Praktisk IT contract management

Praktisk IT contract management

Ifølge WorldCC giver mellem 30 og 35% af alle kontrakter ikke det ønskede økonomiske resultat. Hovedårsagerne hertil kan findes i 10 emner som typisk er genstand for diskussion mellem kunden og leverandøren.

I løbet af kursets to dage vil vi fordybe os i de 10 emner i IT-kontrakter, med henblik på, at deltagerne kan sikre det ønskede økonomisk resultat i deres egne kontrakter. Kurset er opbygget med et operationelt fokus for øje, så du bliver indført i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig med at arbejde med dine IT-kontrakter ud fra en konkret og praktisk vinkel.

Eksempler på spørgsmål, som behandles på kurset, er bl.a.: ”Hvordan designer jeg en bodsmodel, der giver leverandøren størst muligt incitament”, og fra en leverandørvinkel: ”Hvordan vurderer jeg risikoen i de efterspurgte SLA’er?”

Kurset vil foregå som workshop, hvor vi arbejder med konkrete kontraktvilkår.

 

Deltagerprofil

Denne workshop er designet til dig, der arbejder med eller har ansvar for IT-kontrakter, og har brug for praktiske vinkler, metoder og værktøjer, som du umiddelbart kan bruge i dit daglige arbejde - med fokus på at sikre de planlagte gevinster.

Kurset henvender sig både til indkøbs- og salgssiden. Du sidder f.eks. i en stilling som Bid Manager, Contract Manager, Indkøber, Sælger eller Jurist.

Da kurset er interaktivt, med praktiske workshops omkring konkrete problemstillinger og klausuler, vil der max. være 12 deltagere pr. hold.

 

Udbytte af Praktisk IT Contract Management

Gennem dette intensive forløb, vil du få indblik i hvordan man etablere grundlaget for en kommerciel sund IT-kontrakt set fra såvel en kunde- som en leverandørvinkel.

Du vil modtage en række praktiske redskaber og metoder, og blive i stand til at anvende disse med henblik på værdiskabelse i din organisation.

 

Rabat ved tidlig tilmelding

Prisen for kurset er 14.000 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og tilmelder dig inden 1. september, er prisen 12.000 kr. ekskl. moms.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisning i forhold til Covid-19

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, dvs. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det pga. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

 

Content /Indhold

Dag 1

 

Introduktion

Grundlæggende introduktion til IT-kontrakter, contract management faserne, business case og andre begreber, som behandles over de kommende to dage.

 

Planlægningsfasen

 • Hvad er en business case?
 • Hvilke 10 kontraktuelle emner har størst effekt på realisering af vores forretningsmål?
 • Kundens planlægning af udbudsmateriale med fokus på forretningsmål
 • Leverandørens vurdering af kundens udbudsmateriale  
 • Leverandørens besvarelse
 • Kundens vurdering af leverandørens tilbud

 

Forhandling af IT-kontrakten

 • Hvordan kan vi anvende de 10 emner til at optimere parternes samlede gevinst fra IT-kontrakten?
Dag 2

 

Opsamling på dag 1

 

Overdragelse fra forhandling til implementering

 • Hvordan sikre vi os, at brugerne af vores IT-kontrakt anvender kontrakten rigtigt, således at forretningsmålene opnås?

 

Implementeringsfasen / transition

 • Contract Management aktiviteter under implementeringsfasen
 • Etablering af grundlaget for den operationelle fase
 • Performance management (projektfremdrift)
 • Ændringshåndtering
 • Tvisthåndtering
 • Test og godkendelse
 • Opfølgning på forretningsmål

 

Den operationelle fase

 • Contract Management aktiviteter under den operationelle fase
 • Performance management (SLA’er og øvrige forpligtelser)
 • Ændringshåndtering
 • Tvisthåndtering
 • Opfølgning på forretningsmål

 

Nedlukning/exit

 • Udarbejdelse af exitplan

 

Underviser

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Head of Business Operations, Simcorp, cand.merc.jur., World Commerce & Contracting certificeret på Expert level
Christian er førende indenfor sit felt i Danmark og har mere end 15 års erfaring indenfor contract & commercial management - fra såvel de største offentlige it-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor contract & commercial management og er i dag Head of Business Operations i SimCorp.

Overblik - Praktisk IT contract management

.

Form

2 dages kursus, hvor vi veksler mellem teori, konkrete metoder og værktøjer over i praksis. Perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv vil blive inddraget 

Undervisningen foregår på dansk.

Bemærk at materialer og værktøjer kan være på engelsk.

Materialer

1 uge før kursusstart vil du modtage link til en materialesamling bestående af værktøjer, skabeloner og IT-kontrakter, der anvendes som eksempler på kurset.

 

Indsats

2 dages interaktivt kursus

Eksamen

Der er ingen eksamen. 

Pris

Prisen for workshoppen er 14.000 kr. ekskl. moms, men er du tidligt ude og tilmelder dig inden 1. september, er prisen 12.000 kr. ekskl. moms.

1146

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger