Kommerciel Kontraktret

Kommerciel Kontraktret

Vil du blive bedre til at varetage forhandling og udarbejdelse af kontrakter, alene eller i samarbejde med interne og eksterne jurister? 

I Kommerciel Kontraktret introduceres du til de vigtigste kontrakttemaer og retsregler, som det er nødvendigt at kende til, når man arbejder med komplekse kommercielle kontrakter. Kurset kombinerer den grundlæggende introduktion til kontrakttemaer og regler med en operationel tilgang, hvor der også fokuseres på den praktiske anvendelse og konkrete faldgruber i arbejdet med kontrakter.

 

Deltagerprofil
Kurset er designet til dig, der har behov for en grundlæggende forståelse af kontrakter og retsregler. Vores deltagere er typisk contract managers, indkøbere, sælgere, projektledere e.lign. uden juridisk uddannelsesbaggrund eller jurister der ønsker at få et brush-up på området. 

 

Udbytte
Gennem kurset opnår du forståelse for de centrale juridiske overvejelser omhandlende udarbejdelsen og vedligeholdelsen af kontrakter. Du vil opnå en grundlæggende forståelse for:

  • Kontraktrettens primære begreber
  • Udarbejdelsen og forståelsen af kontrakter
  • Parternes forpligtelser
  • Levering og accept
  • Ændringer af kontrakter
  • Uenigheder og hvordan man håndterer dem
  • Opsigelse af kontrakten

 

Undervisere

Hanne Bay

Hanne Bay

Group Compliance Director, Rambøll, Advokat, cand. jur.
Hanne har stor erfaring med lære fra sig til ikke-jurister og underviser med en enestående juridisk erfaring i ryggen. Til daglig er hun Group Compliance Director i Rambøll og håndterer komplekse internationale kontrakter. Hun har deltaget i forhandlinger, udarbejdelse og opfølgning af store kontrakter i både den offentlige og private sektor gennem mange år.
Henrik Udsen

Henrik Udsen

Professor, dr.jur., Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Henrik underviser og forsker i kontraktret, med særlig fokus på it-kontrakter og længerevarende kontrakter. Han har tidligere arbejdet som praktiserende advokat, med udarbejdelse og forhandling af kontrakter som speciale. Henrik er en ofte brugt foredragsholder og desuden forfatter til en lang række artikler og bøger om kontraktret.

Content /Indhold

Kursusindhold

Hvad er kontraktret?

Grundlæggende forståelse for, hvad kontrakten er samt de væsentligste begreber som en contract manager anvender i det daglige arbejde.

 

Aftalestiftelse og -fortolkning

Opnå forståelse for de principper i dansk ret, der har betydning for, hvordan en aftale skal fortolkes. Forståelse for hvornår en bindende aftale er indgået.

 

Parternes ydelser

Forstå betydningen af kontraktens beskrivelse af ydelser, herunder hvad der gælder hvis ydelserne ikke er præcist beskrevet. 

 

Levering og aflevering

Forstå hvornår ydelsen er leveret og hvilke aftalemæssige konsekvenser, der er knyttet til leveringen. 

 

Ændringer i kontrakten

Hvornår kan der kræves ændringer af ydelsen i længerevarende kontraktforhold og kendskab til ændringsreguleringsmekanismer. 

 

Misligholdelsesbeføjelser

Hvornår man kan gøre misligholdelse gældende, og hvordan misligeholdesesbeføjelserne ofte er reguleret i kontrakten.

 

Ansvarsbegrænsninger

Forstå kontraktens begrænsninger af erstatningsansvar. 

 

Tvistløsning: lovvalg og værneting

Hvordan tvister håndteres. De grundlæggende regler om hvordan sager om konflikter håndteres og hvilke landes love der gælder i internationale forhold.  

 

Kontraktens ophør

Hvordan længerevarende og løbende kontrakter kan opsiges samt kontraktens regulering af opsigelse.

 

 

Overblik

.

Form

Én intensiv undervisningsdag.

Materialer

Materialet er digitalt. 2 uger før kursusstart vil du modtage link til materialesamlingen bestående af PowerPoints og de øvrige værktøjer, tjeklister mm., der anvendes på kurset. 

Indsats

Kurset kræver ingen forberedelse.

Eksamen

Kurset afsluttes uden eksamen.

Pris

5.450 kr. ekskl. moms, inklusiv materialesamling.

44

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Udbytterigt med mange gode værktøjer og internationale referencerammer til deltagerne. "

Claus Emil Engel Johansen, Advokat hos Advokatfirmaet.dk