Fremtidens kontrakter: sammen er vi stærkere!

Store organisationer har ofte ikke tilstrækkeligt fokus på samarbejde. Deres størrelse giver dem magt - magt over leverandører, kunder og distributionsnet. Når det kommer til forhandling, ja så forhandler de faktisk ikke, men pålægger modparterne de kontraktvilkår, de ønsker.

Tankegangen synes at være: Hvorfor være rimelig, når du kan få alt det du som vil?

 

Denne holdning eksisterer stadig, men viser sig i stigende grad at være forældet og medfører begrænsninger i at nå sine forretningsmål. Kræfterne der driver den moderne økonomi, fokuserer mere og mere på partnerskab og samarbejde.

 

 

Mere end blot en holdning

Mange kommercielle fagfolk – bl.a. i IACCM – har erkendt denne sandhed, som det f.eks. også fremgår af IACCMs årlige rapporter om de mest forhandlede vilkår. Udfordringen er, hvordan problemet løses.

 

Det synes her som om nytænkning er ved at blive mainstream. Mottoet ”Stærkere sammen” er ved at flytte sig fra et mantra til en bevægelse, hvor der er et ønske og en vilje til levere både økonomiske og relationelle gevinster.

 

IACCM bistår sine medlemmer med at indføre de praktiske tilgange, der giver samarbejde mening. Dette inkluderer bl.a. kontraktdesign, forenkling, relationelle og performance-based kontrakter, forskning og uddannelse. Det er spændende tider!

 

NSCCM styrker din kontraktuelle og relationelle faglighed

NSCCM er officiel træningspartner med IACCM, og som de eneste i Norden tilbyder vi IACCMs internationalt anerkendte certificeringsuddannelser. 

 

Vi udbyder kurser og uddannelser på forskellige kompetenceniveauer, alt efter hvor meget du er inde over kontrakter til daglig. Du kan også læse mere om contract management og FAQ .

 

Vidste du at...

Vidste du at...

virksomheder, der indfører contract management, ofte får højere værdi på børser? De sælges til en højere pris, da kontrakternes værdi og risici kendes nøjagtigt – derfor tør købere og investorer betale mere.