Professionals Netværk

NSCCM Professionals Netværk

Bliv en del af NSCCM´s faglige netværksgruppe for certificerede contract managers og få højt kvalificeret viden, inspiration og fortrolig sparring om kontrakter og kontraktstyring.

Formålet med netværket er at gøre dig dygtigere gennem indbyrdes vidensdeling og sparring herunder direkte adgang til de højest kvalificerede nøglepersoner, ledere, praktikere, forskere og kolleger indenfor Contract and Commercial Management.

Samtidig er formålet med netværket at styrke personlige relationer og venskaber gennem møder og sociale arrangementer, hvor såvel det faglige som sociale fællesskab udvikles og styrkes.

Endvidere er formålet at give dig adgang til økonomiske fordele og rabatter, der som udgangspunkt mindst skal gøre medlemsskabet af netværket udgiftsneutralt, og helst overskudsgivende.

Endelig optjener du CPD* (Continued Professionel Development)-point, som kan anvendes til at holde din CCM-certificering fra WorldCC (tidligere IACCM) vedlige. Hvis du har glemt at vedligeholde din certificering, hjælper vi dig gerne med at få din certificering og dit medlemsskab af World CC genoprettet.

Netværket er godkendt af World CC, og faciliteret af professor, ph.d. René Franz Henschel.

 

Gennem netværket får du:

- Adgang til et eksklusivt og ambitiøst netværk med 5 årlige møder med efterfølgende spisning, typisk i forlængelse af World CC møder, dvs. fra ca. 16:30-20:30, alternativt morgenmøder eller frokostmøder.

- 4 møder afholdes øst for Storebælt, 1 møde vest for Storebælt (online deltagelse i formidlingsdelen mulig).

- Adgang til førende praktikeres cases, der kan anvendes til refleksion og udvikling.

- Adgang til selv at holde indlæg og præsentationer, med henblik på vidensdeling, feedback og sparring

- Adgang til ”NSCCM Professionals Netværk”-medlemssiden på NSCCM´s hjemmeside, hvor du får gratis adgang til:

 • NSCCM online Leksikon om Contract Management (på dansk og engelsk), nyheder og videoer med udvalgte opdateringer inden for kontraktretten, kontraktstyring, udbudsret mv. (normalpris: 1.950 kr. / året**)
 • Håndbogen ”Indkøbsrettet Commercial & Contract Management” af RF Henschel (400 sider, april 2022 - på dansk og engelsk) (normalpris 600 kr.) (opdateres årligt)
 • Faglig sparring gennem en "Medlems Q&A-chat", under redaktionel kontrol af professor René Franz Henschel
 • Fast rabat på 20 % på alle NSCCM´s uddannelser, kurser mv.
 • Adgang til rabat på tilknyttede partnerydelser, f.eks. den kommende Contract Management-konference i Danmark den 19-20 maj 2022 (se yderligere information nedenfor)
 • Mulighed for at være flere sammen om at rejse til et World CC arrangement/konference i Danmark/Norden/Europa***

For at få adgang til netværket skal du:

 • Være World CC (tidligere IACCM) - uddannet contract manager (CCM Associate, Practitioner, Advanced, Expert eller Fellow niveau)****
 • Oprette en profil på netværkets hjemmeside, og acceptere at dele de oplysninger, som er nødvendige for at drive netværket (GDPR)(navn, titel, virksomhed, interesseområde, e-mail, telefonnummer)
 • Du accepterer ved indmeldelse, at dine oplysninger er tilgængelige for netværksmedlemmer
 • Du accepterer ved indmeldelse, at du kan modtage henvendelser om netværksarrangementer, og du kan ved yderligere accept tilkendegive, at du accepterer henvendelser fra netværkets samarbejdspartnere med tilbud på associerede produkter og ydelser
 • Der kan på netværkets hjemmeside være reklamer for relevante associerede produkter, f.eks. litteratur, software-programmer, kurser og uddannelser, jobopslag mv.
 • Ved tilmelding afgiver du en erklæring om, at holde alle oplysninger, der deles i netværket, fortrolige. Du må naturligvis gerne anvende den pågældende information som inspiration til forbedre dit eget arbejde med contract and commercial management i egen organisation (det er hele formålet!), men du må ikke anvende specifikke oplysninger på en uetisk, utilbørlig eller ulovlig måde, eller dele specifik information med andre, som du har fået at vide er fortrolige, eller som efter sit indhold bør holdes fortroligt (f.eks. oplysninger om nye produkter, kunder, finansielle data eller personhenførbare oplysninger mv., som medlemmer lovligt og i fortrolighed har delt).

Har du spørgsmål så kontakt os.

Kalender 2022:

(Tidligere arrangementer 2022, se nederst)

  6. september 2022 kl. 16:30-18:00: Netværksmøde med foredrag af Chanette Lyngsåe og efterfølgende middag 

  Sted: Admiral Hotel, Toldbodgade 24, 1253 København (NB. Ny lokation)

  Tilmelding senest: mandag 29. august kl. 12:00

  Få succes med at styre dine mindre aftaler.

