Hvad efterspørges af en contract manager?

Tidligere på ugen færdiggjorde NSCCM en analyse af de seneste måneders ledige contract manager-stillinger.

Resultaterne var slående: 21 contract manager-stillinger er blevet opslået i Danmark siden midten af januar. Det svarer til en ledig stilling hver 3. dag. Endnu mere interessant er det, at hele 12 af de 21 stillingsopslag er internationalt rettet og formuleret på engelsk.

Stillingernes indhold

Hvis du som læser er kendt i contract management-området, ved du, at arbejdsopgaverne der efterspørges, varierer meget. Ser man på stillingsopslagenes beskrivelse til deres kandidater, er der gennemgående arbejdsopgaver, som går igen:

  • Optimere omkostninger – undgå dobbeltanskaffelser
  • Performanceopfølgning
  • Forhandle kontraktvilkår
  • Opbygge og forbedre kontraktrelationer
  • Anvendelse og kvalitetssikring af aftalerne
  • Kontrakters livscyklus
  • Compliance

Det internationale aspekt

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten 2 ud af 3 danske contract manager-stillingsopslag formuleres på engelsk og rettes internationalt.

I Danmark er der et estimeret antal af certificerede contract managers på 3-400. Måske af denne grund leder nationale organisationer efter kandidater ud over de danske grænser. Måske er det vigtigt, at kandidaterne forstår at den pågældende organisation er internationaliseret og begår sig på engelsk.

Contract management-forløb på engelsk

Netop af ovenstående grund udbyder NSCCM nu også CCM Practitioner-uddannelsen på engelsk.

Uddannelsen vil give dig værktøjer, som gør det muligt for dig at forstå og ibrugtage de vigtigste principper og teknikker ved contract management.

NSCCM er officiel træningspartner med IACCM, og som de eneste i Norden tilbyder vi IACCMs internationalt anerkendte certificeringsuddannelser. 

Vi udbyder vi kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ .

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.