Kommerciel Kontraktret

Kommerciel Kontraktret

Vil du blive bedre til at varetage forhandling og udarbejdelse af kontrakter, alene eller i samarbejde med interne og eksterne jurister? 

I Kommerciel Kontraktret introduceres du til de vigtigste regler og reguleringer, som er nødvendige i det daglige arbejde med kontrakter. Kurset er opbygget med operationelt fokus, således at du vil opnå forståelse af den konkrete brug af kontrakter, samt de relevante regler og reguleringer og deres implikationer for contract management processer og aktiviteter.

Deltagerprofil

Kurset er designet til dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter. Du kan deltage i kurset uden egentlig juridisk baggrund.

Udbytte

Gennem kurset opnår du forståelse for de centrale juridiske overvejelser omhandlende udarbejdelsen og vedligeholdelsen af kontrakter. Du vil opnå en grundlæggende forståelse for:

  • Kontraktrettens primære begreber
  • Udarbejdelsen og forståelsen af kontrakter
  • Parternes forpligtelser
  • Levering og accept
  • Ændringer af kontrakter
  • Uenigheder og hvordan man håndterer dem
  • Opsigelse af kontrakten

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19 

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Undervisere

Hanne Bay

Hanne Bay

Group Compliance Director, Rambøll, Advokat, cand. jur.
Hanne har stor erfaring med lære fra sig til ikke-jurister og underviser med en enestående juridisk erfaring i ryggen. Til daglig er hun Group Compliance Director i Rambøll og håndterer komplekse internationale kontrakter. Hun har deltaget i forhandlinger, udarbejdelse og opfølgning af store kontrakter i både den offentlige og private sektor gennem mange år.
Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor, dr.jur., Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Henrik underviser og forsker i kontraktret, med særlig fokus på it-kontrakter og længerevarende kontrakter. Han har tidligere arbejdet som praktiserende advokat, med udarbejdelse og forhandling af kontrakter som speciale. Henrik er en ofte brugt foredragsholder og desuden forfatter til en lang række artikler og bøger om kontraktret.

Content /Indhold

Kursusindhold

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber som en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftalestiftelse og -fortolkning

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale skal fortolkes. Forståelse for hvornår en bindende aftale er indgået.

 

Parternes ydelser

Forstå betydningen af kontraktens beskrivelse af ydelser, herunder hvad der gælder hvis ydelserne ikke er præcist beskrevet. 

 

Levering og aflevering

Forstå hvornår ydelsen er leveret og hvilke aftalemæssige konsekvenser, der er knyttet til leveringen. 

 

Ændringer i kontrakten

Hvornår kan der kræves ændringer af ydelsen i længerevarende kontraktforhold og kendskab til ændringsreguleringsmekanismer. 

 

Misligholdelsesbeføjelser

Hvornår man kan gøre misligholdelse gældende, og hvordan misligeholdesesbeføjelserne ofte er reguleret i kontrakten.

 

Ansvarsbegrænsninger

Forstå kontraktens begrænsninger af erstatningsansvar. 

 

Tvistløsning: lovvalg og værneting

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om hvordan sager om konflikter håndteres og hvilke landes love der gælder i internationale forhold.  

 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter kan opsiges samt kontraktens regulering af opsigelse.

 

 

Overblik

.

Form

Én intensiv undervisningsdag.

Materialer

Alt materiale udleveres ved kursusstart.

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes uden eksamen.

Pris

5.450 kr. ekskl. moms, inklusiv materialesamling.

44
kommerciel kontraktret

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk