IACCM's Kontraktprincipper

 

World Commerce and Contracting/IACCM's Kontraktprincipper indeholder retningslinjer, der skal støtte og strømline udarbejdelsen og forhandlingen af kontraktklausuler.

 

 

Kontraktprincipperne giver de kontraherende parter mulighed for at indtage rimelige og afbalancerede positioner fra begyndelsen af forhandlingerne på en række forskellige vilkår, som det ofte tager tid og ressourcer at nå til enighed om.

Principperne er beregnet til at tjene som industri eller branche vedtagne retningslinjer til at støtte enten udarbejdelsen af gældende kontraktbestemmelser eller forhandling af gældende vilkår og betingelser mellem en leverandør og en kunde. Og de har selvfølgelig til mål at reducere eller fjerne behovet for forhandling om disse spørgsmål og dermed forkorte forhandlingstiden til underskrift.

Èt af kontraktprincipperne handler om Compliance, og herunder har vi oversat 5 hovedpunkter:

1. De kontraherende parter har allerede en eksisterende, uafhængig juridisk forpligtelse til at overholde gældende love, uanset hvad kontrakten siger. En part bør ikke være forpligtet til at opfylde en udtrykkelig forpligtelse i kontrakten, hvis denne ville være forbudt i henhold til gældende lovgivning.

2. Hver part i en kontrakt bør være ansvarlig for sine omkostninger til overholdelse eller manglende overholdelse af gældende lovgivning, der vedrører dens forretninger og operationer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i kontrakten. Ligeledes bør hver part være ansvarlig for omkostninger, bøder og udgifter i forbindelse med deres respektive manglende overholdelse af gældende lovgivning og andre love, som måtte blive aftalt i henhold til kontrakten.

3. Pligten til at overholde gældende lovgivning, vil gøre det til et kontraktbrud i tilfælde af, at en part ikke overholder dem. Det kan udløse visse rettigheder og retsmidler som er fastsat i kontrakten, hvis denne undladelse skader den anden part eller får den anden part til at overtræde gældende lovgivning, der gælder for denne. Afhængigt af væsentligheden af overtrædelsen, kan retsmidler omfatte refusion eller betaling af bøder, erstatning for skader, og endda opsigelse af kontrakten.

 4. Parterne kan også medtage henvisninger til specifikke love, der er relevante for en bestemt branche, eller til love, der er særligt væsentlige eller relevante for transaktionen.

5. I det omfang, at gældende lovgivning kan ændre sig i løbet af kontraktens løbetid og kan have væsentlig indvirkning på en parts omkostninger eller resultater, bør kontrakten tilvejebringe en mekanisme, der gør det muligt at afspejle virkningen af disse ændringer via en tilpasning af kontrakten. 

 

IACCM uddyber i Contracting principles de 14 vilkår der oftest forhandles i kontraktklausuler

 • Valg tvistløsningsform
 • Tildelinger og ophør
 • Compliance
 • Kunders revision af leverandører
 • Immaterielle rettigheder og skadesløsholdelse til IP-krav fra tredjeparter
 • Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger og undtagelser fra ansvar
 • Konkurrerenceklausuler
 • Retsmuligheder for serviceniveauaftaler
 • Underentreprise
 • Databeskyttelsesregler
 • Force Majeure
 • Erstatning for krav fra tredjepart
 • Suspensionsrettigheder
 • Aftaler om overgange ved afslutninger af kontrakter. 

World Commerce and Contracting/IACCM er endvidere i gang med at udvikle egentlige standardvilkår – kaldet kontraktstandarder – der skal kunne integreres direkte i parternes kontrakter. Dette vender vi tilbage til i et kommende blogindlæg.

 

NSCCM's uddannelser

NSCCM´s uddannelser går vi dybere ind i, hvorledes både principper og standarder kan anvendes ved forhandling og kontraktkoncipering, se nærmere på NSCCMs uddannelser og kurser.

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.