Visuel, Positiv Kontraktledelse

VPK Metoden – Visuel, Positiv Kontraktledelse

Visuelle kontrakter og visuel kommunikation åbner for et positivt samarbejde, og fremmer forståelsen af de budskaber der formidles internt såvel som eksternt. 

Mange organisationer er interesserede i at arbejde med visualisering i deres kontrakter, men ved ikke hvor de skal starte. På dette nye 1-dags kursus bliver du undervist af Chanette Lyngsåe, der som en af de første i Danmark har udviklet og i praksis gennemført et koncept med positive resultater. Chanette har desuden skrevet lærebogen VPK Metoden - Visuel, Positiv Kontraktledelse, som du får som en del af kurset. 

 

VPK Metoden er en brugervenlig, praktisk, hands on metode til at arbejde med visuel, positiv kontraktledelse gennem hele kontraktens livscyklus.

 

Den visuelle og positive tilgang skaber et mere proaktivt og gunstigt miljø for løsning af konflikter og fremmer opbygningen af det gode samarbejde. Leverandørerne aktiveres og motiveres til at yde deres bedste ved at synliggøre deres performance på en positiv og inkluderende måde, så kontraktens mål kan indfries bedst muligt.  

Som en del af metoden arbejder vi også med, hvordan du kan synliggøre dine egne resultater og skabe positiv opmærksomhed og opbakning omkring kontraktstyringsfunktionen hos både kontraktbrugerne og ledelsen.

VPK Metoden er som nævnt udviklet og gennemført i praksis med succes. Metoden er udviklet i samarbejde med folk i udbud, kontraktbrugere, ledelse og leverandører, og har fået ros for den realistiske, brugervenlige og praktiske tilgang til styring af kontrakter. 

 

Kurset giver dig adgang til de materialer og værktøjer, du skal anvende i praksis, bl.a. følgende eksempler:

 • visuel kommunikation ved samarbejde i udbudsprocessen
 • visuel kommunikation ved markedsdialogmøder
 • en simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer
 • visuel kommunikation ved implementering af aftaler
 • visuelle værktøjer ved controlling af aftaler
 • visuel kommunikation ved evaluering af aftaler
 • årsrapport med synliggørelse og visualiseringer af succeser og problematikker

 

VPK Metoden har særligt fokus på styring af mindre kontrakter i organisationer, hvor brugere og leverandører ofte er involveret direkte i kontraktstyringen, og derfor har brug for praktiske, hands on redskaber og metoder til at gøre hverdagen nemmere samtidig med at kontraktens mål indfries bedst muligt. Metoden er let at implementere og tilpasse til din organisations unikke behov.

Målet med kurset er at inspirere dig til at gennemføre lignende initiativer i egen organisation, og at give dig de metoder og redskaber, du skal bruge. 

 

Deltagerprofil

Kurset er til dig, som arbejder med eller har ansvar for kontrakter og kontraktledelse i en offentlig eller privat virksomhed. Du sidder f.eks. i en stilling som contract manager, indkøber, leverandør eller projektleder.

Du ønsker at optimere kontrakt og kommunikation i kontraktstyringsarbejdet, og har brug for en praktisk tilgang med metoder og værktøjer, som let kan implementeres i dit daglige arbejde og som bidrager til at øge effektiviteten og opnå planlagte gevinster.

 

Udbytte

Kurset giver dig en metode og værktøjer, som er testet med succes og gør dig i stand til at anvende disse med henblik på værdiskabelse i din organisation eller virksomhed.

5 gevinstskabende grunde til at anvende visuel positiv kontraktledelse:

 • Bedre ledelsesinddragelse
 • Nedsætter misforståelser og konflikter
 • Øger effektiviteten
 • Bedre samarbejde gennem positive relationer
 • Større arbejdsglæde som kontraktansvarlig

 

Inspirationsmateriale:

Underviseren Chanette Lyngsåe har skrevet et par interessante artikler, som du kan læse her: 

Visuel, positiv controlling

Visualiser din kontraktledelse og styrk samarbejdet 

 

 

 

VPK Metoden video

Content /Indhold

Kursusindhold

Introduktion til VPK metoden

 

Visuel kommunikation i udbudsprocessen

 • Forventningsafstemning med ledelse og kontraktbrugere
 • Skab positive relationer til markedet (eksempel på annoncering af markedsdialogmøde)
 • Optimering af internt samarbejde
 • Gør kontrakten til et redskab (eksempel på simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer)

 

Visuel kommunikation i implementeringsfasen

 • Leverandøren skal mærke du er en medspiller 
 • Få kontraktbrugerne til at tage ejerskab af aftalen 
 • Compliance, Leverandøren og egen organisation 

 

Visuel kommunikation i den løbende kontraktledelse

 • Evaluering og konflikthåndtering (eksempel på visuelle værktøjer) 
 • Positiv controlling (eksempel på visuelle værktøjer)
 • Synliggørelse af succes og problematikker overfor ledelsen (eksempel på årsrapport)

Underviser

chanette lyngsåe

Chanette Lyngsåe

Ejer, Contract Management 1 til 1, Professionsbachelor (Bygningskonstruktion), Certificeret CCM Practitioner
Chanette har 9 års erfaring med projektledelse, kontraktledelse og controlling i offentlige organisationer med gennemførelse af rammeaftaler, EU-udbud og annonceringer primært indenfor bygge- og anlægsbranchen. Hun har i en årrække anvendt visuel kommunikation i kontraktstyring og er forfatter til og underviser i VPK-metoden om Visuel Positiv Kontraktledelse. Hendes metoder er praksisnære og lette at implementere. Chanette har erfaring fra kommunale og statslige organisationer såvel som private virksomheder.  Chanette har følgende efteruddannelser og certificeringer: CCM Practitioner, Prince2 Projektledelse, LEAN, Finansiel Controlling, Six Sigma og Konflikthåndtering. 

Overblik - VPK

.

Form

Én interaktiv undervisningsdag, hvor du lærer hovedprincipperne i VPK-metoden.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser - perspektiver og cases fra deltagernes egne arbejdsliv bliver også inddraget. Vi reflekterer undervejs, så du har mulighed for at lave din egen ”drejebog” til visuel positiv kontraktledelse, når du kommer hjem.  

Materialer

14 dage før kursusstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder:

- PowerPoint slides

- Lærebogen om VPK-metoden

- Bilag og henvisninger

- Deltagerliste

Indsats

Vi anbefaler, at du læser bogen om VPK-metoden på ca.100 sider inden kursusstart.

Du må gerne medbringe en case udfordring fra dit arbejdet, som kan inddrages i undervisningen. Det kan f.eks. være udfordringer med ledelse, leverandør, internt samarbejde eller markedsdialogmøder, som hindrer god kontraktledelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Kursusbevis kan udstedes efter ønske.

Pris 

5.000 DKK ekskl. moms

2574

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger