International certification

Vejen til succesfuld kontraktstyring 

CCM Practioner-uddannelsen er første trin i IACCMs flagskib af certificeringer. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer til at forstå og anvende de vigtigste principper og teknikker i kontraktstyring.

Over et forløb på ca. 3 måneder, med i alt 5 dages undervisning af førende eksperter og praktikere, får du indblik i processer, aktiviteter og best practice indenfor contract and commercial management. 

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der deltager intensivt i eller har ansvar for kontrakter og kontraktprocesser. Du har behov for en tilbundsgående viden om de vigtigste processer, aktiviteter og redskaber og indtager typisk en aktiv operationel rolle, i samarbejde med ledelsen.

Udbytte

Uddannelsen giver dig kompetencer til at forstå og løse daglige udfordringer i forbindelse med kontraktstyring. 

Efter eksamen, har du opnået indsigt i kontraktens fem livsfaser fra udbud til ophør – et helhedsorienteret overblik, der giver dig kompetencer til at:     

•    behovsafstemme – hvem, hvad og hvornår kontrakten skal dække 
•    tilrettelægge udbudsfasen, vilkår og betingelser 
•    håndtere omkostninger og risici 
•    planlægge og udføre forhandlinger 
•    implementere kontrakten optimalt
•    vurdere hvordan (og til hvem) der skal kommunikeres
•    monitorere kontrakten og foreslå ændringer.

Du får desuden adgang til et bibliotek af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.
 

Om certificeringen

Uddannelsen er baseret på IACCM's Practitioner-certificering. For at få certificeringen, bliver du en del af IACCM's medlemskab og vedligeholder din certificering gennem IACCM's gratis online kurser. 

Et fleksibelt forløb

Bliver du forhindret i at deltage i enkelte eller flere dage på uddannelsen fx pga. sygdom, kan du overføre din deltagelse til et senere uddannelsesforløb - forudsat at disse oprettes jf. vores almindelige forretningsbetingelser.

Contents

Dag 1– Introduktion & initieringsfasen

Introduktion til uddannelsen

Hvem er NSCCM & IACCM. 
Introduktion til contract and commercial management og best practice.

Initieringsfase

Introduktion til kontraktadministration
Cost benefit 
Identifikation af omkostninger
Kravspecifikation  
Sourcingmuligheder. 

Øvelser og afslutning

Dag 2 – Initieringsfasen fortsat & budfasen

Initieringsfase

Revision af vilkår 

Budfasen

RFI, RFP, RFQ
Processerne og reglerne
Lovgivning og øvrige regler
Forstå markedet
Opportunity vurdering

Øvelser og Afslutning
 

Dag 3 – Budfasen fortsat & udviklingsfasen

Budfasen fortsat

Interessentstyring
Udvikling af evalueringskriterier
Anvendelse af evalueringskriterier 
Kontrakter og relations-typer
Overblik over vilkår og betingelser

Udviklingsfasen

Partnerskaber, alliancer og distribution. 
Statement of Work / SLA

Øvelser og Afslutning
 

Dag 4 – Udvikling fortsat & forhandlingsfasen

Udviklingsfasen

Overvejelser og retningslinjer i relation til kontrakt-koncipering 
Andre strategiske overvejelser 

Forhandlingsfasen

Planlægning, overblik, mål. 
Framing, strategi og mål. 
Forhandlingsstile - og teknikker 

Øvelser og afslutning

Dag 5 - Forhandlingsfasen fortsat & kontraktstyringsfasen

Forhandlingsfasen - fortsat

Taktikker, lessons learned

Pris og finansielle overvejelser

Kontraktstyringsfasen

Implementering og kommunikation

Monitorering og performance Management

Contract Change management

Konflikthåndtering - og løsning 

Kontraktafslutning

Vejledning og lille prøveeksamen

 

Upcoming courses

, 04 - 05. Mar
, 01 - 02. Apr
, 06. May
, 16 - 17. Sep
, 21 - 22. Oct
, 25. Nov
, 17 - 18. Mar
, 14 - 15. Apr
, 05. May

It says the students...

"Fremragende, professionel oplevelse både mht. underviserne, tilgangen, materialer og perspektiveringer til virkeligheden. "

Jette Søndergaard Larsen, Contract Manager hos Global Portfolio Management FMC (tidl. Cheminova)