Mangler din organisation kommercielle eksperter? Så er her 5 gode råd

For tiden er der megen fokus på at sikre, at der træffes de rigtige kommercielle beslutninger. Ofte kaldes denne evne ’business acumen’ (forretningskløgt, skarpsindighed). Begrebets popularitet skyldes at beslutninger skal træffes hurtigere, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til eventuelle risici.

Af ovenstående grund ses en stigende interesse i at sikre den enkeltes – og gruppens – dømmekraft. Man kan selvfølgelig altid uddanne organisationen og den enkelte ansatte til at identificere risici og dermed undgå uheldige beslutninger. Men dette erstatter ikke behovet for at have kommercielle eksperter – dem, der har ansvaret for at lede arbejdet med at løse de svære situationer.

Mange organisationer kæmper lige nu med at udvikle disse eksperter. Så hvad bør din organisation gøre?

  1. Udnævne den rette ledelse. Den gode ledelse investerer tid i at udvikle arbejdskraften, videregive og overføre viden samt strategisk tænkning. Ledere skal i dag vælges ud fra deres evne til at udvikle deres ansatte og sikre værdien af deres bidrag til forretningsmål.
  2. Tackle forandring. Kommerciel ekspertise handler om skiftende tænkning og adfærd, fordi compliance er et udgangspunkt og kommercielt arbejde indebærer konstant at teste dette udgangspunkt og flytte det fremad. På den måde bliver forretningsevner afstemt med forretnings- og markedsbehov. Kommercielt arbejde handler om at omfavne forandringer og forstyrrelser, ikke modstå dem.
  3. Digital aktivering. Digitale redskaber kan være transformationelle i kommerciel beslutningstagning. Det er fundamentalt at udvikle en digital strategi for at overkomme nutidens udfordringer og forberede sig på fremtidens.
  4. Motivér den gode performance. Introducer vejledningsprogrammer der medvirker og opmuntrer til personlig udvikling og holdaktiviteter der resulterer i deling af erfaringer og viden.
  5. Evaluér kompetencer.Foretag løbende kompetencevurderinger der evaluerer kommercielle evner og tilvejebring; benchmarks mod markedsnormer og -standarder.

Nordic School of Contract and Commercial Management kan hjælpe din organisation med at opnå kommerciel ekspertise.

Tilmeld dig kurser og uddannelser i dag

NSCCM er officiel træningspartner med IACCM, og som de eneste i Norden tilbyder vi IACCMs internationalt anerkendte certificeringsuddannelser. 

Vi udbyder vi kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ .

 

 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.