Basic Contract Management - dansk

Basic Contract Management - dansk version

Lær de nyeste kontraktstyringsteknikker med udgangspunkt i den internationale CMS (ANSI 2022) contract management-standard.

Kontraktstyring er et komplekst puslespil i de fleste organisationer. Hvem er involveret? Hvad er deres rolle? Hvem skal udføre hvilke aktiviteter, hvornår og hvordan? Og hvordan forhandler og styrer jeg de forskellige kontrakter og klausuler bedst muligt - set i et juridisk såvel som i et forretningsmæssigt perspektiv?

På kurset 'Basic Contract Management' lærer du - med den nye internationale contract management standard CMS (ANSI 2022) som referencepunkt -  hvordan du skaber et overblik over kontraktprocesser og -aktiviteter samt hvilke enkeltelementer, din organisation skal forbedre og mestre for at implementere best practice contract management. Samtidig lærer du, hvordan du kan få din organisation til at arbejde sammen som et team omkring kontrakter, og hvordan man bevarer de gode relationer mellem kunde og leverandør. Endelig får du den vigtigste viden om de kontraktretlige regler, der regulerer de vigtigste klausuler i kontrakten.

Som en del af kurset får du adgang til et 100 siders manuskript om kontraktstyring, CMS (ANSI 2022) contract management-standarden, en værktøjskasse, der kan anvendes i din egen kontraktstyring, f.eks. "templates" for kontraktopstartsmøde, performancemøde og ændringshåndtering, samt tjeklister og forhandlingsmanualer.

 

Opnå overblik over best practice kontraktprocesser og -aktiviteter

 

Deltagerprofil

Du arbejder dagligt eller regelmæssigt med kontrakter og kontraktrelaterede opgaver i en offentlig organisation eller privat virksomhed.

Du kan have din primære rolle indenfor andre områder, f.eks. som indkøbs- eller tilbudschef, programleder, IT-chef, koordinator, projektleder, kontorchef, salgschef, udbudsansvarlig, advokat mv., men juridisk uddannelse er ikke en forudsætning.

Du har brug for viden, metoder og værktøjer til styring og forbedring af kontrakter, og et fælles opdateret sprog omkring kontrakter samt kommunikations- og implementeringsteknikker, performance management og overvågningsteknikker, compliance metoder og værktøjer, kravs- og ændringshåndtering samt konfliktløsningsmetoder.

 

Udbytte
I løbet af de 2 dage med "Basic Contract Management" kommer vi ind på alle de elementer, der er nødvendige for at udføre contract lifecycle management. Kurset vil give dig viden, metoder og specifikke værktøjer til at styre og forbedre kontrakter, og et fælles, opdateret sprog omkring kontrakter samt kommunikations- og implementeringsteknikker, performance management og monitoreringsteknikker, compliance-metoder og værktøjer, kravs- og ændringshåndtering samt konfliktløsningsmetoder. Kurset bygger på den nye, internationalt anerkendte standard for kontraktstyring, CMS (ANSI 2022).

Juridisk uddannelse er ikke en forudsætning.

 

Kursets form

Undervisningen kombinerer teori med praktiske eksempler, refleksioner og øvelser samt dialog og netværk. Fokus er på en grundlæggende forståelse af kontraktstyring som disciplin og på rollen for de personer, der deltager i kontrakthåndtering. Kurset er interaktivt, så du bliver i stand til at reflektere over din egen rolle, og de handlinger der er nødvendige at foretage i din organisation. Samtidig lærer du, hvordan du anvender en række konkrete værktøjer, som du får udleveret på kurset.

Som en del af kurset vil der blive etableret en LinkedIn-gruppe for deltagerne - til refleksioner og opfølgning på tanker og handlinger.

