Procurement 2.0

Løft indkøb til et højere niveau

Bliv klædt på til at løfte din procurement funktion, hvad enten det er som leder eller medarbejder. Virksomhederne har i dag større og større fokus på optimering og reduktion af cost. Dette gør, at der bliver stillet større og større krav til dig som arbejder professionelt med procurement. Gennem dette kursus får du et simpelt og let tilgængeligt metodeapparat, der udnytter best practice fra både Lean og procurement koblet med relevant teori. Kurset har en simpel tilgang til tingene, som virker i praksis. Alle går fra dette kursus med relevante værktøjer og viden som direkte kan implementeres i praksis, fx hvordan du kan procesoptimere via Lean og bygge en robust pipeline og et Procurement Dashboard med relevante KPI’er samt lave en Risk Assessment.

Dette kursus er for dig som har arbejdet med procurement igennem kortere eller længere tid. Du kender allerede de grundlæggende elementer indenfor procurement, men vil gerne løfte dine kompetencer til at kunne arbejde langt mere strategisk med dit område. Du vil efter dette kursus kunne løfte din funktion og performe på et højere niveau, hvilket vil kunne give dig og din virksomhed et langt større udbytte.

Uddannelsen er opbygget med operationelt fokus for øje, og du får brugbare værktøjer og processer, som du direkte vil kunne bruge efterfølgende.

 

Deltagerprofil

Uddannelsen er designet til dig der til dagligt arbejder med procurement enten som leder eller medarbejder, men som savner redskaber til at løfte kompetencer og performance til et højere niveau. Du sidder måske i en stilling som Procurement Director, Category Manager, Procurement Manager, Supply Chain Manager eller Procurement Specialist i den private sektor eller som indkøbskonsulent eller strategisk indkøber i den offentlige sektor. Alternativt vil du gerne løfte dine kompetencer til at kunne varetage en bredere og mere ansvarsfuld rolle, end du gør i dag.

 

Udbytte

Når du er færdig med kurset, vil du være i stand til at kunne analysere og optimere dine procurement processer ud fra et Lean perspektiv. Du vil kunne bygge en robust pipeline samt opstille et Procurement Dashboard med relevante KPI’er. Gennem kurset vil du få kompetencer til at løfte din funktion til næste niveau og derved skabe en højere performance for dig og din virksomhed. Den metodiske tilgang der benyttes på kurset, gør det nemt og enkelt at anvende efterfølgende.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19 

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, dvs. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det pga. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder, ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Underviser

Bettina Rønn Laugesen

Bettina Rønn Laugesen

HD(O), HD(SCM), Executive MBA, Director Management Advisory-BRL
I løbet af de sidste næsten 20 år har Bettina opbygget sine kompetencer på seniorniveau inden for indkøbsledelse, supply chain management og produktionsstyring, både via sit arbejde, men også via relevant uddannelse. Bettina er vant til at arbejde med strategi med fokus på kvalitet, levering og TCO, der løfter virksomheden til next level. Hun har både en HD(O) samt en HD(SCM) fra CBS samt en Executive MBA fra Henley Business School. Senest har hun arbejdet som Global Procurement Director i Simcorp. Hun har tidligere arbejdet i Egmont, Gyldendal, Tryg og Canon. I dag arbejder Bettina som selvstændig Management Advisor.

Indhold

Dag 1 - Lean din procurement funktion

Denne dag gennemgår vi, hvordan du kan kortlægge jeres procurement processer og derigennem optimere og udnytte dine interne ressourcer så optimalt som muligt. ”Tid er som bekendt penge”.

 • Kort introduktion til Lean
 • Hvordan kan Lean overføres til Procurement
 • Kortlægning af de nuværende processer
 • Identifikation af ”waste” i processerne
 • Kortlægning af optimerede processer
 • Implementeringsplan og Risk
Dag 2 - Gør procurements performance målbar og synlig

Denne dag arbejder vi på hvordan du simpelt og enkelt kan lave en robust pipeline år efter år. Samt hvordan man professionelt kan arbejde med at gøre procurements performance synlig på C-level niveau. ”Succes skabes gennem de gode resultater”.

 • Opbygning af en robust pipeline og skab større resultater
 • Hvordan kan resultaterne måles
 • Enighed med ledelsen omkring KPI’er og hvordan de måles
 • Opbygning af et Procurement Dashboard
 • Monitorering og styring af KPI’er
Dag 3 - Action learning

Denne dag arbejder vi i plenum, med de resultater og erfaringer du som kursusdeltager har gjort dig. Derved skabes et trygt forum, hvor vi kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden videre med gode strategiske tiltag.

 • Recap fra dag 1+2
 • Resultater opnået gennem kortlægning af processer samt identificering af ”waste” indtil nu
 • Resultater opnået ved opbygning af den robuste pipeline
 • Vidensdeling på konkrete strategiske tiltag

Overblik

.

Form 

Kurset veksler mellem teori, praksis og action learning: 2+1 dag, hvor du mellem dag 2 og 3 selv skal ud at arbejde med det nye stof. På dag 3 laver vi sammen en action plan, som efterfølgende kan implementeres direkte, derved skabes et meget højt udbytte for både dig og din virksomhed.

 

Materialer 

Udleveres under kurset

Indsats 

Kurset kræver ingen forberedelse til dag 1 og 2. Til dag 3 skal der arbejdes med stoffet og konkrete tiltag skal medbringes til dagen. Indsatsen bestemmes af den enkelte.

Eksamen 

Ingen eksamen

 

Pris 

Introduktionspris 16.500 DKK ex moms

 

316

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger