Understøtter jeres kontrakter forretningsmodellen?

Forretningsmodeller skal være tilpasningsdygtige og der er ofte behov for at de kan ændres hurtigt. Forretningsmodeller dikterer de nødvendige operationelle kapaciteter, kommercielle politikker og markedsrelationer. Alle disse forhold bestemmer hvilke kontrakter, som er nødvendige for at støtte organisations mål.

 

Udfordringen

Der findes mange forskellige forretningsmodeller. På overfladen ser det måske ikke ud til at være svært at skifte fra én model til en anden. Nogle skift er mere komplicerede end andre - for eksempel kan det være svært for mange at skifte model fra en der forudsætter fysiske lokaliteter til en online forretningsmodel. Mange anser det at ændre vilkår og betingelser i de tilhørende kontrakter som den letteste del.

 

I realiteten er det imidlertid meget sværere end som så. Kontrakter er delvist et løfte til markedet men i den grad også en beskyttelse fra markedet. Kontrakter handler bl.a. om at beskytte sig selv mod at løbe uacceptable eller unødvendige risici. Et skift i forretningsmodel kræver også et skift i kapabiliteter – og nogle gange kan ens faktiske kapabiliteter ikke følge med ens hensigt. Eksempelvis hvorledes man tackler force majeure-begivenheder i sin forretning og i sine kontrakt-klausuler i et online miljø i sammenligning med et fysisk miljø.

 

Hvordan håndteres overgangen?

Samtidig har mange der sidder med ansvaret for kontrakter ikke erfaring med den nye model, og ved måske ikke hvordan den nye kontrakt skal udformes. De sidder samtidig med spørgsmålet om, hvad de skal gøre med den eksisterende kontrakt og hvordan overgangen skal håndteres.

 

Det handler om agile kontrakter

Traditionelt set har kontrakthåndtering kommet i anden række. Kontrakthåndtering skal prioriteres højere og bedre! Hos NSCCM har vi et udvalg af kurser og uddannelser, som giver din virksomhed værktøjer og viden til at gribe kontraktarbejdet an – herunder hvordan man tilpasser kontrakter til ændrede forretningsmodeller. 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.