NSCCM Professionals Netværk

NSCCM Professionals Netværk

Bliv en del af NSCCM´s faglige netværksgruppe for certificerede contract managers og få højt kvalificeret viden, inspiration og fortrolig sparring om kontrakter og kontraktstyring.

Formålet med netværket er at gøre dig dygtigere gennem indbyrdes vidensdeling og sparring herunder direkte adgang til de højest kvalificerede nøglepersoner, ledere, praktikere, forskere og kolleger indenfor Contract and Commercial Management.

Samtidig er formålet med netværket at styrke personlige relationer og venskaber gennem møder og sociale arrangementer, hvor såvel det faglige som sociale fællesskab udvikles og styrkes.

Endvidere er formålet at give dig adgang til økonomiske fordele og rabatter, der som udgangspunkt mindst skal gøre medlemsskabet af netværket udgiftsneutralt, og helst overskudsgivende.

Endelig optjener du CPD* (Continued Professionel Development)-point, som kan anvendes til at holde din CCM-certificering fra WorldCC (tidligere IACCM) vedlige.

 

Gennem netværket får du:

- Adgang til et eksklusivt netværk med 5 årlige møder med efterfølgende spisning, typisk i forlængelse af World CC møder, dvs. fra ca. 17:30-22:00, alternativt morgenmøder eller frokostmøder.

- 3 møder afholdes øst for Storebælt, 2 møder vest for Storebælt (online deltagelse i formidlingsdelen mulig).

- Adgang til førende praktikeres cases, der kan anvendes til refleksion og udvikling.

- Adgang til selv at holde indlæg og præsentationer, med henblik på vidensdeling, feedback og sparring

- Adgang til ”NSCCM Professionals Netværk”-medlemssiden på NSCCM´s hjemmeside, hvor du får gratis adgang til:

 • NSCCM online Leksikon om Contract Management (på dansk og engelsk), nyheder og videoer med udvalgte opdateringer inden for kontraktretten, kontraktstyring, udbudsret mv. (normalpris: 1.950 kr. / året)
 • Håndbogen ”Integrating Commercial Management with Procurement and Contract Management” af RF Henschel (400 sider, april 2022 - på dansk og engelsk) (normalpris 600 kr.) (opdateres årligt)
 • Faglig sparring gennem en "Medlems Q&A-chat", under redaktionel kontrol af professor René Franz Henschel
 • Fast rabat på 20 % på alle NSCCM´s uddannelser, kurser mv.
 • Adgang til rabat på tilknyttede partnerydelser, f.eks. den kommende Contract Management-konference i Danmark
 • Mulighed for at være flere sammen om at rejse til et World CC arrangement/konference i Danmark/Norden/Europa**

 

For at få adgang til netværket skal du:

 • Være World CC (tidligere IACCM) - uddannet contract manager (CCM Associate, Practitioner, Advanced, Expert eller Fellow niveau)***
 • Oprette en profil på netværkets hjemmeside (www…), og acceptere at dele de oplysninger, som er nødvendige for at drive netværket….(GDPR)(navn, titel, virksomhed, interesseområde, e-mail, telefonnummer)
 • Du accepterer ved indmeldelse, at dine oplysninger er tilgængelige for netværksmedlemmer
 • Du accepterer ved indmeldelse, at du kan modtage henvendelser om netværksarrangementer, og du kan ved yderligere accept tilkendegive, at du accepterer henvendelser fra netværkets samarbejdspartnere med tilbud på associerede produkter og ydelser
 • Der vil på netværkets hjemmeside være reklamer for relevante associerede produkter, f.eks. litteratur, software-programmer, kurser og uddannelser, jobopslag mv.
 • Ved tilmelding afgiver du en erklæring om, at holde alle oplysninger, der deles i netværket, fortrolige. Du må naturligvis gerne anvende den pågældende information som inspiration til forbedre dit eget arbejde med contract and commercial management i egen organisation (det er hele formålet!), men du må ikke anvende specifikke oplysninger på en uetisk, utilbørlig eller ulovlig måde, eller dele specifik information med andre, som du har fået at vide er fortrolige, eller som efter sit indhold bør holdes fortroligt (f.eks. oplysninger om nye produkter, kunder, finansielle data eller personhenførbare oplysninger mv., som medlemmer lovligt og i fortrolighed har delt).

 

Kalender 2022:

 • Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 16:00: Netværksmøde opstart ØST... med præsentation af case: XX (TBC). Efterfølgende middag. Sted: København.
 • April 2022 Netværksmøde opstart VEST med...Aarhus
 • Torsdag den 19 maj - fredag den 20 maj 2022: Contract management-konference med efterfølgende eksklusiv NSCCM Professionals netværksmiddag med CEO Sally Guyer, World CC. Netværksmiddag afholdes den 19. maj kl. 18:00, Charlottehaven, 2100 København Ø. Medlemmer af NSCCM´s Professionals Netværk får XX % på konferencegebyr samt gratis 3-retters menu med drikkevarer (vin/øl/sodavand, max 3). Medlemmer kan vælge at deltage i netværksmiddagen uden at deltage i konferencen, ved at tilmelde sig her: ...(tilmeldingsfrist 10. maj 2022)
 • 6. September 2022: Netværksmøde ØST
 • Oktober 2022: Netværksmøde VEST - Aalborg
 • November 2022: Netværksmøde ØST


Priser, vilkår, mm.

Pris: 5.000 kr. + moms.

Beløbet betales ved indmelding, og herefter hvert år den 1. hverdag i året.

Ved indmelding efter 1. april betales 3.750 for resten af kalenderåret
Ved indmelding efter 1. juli betales 2.500 for resten af kalenderåret
Ved indmelding efter 1. oktober betales 1.250 for resten af kalenderåret.

Tilmelding er bindende. Medlemskabet løber ét kalenderår ad gangen (til udløbet af et kalenderår), og skal skal herefter aktivt fornys ved betaling af faktura, der fremsendes hvert år i december. Betales faktura ikke, er medlemskabet automatisk ophørt ved årsskifte.

* Du kan læse mere om World CC´s CPD-system her.

** Alle udgifterne til rejse, ophold og konference-fee mv. afholdes af deltagerne selv, og er ikke inkluderet i medlemskontingentet

*** Deltagerne i netværket betaler selv medlemskontingent til World CC.