Skal dine kontrakter genåbne med halvtomme sale? 

 

Om kunders og leverandørers ret til at genåbne kontrakter delvist

 

Danmark er i gang med at genåbne, men ikke alt er på fuldt blus. Biografer genåbner men med halvtomme sale. Spørgsmålet er, om kontrakter også kan genåbnes med halvtomme sale?

 

Mange kontrakter, der har været sat på hold pga. force majeure, skal således nu til at ”genåbne”. Men hvilke juridiske rettigheder og pligter udløser dette?

 

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at parterne har en pligt til at samarbejde herom. De har pligt til at udveksle den nødvendige information, ligesom der skal gives rimelige påkrav og varsler. Det er f.eks. ikke sikkert, at kunden er klar til at modtage leverancer, uden at blive varslet herom i rimelig tid.

 

Men hvad med kunders og leverandørers ret til at kræve ”trinvis” genåbning, hvis forpligtelserne med rette har været suspenderet med henvisning til force majeure? Kan en leverandør f.eks. begynde at levere dele af en leverance og samtidig opretholde force majeure for den resterende del, og har leverandøren ret til at fordele de tilgængelige leverancer ”pro rata” mellem sine kunder, selvom leverandøren potentielt kunne opfylde fuldt ud over for nogle kunder?

 

Ældre retspraksis viser, at det under omstændighederne tillades en leverandør at levere pro rata til sin kunder, se f.eks. U 1915.632 SH, uden at blive erstatningsansvarlig for misligholdelse.

 

Selvom det stadig diskuteres i dansk ret, må det antages at der eksistere en vis ret til at levere delvist/pro rata. Dette gælder dog ikke i det omfang, den modtagende part kan dokumentere, at en del-leverance vil medføre urimeligt besvær eller ulempe, ligesom en kontraktpart stadig vil kunne bevare sin ret til at hævekontrakten som følge af misligholdelse. 

 

Og naturligvis afhænger det også af hvad der er aftalt. Og har du nu fået idéer til nyt kontraktindhold, er det vist ikke en dårlig ting….

 

Under alle omstændigheder er det nu tid til at genåbne kontrakterne.

 

NSCCM kan hjælpe med at guide din virksomhed på rette vej 

NSCCM er officiel træningspartner med IACCM/World Commerce & Contracting, og som de eneste i Norden tilbyder vi deres internationalt anerkendte certificeringsuddannelser. 

 

Vi udbyder kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ .

 

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.