  Chanette Lyngsåe har gennem de sidste 3 ½ år skabt genlyd i den danske byggebranche gennem sin nye tilgang, herunder brug af visuel kommunikation i forbindelse med udbud og aftaleimplementering samt i den løbende kontraktstyring og controlling.
  På netværksmødet vil Chanette fortælle mere om sine metoder og værktøjer, bl.a.
  - Eksempel på en simpel kontrakt
  - Eksempel på udbudsbetingelser som er let forståelige
  - Eksempler på daglig kontraktledelse
  - Synliggørelse af succeser og problematikker (herunder årsrapport)

  Chanette har arbejdet med controlling i små 9 år og deler nu sine erfaringer igennem sin virksomhed, Contract Management 1 til 1.


  Netværksmødet afsluttes med en let middag (angiv ved tilmelding, om du deltager i den efterfølgende middag).

   

  2. November 2022, kl. 16.30-18:30: Netværksmøde, Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København

  På dette netværksmøde præsenteres Netværkets nye, dedikerede hjemmeside, hvor medlemmerne bl.a. får adgang til leksikon, bøger, artikler, værktøjer (f.eks, templates til kontraktopstartsmøder, performance-møder mv.) samt eksempler på standardkontrakter og klausuler, som netværkets medlemmer kan benytte.

   

  Tidligere arrangementer 2022:

  4. maj 2022 kl. 16:30: Netværksmøde med foredrag af Jakob Johannes Rønberg, Head of Contract Management, The Danish Ministry of Defence. Danish Defence Aquisition and Logistics Division.


  Vi har inviteret chefen for Contract Management, CTRMGT, i Forsvarets Materiel- & Indkøbsstyrelse, Jakob Johannes Rønberg, til at fortælle om deres fokus i en offentlig Contract Management funktion i Danmarks største indkøbsorganisation.

  Funktionen er i rivende udvikling, og afdelingen søger at lægge skinnerne, mens toget kører. Vi kommer til at høre om, hvordan indrettes opgaver, roller og ansvar i en velfungerende CTRMGT funktion? ”Management buzz words” så som Supply Chain Management, Supplier Relation Management & People Management – hvad dækker de i Forsvaret, når man ser det i perspektiv fra CTRMGT? Termen fred, krise og krig er et meget aktuelt narrativ, der adresseres meget fokuseret i hele Forsvaret, herunder også indenfor netop CTRMGT.

  Du vil derfor se eksempler på forskellige nye og innovative redskaber, som anvendes i FMI omkring leverandørstyring, f.eks. Supply Chain Walk, SRM Tool, SEO og FIKO og anvendelse af visuelle redskaber som videoer.

  Indlægget vil være dialogbaseret og intensivt, såvel som der kan forekomme en lille gruppeøvelse for publikum.

  Sted: Marriot Copenhagen, Kalvebod Brygge 5, 1560 København. Middag fra kl. 19:00.

   

  19. maj - fredag d. 20. maj 2022: Contract management-konference i samarbejde med World CC, NSCCM, Advokatwatch  m.fl.

  • Pris for konferencen er normalt 9.995 kr. (early bird), henholdsvis 10.995. Medlemmer af NSCCM´s Professionals Netværk får 40 % på konferencegebyr, dvs. pris for netværksmedlemmer er kun: 5.950 kr., henholdsvis 6.750 (efter 8. april).
  • Du skal tilmelde dig her og skal angive følgende kode: NSCCM Professionals 2022 (i "Comments"-sektionen)

   

  19. maj vil der være en eksklusiv NSCCM Professionals netværksmiddag med CEO Sally Guyer, World CC kl. 18:45 på Cap Horn, Nyhavn 21, København. 

  • Tilmelding til Netværksmiddag med Sally Guyer skal ske på mail britt.torp@nsccm.dk, mærket: Tilmelding netværksmiddag 19. maj 2022.
  • NB. Medlemmer af NSCCM Professionals Network kan vælge at deltage i netværksmiddagen uden at deltage i konferencen.

  Priser, vilkår, mm. for netværksmedlemsskab:

  Pris: 5.000 kr. + moms (se dog nedenfor vedr. reducerede priser for indmeldelse efter 1. april, 1. juli og 1. oktober). Virksomhedsmedlemskab (Corporate Membership) fra 5 personer og opefter, med 20 % rabat.

  Beløbet betales ved indmelding, og herefter hvert år den 1. hverdag i året.

  Ved indmelding efter 1. april betales 3.750 for resten af kalenderåret
  Ved indmelding efter 1. juli betales 2.500 for resten af kalenderåret
  Ved indmelding efter 1. oktober betales 1.250 for resten af kalenderåret

  Tilmelding er bindende. Medlemskabet løber ét kalenderår ad gangen (til udløbet af et kalenderår), og skal herefter aktivt fornys ved betaling af faktura, der fremsendes hvert år i slutningen af november. Betales faktura ikke senest 31. december, er medlemskabet automatisk ophørt ved årsskifte.

  * Du kan læse mere om World CC´s CPD-system her.

  ** Hjemmesiden vil blive tilgængelig i løbet af foråret 2022, i takt med tilmeldinger, og opdateres herefter ugentligt.

  ***Alle udgifterne til rejser, ophold og konference-fee mv. afholdes af deltagerne selv, og er ikke inkluderet i medlemskontingentet

  **** Deltagerne i netværket betaler selv medlemskontingent til World CC.

  Upcoming courses

  What our students say...

  No quotes added yet