Visuel, Positiv Kontraktledelse

Visualisering af kontrakter og kontraktledelse

Det skaber vækst, når der er klare rammer, for hvem der leverer hvad og hvornår i samarbejdet. Visualisering af kontrakter og visuelle værktøjer i kontraktstyringen bidrager til en bedre forståelse af de kontraktuelle vilkår og åbner for de positive relationer og god performance igennem hele værdikæden.  

På dette 1-dags kursus arbejder vi blandt andet med emner som visualisering af kontrakter, forventningsafstemning, letforståelig kommunikation, feedback og motivation, samt hvordan du kan synliggøre dine egne resultater og skabe positiv opmærksomhed og opbakning omkring kontraktstyringsfunktionen hos både kontraktbrugere og ledelse.

Undervisningen veksler mellem oplæg og vidensdeling fra underviser, faglige diskussioner og erfaringsudveksling, øvelser og mini workshops som giver fordybelse og forbindelse mellem teori og praksis.

 

En mere åben og visuel tilgang til kontraktstyring kan skubbe til udviklingen og forståelsen af hinanden i samarbejdet.

 

Kurset giver dig adgang til de materialer og værktøjer, du skal anvende i praksis, bl.a. følgende eksempler:

 • Visuel kommunikation ved forventningsafstemning af succeskriterier
 • Visuel kommunikation ved markedsdialogmøder
 • En simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer
 • Visuel kommunikation ved implementering af aftaler
 • Visuelle værktøjer ved controlling og evaluering af aftaler
 • Årsrapport med synliggørelse og visualiseringer af succeser og problematikker

Målet med kurset er at inspirerer dig til at arbejde mere med visualisering og synlig kontraktledelse i egen organisation eller virksomhed, og at give dig de metoder og redskaber, du skal bruge.

 

Deltagerprofil

Kurset er til dig, som arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen med eller har ansvar for kontrakter og kontraktledelse i en offentlig eller privat virksomhed. Du sidder f.eks. i en stilling som contract manager, indkøber, leverandør eller projektleder.

Du ønsker at optimere kontrakt og kommunikation i kontraktstyringsarbejdet, og har brug for en praktisk tilgang med værktøjer, som let kan implementeres i dit daglige arbejde og som bidrager til at øge effektiviteten og opnå planlagte gevinster.

 

Udbytte

Kurset giver dig visuelle værktøjer, som er testet med succes og gør dig i stand til at anvende disse med henblik på værdiskabelse i din organisation eller virksomhed.

5 gevinstskabende grunde til at anvende visuel positiv kontraktledelse:

 • Bedre ledelsesinddragelse
 • Nedsætter misforståelser og konflikter
 • Øger forståelsen af de kontraktuelle vilkår
 • Øger effektiviteten
 • Bedre samarbejde gennem positive relationer

 

Inspirationsmateriale:

Underviseren Chanette Lyngsåe har skrevet nogle interessante artikler, som du kan læse her: 

Visuel, positiv controlling

Visualiser din kontraktledelse og styrk samarbejdet 

 

 

 

VPK Metoden video

Content /Indhold

Kursusindhold

Introduktion til visualisering af kontrakter

 • Hvad er visuelle informationer og hvordan kan de anvendes i kontraktledelse
 • Faldgruber ved visualisering
 • Gør kontrakten til et redskab (eksempel på simpel aftale med enkle, visuelle illustrationer)

 

Synlig kontraktledelse og visuel kommunikation i udbudsprocessen

 • Forventningsafstemning med ledelse og kontraktbrugere
 • Skab positive relationer til markedet (eksempel på annoncering af markedsdialogmøde)
 • Roller og ansvar – Positive relationer ved internt samarbejde
 • Fokus på succeser samt flaskehalse i processen

 

Synlig kontraktledelse og visuel kommunikation i implementeringsfasen

 • Verbal og nonverbal kommunikation - Leverandøren skal mærke du er en medspiller 
 • Synlig kontraktledelse - Få kontraktbrugerne til at tage ejerskab af aftalen 

 

Synlig kontraktledelse og visuel kommunikation i driften af aftalen

 • Evaluering og feedback (eksempel på visuelle værktøjer) 
 • Motivation via positiv controlling (eksempel på visuelle værktøjer)
 • Synliggørelse af succes og problematikker overfor ledelsen (eksempel på årsrapport)

Underviser

chanette

Chanette Lyngsåe

Ejer, Contract Management 1 til 1, Professionsbachelor (Bygningskonstruktion), Certificeret CCM Practitioner
Chanette har 9 års erfaring med projektledelse, kontraktledelse og controlling i offentlige organisationer med gennemførelse af rammeaftaler, EU-udbud og annonceringer primært indenfor bygge- og anlægsbranchen. Hun har i en årrække anvendt visuel kommunikation i kontraktstyring og er forfatter til og underviser i VPK-metoden om Visuel Positiv Kontraktledelse. Hendes metoder er praksisnære og lette at implementere. Chanette har erfaring fra kommunale og statslige organisationer såvel som private virksomheder.  Chanette har følgende efteruddannelser og certificeringer: CCM Practitioner, Prince2 Projektledelse, LEAN, Finansiel Controlling, Six Sigma og Konflikthåndtering. 

Overblik - VPK

.

Form

Én interaktiv undervisningsdag, hvor du lærer hovedprincipperne i VPK-metoden.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser - perspektiver og cases fra deltagernes egne arbejdsliv bliver også inddraget. Vi reflekterer undervejs, så du har mulighed for at lave din egen ”drejebog” til visuel positiv kontraktledelse, når du kommer hjem.  

Materialer

14 dage før kursusstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder:

- PowerPoint slides

- Lærebogen om VPK-metoden

- Bilag og henvisninger

- Deltagerliste

Indsats

Vi anbefaler, at du læser bogen om VPK-metoden på ca.100 sider inden kursusstart.

Du må gerne medbringe en case udfordring fra dit arbejdet, som kan inddrages i undervisningen. Det kan f.eks. være udfordringer med ledelse, leverandør, internt samarbejde eller markedsdialogmøder, som hindrer god kontraktledelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Kursusbevis kan udstedes efter ønske.

Pris 

5.000 DKK ekskl. moms

Prisen er inklusiv materialer og forplejning: morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet, men dækker ikke udgifter til transport og overnatning. 

2574

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger