teorier om allokering af risiko. På denne baggrund er kontraktskabeloner mangelfulde, fordi de ikke reflekterer de vilkår, som bedst passer til den specifikke forretningskontekst.

Undersøgelsen fra IACCM viste nogle specielt udsatte områder hos virksomheder, der benytter kontraktskabeloner:

  • Skabeloner animerer til uvidenhed. Undersøgelsen konkluderede, at mere end 60% benytter den forkerte skabelon – mange valgte den mest komplekse skabelon af den overbevisning, at det ville reducere risici.
  • Skabeloner animerer manglende opmærksomhed. Virksomheder hvis fokusområde skiftede fra varer til tjenesteydelser benyttede kontrakter der reflekterede mere end 10 år gamle forretningsbehov – over 50% af disse kontrakter er deciderede mangelfulde ift. de anvendte vilkår

Hvad skal ændres?

Som udtrykt ovenfor, udtrykker kontraktskabeloner ofte ikke en virksomheds specifikke behov. Det er nødvendigt, at virksomheder bevæger sig mod en model, der i stedet for at fokusere på konsekvenserne ved svigt, fokuserer på at værne om muligheder for succes. Skabeloner skal udvides i en grad, der sikrer balance i allokeringen af risiko hos både køber og sælger.

I vores kurser og uddannelser gennemgås hvordan din virksomheds kontrakter kan justeres i forhold til kommende transaktioner.

NSCCM er eksperter i kontrakter

Nordic School of Commercial and Contract Management er officiel træningspartner med IACCM. Det betyder, at du gennem vores kurser og uddannelser opnår redskaber, der kan styrke din virksomhed gennem contract management. 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.