 

Vores kursister vurderer kurset til

 

 

Contents

Dag 1

På kurset kommer vi igennem de vigtigste emner for at få styr på dine kontrakter - fra vugge til grav. På dag 1 gennemgår vi følgende temaer:

 • Introduktion til kontraktstyring. Baggrund, formål, terminologi og definitioner
 • Den nye CMS standard (ANSI 2022)
 • De 10 vigtigste årsager til dårlig kontraktstyring – og hvordan det kan forbedres
 • Effektivitetsgevinster, KPI´er og benchmarking
 • Central, decentraliseret eller centerstyret kontraktstyring; rapporteringslinjer
 • Ledelsesrollen, forandringsledelse og tværfaglig koordinering og samarbejde
 • Samspillet mellem ledelse, indkøb, salg, SCM, CRM, Kvalitetsstyring, Projektledelse, jura og contract management
 • Kontrakt-compliance og lovmæssig compliance
 • Porteføljestyring og risikostyring
 • Kontraktens livscyklus – overblik
 • Ressourcer – mennesker, kompetencer, software og supportfunktioner
 • Roller, ansvar mv.
 • Interessentledelse og kommunikation
 • Strategisk, taktisk og operationel kontraktstyring

Afslutning på dag 1

Dag 2

 På dag 2 gennemgår vi følgende temaer:

 • Juraens rolle og balancen mellem tekniske, økonomiske og juridiske forhold
 • De grundlæggende juridiske forhold og klausuler når man skal styre kontrakter
 • Aftaleret- og kontraktret – grundlæggende regler og principper
 • Forpligtelser, garantier og misligholdelsesbeføjelser
 • Vigtigste klausuler: forhandling, udarbejdelse, ledelse på daglig basis
 • Implementering af kontrakten i organisationen - do´s and dont´s
 • Performance management og overvågning – compliance management - anvendelse af IT
 • Krav- og ændringshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Exit-klausuler
 • Kontraktafslutning og erfaringer
 • Vejen frem – god praksis kontraktstyring; implementering og projektledelse

Afslutning på dag 2

Herefter opfølgning de følgende måneder via Teams/LinkedIn.

Underviser

René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor at Department of Law, Aarhus University, IACCM/WorldCC Certified at Expert Level, appointed Fellow
Professor at the Department of Law, Aarhus University. Fellow, IACCM/WorldCC, certification at expert level René is an experienced educator and researcher in contract law as well as contract management. He has published a large list of articles and books concerning the subjects and has a lot of practical experience through his work as a consultant – working for law firms, regions, municipalities and IT suppliers amongst others. René is a member of the IACCM/WorldCC Advisory Board as well as being co-writer of many of the textbooks that we use in our education.  René has taught in contract and commercial management since 2010. He was appointed Fellow in January 2021 by WorldCC for his great contribution to developing contract management as an international disciplin and his personal commitment to spreading WorldCC's vision and mission of creating more value in trade relations.

Overblik: Basic Contract Management - dansk version

.

Form 

2 days with theory, exercises, examples and discussions of the participants' own
examples of clauses.
The teaching will be conducted in English.

Materials

50 pages “easy-to-use reading guide” on the relevant clauses. In this material, the participants will find overviews of different clauses, how they differ in wording and understanding in the different jurisdictions, how to avoid common pitfalls, etc.

Participants are offered to buy a book as part of the course, which further elaborates on the specific topics.
The teaching will be conducted in English. However, there will be offered an English/Danish legal terms guide as part of the course.

Effort

Read the “easy-to-use reading guide” on the relevant clauses - about 50 pages.

You can find the material on NSCCM’s material page. You will receive an email when the material page opens 14 days before classes start.

Exam

There is no exam.

A course certificate will be issued if required.

Price

10.000 DKK excluding VAT. 

2102

Upcoming courses

What our students say...

"Kurset er meget interessant, relevant og brugbart i forhold til mit job, der er f.eks. mange gode eksempler til sammenligning med daglig drift. Underviseren, René Franz Henschel, er virkelig god "

Linda Olsen, Procurement Coordinator hos BEC