Procurement version 2.0

Procurement 2.0

Løft indkøb til et højere niveau

Bliv klædt på til at løfte din procurement funktion, hvad enten det er som leder eller medarbejder. Virksomhederne har i dag større og større fokus på optimering og reduktion af cost. Dette gør, at der bliver stillet større og større krav til dig som arbejder professionelt med procurement. Gennem dette kursus får du et simpelt og let tilgængeligt metodeapparat, der udnytter best practice fra både Lean og procurement koblet med relevant teori. Kurset har en simpel tilgang til tingene, som virker i praksis. Alle går fra dette kursus med relevante værktøjer og viden som direkte kan implementeres i praksis, fx hvordan du kan procesoptimere via Lean og bygge en robust pipeline og et Procurement Dashboard med relevante KPI’er.

Dette kursus er for dig som har arbejdet med procurement igennem kortere eller længere tid. Du kender allerede de grundlæggende elementer indenfor procurement men vil gerne løfte dine kompetencer til at kunne arbejde langt mere strategisk med dit område. Du vil efter dette kursus kunne løfte din funktion og performe på et højere niveau, hvilket vil kunne give dig og din virksomhed et langt større udbytte.

Uddannelsen er opbygget med operationelt fokus for øje, og du får brugbare værktøjer og processer, som du direkte vil kunne bruge efterfølgende.

Deltagerprofil

Uddannelsen er designet til dig der til dagligt arbejder med procurement enten som leder eller medarbejder, men som savner redskaber til at løfte kompetencer og performance til et højere niveau. Du sidder måske i en stilling som Procurement Director, Category Manager, Procurement Manager, Supply Chain Manager eller Procurement Specialist i den private sektor eller som indkøbskonsulent eller strategisk indkøber i den offentlige sektor. Alternativt vil du gerne løfte dine kompetencer til at kunne varetage en bredere og mere ansvarsfuld rolle, end du gør i dag.

Udbytte

Når du er færdig med kurset, vil du være i stand til at kunne analysere og optimere dine procurement processer ud fra et Lean perspektiv. Du vil kunne bygge en robust pipeline samt opstille et Procurement Dashboard med relevante KPI’er. Gennem kurset vil du få kompetencer til at løfte din funktion til næste niveau og derved skabe en højere performance for dig og din virksomhed. Den metodiske tilgang der benyttes på kurset, gør det nemt og enkelt at anvende efterfølgende.

Display Language
Danish

Er du i tvivl?

Vi har mange muligheder for at tilpasse et uddannelses- forløb, så det passer bedst til din organisation.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 20 01 31