Strategisk Procurement

Strategisk Procurement

Bliv klædt på til at løfte din procurement funktion, hvad enten det er som leder eller medarbejder. Virksomhederne har i dag større og større fokus på optimering og reduktion af cost. Dette gør, at der bliver stillet større og større krav til dig som arbejder professionelt med procurement. Gennem dette kursus får du et simpelt og let tilgængeligt metodeapparat, der udnytter best practice fra både Lean og procurement koblet med relevant teori. Kurset har en simpel tilgang til tingene, som virker i praksis. Alle går herfra med relevante værktøjer og viden som direkte kan implementeres i praksis, fx hvordan du kan procesoptimere via Lean, bygge en robust pipeline og et Procurement Dashboard med relevante KPI’er samt lave en Risk Assesment.

Kurset er opbygget med operationelt fokus for øje, og du får brugbare værktøjer og processer, som du direkte vil kunne bruge efterfølgende.

 

Opnå kendskab til processer og værktøjer der løfter din organisations procurement-funktion

 

Deltagerprofil
Kurset er designet til dig der til dagligt arbejder med indkøb/procurement enten som leder eller medarbejder, men som savner redskaber til at løfte kompetencer og performance til et højere niveau. Du sidder måske i en stilling som Kontorchef, Indkøbschef, Indkøbskonsulent eller Strategisk Indkøber i den offentlige sektor eller som Procurement Director, Category Manager, Procurement Manager, Supply Chain Manager eller Procurement Specialist i den private sektor. Alternativt vil du gerne løfte dine kompetencer til at kunne varetage en bredere og mere ansvarsfuld rolle, end du gør i dag.

 

Udbytte
Når du er færdig med kurset vil du være opdateret på de gængse metoder inden for procurement. Du vil være i stand til at analysere og optimere dine procurement processer ud fra et Lean perspektiv, at bygge en robust pipeline samt opstille et Procurement Dashboard med relevante KPI’er. Gennem kurset får kompetencer til at løfte din funktion til næste niveau og derved skabe en højere performance for dig og din virksomhed. Den metodiske tilgang der benyttes på kurset gør det nemt og enkelt at anvende efterfølgende.

 

Rabat ved tidlig tilmelding:
Prisen for kurset er 16.500 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og melder dig til inden d. 15. september er prisen 14.500 kr. ekskl. moms.

Content /Indhold

Dag 1 - Procurement Brush-up

Denne dag gennemgår vi nogle af de grundlæggende principper og modeller indenfor procurement.

 • Indkøbsprocessen
 • Stakeholder mapping
 • RFX
 • Spend analyse
 • Category management: Kraljic’s model og The Dutch Windmill model
 • Forhandlingstaktik
 • Procurement politikker
Dag 2 - Lean din procurement funktion

Denne dag gennemgår vi, hvordan du kan kortlægge jeres procurement processer og derigennem optimere og udnytte dine interne ressourcer så optimalt som muligt.

 • Kort introduktion til Lean
 • Hvordan kan Lean overføres til Procurement
 • Kortlægning af de nuværende processer
 • Identifikation af ”waste” i processerne
 • Kortlægning af optimerede processer
 • Implementeringsplan og Risk
Dag 3 - Gør procurements performance målbar og synlig

Denne dag arbejder vi på, hvordan du simpelt og enkelt kan lave en robust pipeline år efter år. Samt hvordan man professionelt kan arbejde med at gøre procurements performance synlig på C-level niveau. ”Succes skabes gennem de gode resultater”.

 • Opbygning af en robust pipeline og skab større resultater
 • Hvordan kan resultaterne måles
 • Enighed med ledelsen omkring KPI’er og hvordan de måles
 • Opbygning af et Procurement Dashboard
 • Monitorering og styring af KPI’er

Underviser

Bettina Rønn Laugesen

Bettina Rønn Laugesen

Director ManAd Management Advisory, HD(O), HD(SCM), Executive MBA, Henley Business School
Bettina har 20 års erfaring inden for indkøbsledelse, supply chain management og produktionsstyring via sin arbejdserfaring og uddannelse. Hun arbejder med strategisk udvikling - med fokus på kvalitet, levering og TCO, der løfter virksomheden til next level. Bettina har både en HD(O) og en HD(SCM) fra CBS samt en Executive MBA fra Henley Business School. Senest har hun arbejdet som Global Procurement Director i SimCorp, og har tidligere arbejdet i Egmont, Gyldendal, Tryg og Canon. I dag er Bettina selvstændig Management Advisor og underviser i Indkøbsstrategi og -ledelse.

Overblik - Strategisk Procurement

.

Form

Kurset forløber over 3 dage, og veksler mellem teori og praksis.

Materialer

Materialet er digitalt. 2 uger før kursusstart vil du modtage et link til kursets materialesamling bestående af PowerPoints, samt de cases, værktøjer og skabeloner mm. der anvendes på kurset. 

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Kursusbevis kan udstedes efter ønske.

Pris 

Kurset koster 16.500 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og tilmelder dig inden d. 15. september er prisen 14.500 kr. ekskl. moms.

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

" Intensivt 3-dags kursus, hvor indkøbsprocesser gennemgås med konkrete værktøjer og eksempler. God kombination af undervisers brede erfaring på området, og deltagernes hverdag og udfordringer. Henvendt til både private og offentlige virksomheder.

-->"

Niels Moselund Crammond, Contract Manager hos Danmarks Nationalbank