Management in agriculture

Fundamentalt overblik på to dage 

Lær at høste kommercielle potentialer og undgå de værste juridiske faldgruber.

Gennem CCM Fundamentals-uddannelsen får du forståelse for hovedprincipperne bag kontrakter og kommercielle relationer, så du får mere succes med dine forretningsaftaler. 

Efter to intense undervisningsdage, vil du kende vigtigheden af ’de 5 faser’ i kontraktarbejde og have forståelse for kontraktens grundlæggende juridiske regler og vilkår. 

Når du har gennemført CCM Fundamentals, har du ret til at kalde dig CCM Associate, hvis du vælger at tage eksamen.

 

Deltagerprofil

Dette er uddannelsen for dig, hvis primære arbejdsområde ikke omfatter kontrakter eller kontraktstyring, men som deltager i eller leder processer hvor kontrakter indgå. Du er f.eks. indkøber, sælger, bid manager, account manager, business manager, kontorchef eller projektleder. På uddannelsen har vi også deltagere, der er fageksperter, f.eks. indenfor byggeri, medicinalindustri eller energisektoren, der også er inddraget i og har medansvar for at lave aftaler og kontrakter.  

Dit behov er den mest grundlæggende viden og færdigheder i at kunne forstå, deltage i og optimere kontraktstyringsprocesser til gavn for forretningen.  

Bemærk! Hvis du arbejder mere intensivt med kontrakter som contract manager, bid manager, projektleder eller lign., anbefaler vi at du tager CCM Practitioner-uddannelsen. Det er ikke nødvendigt at tage Fundamentals forud for CCMPractitioner.

 

Udbytte

Uddannelsen giver dig et grundlæggende indblik i best practice contract management. Efter bestået eksamen, vil du kende de tværfaglige elementer i kontraktens levetid, fra udbud til ophør. CCM Fundamentals klæder dig på til at:

    
•    få mere ud af dine forretningsaftaler
•    bruge basale risk-management teknikker 
•    forstå de vigtigste begreber og juridiske overvejelser 
•    udvælge de rigtige tilgange og værktøjer 
•    kende principper og processer i kontraktforhandling
•    yde effektiv håndtering, når kontrakten er underskrevet 

Du får desuden adgang til et bibliotek af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisning i forhold til Covid-19

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder og Rambøll Koncernen ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Nyhed - online streaming via microsoft teams 

Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på mobilnummer 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Photo by Jens Lindner on Unsplash

Contents

Dag 1  

Introduktion 

Grundlæggende introduktion til kontrakter, kontraktstyring og relationsstyring og hvorledes dette kan bidrage til bundlinjen. 

Overblik

Hvad er en kontrakt? De vigtigste principper i contract and commercial management. Introduktion til kontraktens livscyklus i fem faser, som udfoldes nærmere i de næste moduler. 

Initiering

Introduktion til det benarbejde, der ligger forud for enhver kontrakts tilblivelse. Kundens behov fra et sælgerperspektiv, og behovsafklaring i forskellige typer af forretningsrelationer. 

Budfasen 

Håndtering af udbud og tilbud. Kunders udvikling af behov, og de typiske faldgruber. Introduktion til nyttige redskaber som ’Request for Information’ (RFI) og køberperspektivet. 

 

Dag 2 

Kontraktudarbejdelse I

At vælge den rigtige kontrakttype

Overblik over de forskellige typer af kontrakter. Forståelse for før-kontraktuelle aftaler og nøglepunkterne ved en foraftales karakter.  

Kontraktudarbejdelse II

Forståelse for de enkelte kontrakttyper - simple til komplekse. Den kommercielle kontrakts vigtigste emner og forholdet mellem pris, cost, risici og kontraktvilkår.

Forhandling

De forskellige strategier og forhandlingsstile, som kan få en aftale i hus. Få indblik i planlægning af forhandlinger og undgå typiske faldgruber. 

Kontraktstyring I

Contract managerens rolle, når kontrakten er underskrevet og i drift.  Regulering og håndtering af konflikter. Betydningen af overgang til ny drift og hvordan  ændringer håndteres. 

Kontraktstyring II

Contract Managerens operationelle opgaver, når kontrakten er i drift. De vigtigste dag-til-dag aktiviteter i den løbende styring af kontrakter. Anvendelse af KPI, leveringshåndtering, faktureringshåndtering og benchmarking. 

Upcoming courses

What our students say...

"Engaged teachers who complement each other with theoretical approach and many years of practical experience. "

Jens Ehlers Vium, Strategic Procurement Manager hos Chrisplant A/S

"Super godt kursus, der blev afholdt under gode forhold med fagligt dygtige instruktører. "

Rikke Christina Thomasen, WP PI WAPO hos Siemens Wind Power A/S