CCM Practitioner - dansk

CCM Practitioner - dansk

Få en international certificering i contract and commercial management. CCM Practitioner-uddannelsen er vores mest populære certificering. Flere offentlige og private virksomheder stiller nu krav om, at deres ansatte tager denne certificering som en del af deres obligatoriske videreuddannelse.

Gennem uddannelsen får du indblik i processer, aktiviteter, metoder og best practice, og kompetencer til at forstå og anvende de vigtigste principper og teknikker i kontraktstyring.

NSCCM er akkrediteret af World Commerce and Contracting (tidl. IACCM) som officiel træningspartner.

 

Lær at forstå og anvende de vigtigste principper og teknikker i kontraktstyring

 

Deltagerprofil
Uddannelsen er for dig, der arbejder intensivt med eller har ansvaret for kontrakter og kontraktprocesser. Du arbejder f.eks. som contract manager, IT-contract manager, jurist/advokat, indkøber, udbudskonsulent, bid manager, sælger eller projektleder. Du indtager typisk en operationel rolle, men er også med til at give input til og forme processer, roller og ansvar i relation til kontraktstyring i samarbejde med ledelsen.

Du har behov for en tilbundsgående viden om de vigtigste processer, aktiviteter og redskaber, og du søger inspiration til, hvorledes din organisation bedst indretter sin kontraktstyring.

Kurset er godkendt af Advokatsamfundets Obligatoriske Efteruddannelse - tæller 40 lektioner.

 

Udbytte af CCM Practitioner
Gennem uddannelsen får du indblik i de yderste kroge af kontraktstyring og bliver klædt på til at håndtere alle faser af arbejdet med kontrakten og juraen, der ligger bag. 

Vi tager udgangspunkt i WorldCC's procesmodel CLM (Contract lifecycle Management) om kontraktens livscyklus med 5 hovedfaser, der indeholder en række aktiviteter, der optimerer værdien af kontrakten:

 1. Initieringfasen
 2. Budfasen
 3. Udviklingsfasen
 4. Forhandlingsfasen
 5. Håndteringsfasen

Aktiviteterne sikrer overblik over processer og aktiviteter, højnet bevidsthed om kommunikation, sikrer reduktion af spændinger og risici og øger det kommercielle udbytte af kontrakterne. Samtidig sikres det, at kontraktstyringen overholder lovregler (compliance) mv.

Med uddannelsen opnår du en dyb indsigt i kontraktens fem livsfaser fra udbud til ophør – og sikrer dig et helhedsorienteret, organisatorisk overblik, og øgede kompetencer til at lede kontrakten gennem alle faserne.

Ud over de faserelaterede aktiviteter undervises der også i en række generiske discipliner. Derved får du dybt indblik i, hvorledes kommercielle og juridiske forhold skal sammentænkes, og hvordan man får organisationen til at arbejde bedre sammen som et team, så de planlagte forretningsmål indfries. Du lærer, hvad de vigtigste faldgruber er, og hvordan du kan undgå dem. Du bliver bedre i stand til at kommunikere med din ledelse og dine kolleger omkring forretningsmål og kontrakter, og hvorledes I bedst høster de helt op til 8 % i merværdi, som best practice contract management giver.

 

Et kompetenceløft, der breder sig  
Ved at uddanne dig i disciplinen contract management og til rollen som contract manager - udvider du ikke alene dine kompetencer på et personligt plan – du løfter også det organisatoriske kompetenceniveau i din organisation, ved at indføre kontraktstyring som en agil og tværfaglig disciplin. 

Efter en certificering i contract and commercial management, kan du bidrage med:

 • Udarbejdelse af solide kontrakter fra start til slut
 • Risikohåndtering og realisering af forretningsmål 
 • Kontraktvilkår og viden om de juridiske regler bag kontrakter
 • Evnen til at arbejde tværfagligt og lede drifts -og udviklingsprojekter
 • Udvikling af kontraktrelaterede processer, roller og ansvar
 • Forbedre kommunikation og vidensdeling omkring kontrakter
 • Udvikle nøgleindikatorer for god kontraktstyring
 • Afrapportere til ledelsen om udvikling og resultater
   

Om certificeringen
WorldCC certificeringen og tilhørende medlemsskab giver dig: 

 • Titel og certificering som CCM Practitioner, samt tilhørende logo
 • Adgang til at holde din certificering vedlige på WorldCC's gratis online kurser
 • Adgang til WorldCC's videns- og læringsmaterialer, undersøgelser, online foredrag, faglige artikler og blogindlæg
 • Internationalt netværk med 75.000 praktikere og forskere inden for CCM
 • Mulighed for at deltage i NSCCM Professionals netværk efter endt certificering

Du får desuden adgang til en større materialesamling af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.

 

Vores kursister vurderer kurset til

 

Et fleksibelt forløb - hvor du også kan vælge streaming via Microsoft Teams 
Uddannelsen CCM Practitioner bliver udbudt to gange om året, og det giver mulighed for stor fleksibilitet. Bliver du forhindret i at deltage i enkelte eller flere dage på uddannelsen, kan du overføre din deltagelse til et senere uddannelsesforløb - jf. vores almindelige forretningsbetingelser.

Du kan også vælge at få livestreamet undervisning via Microsoft Teams.

 

Du kan søge støtte til uddannelsen

Uddannelsen er godkendt af Den Statslige Kompetencefond og Den Kommunale Kompetencefond - læs mere om hvor og hvordan du kan søge støtte på vores blog ”Søg økonomisk støtte til din uddannelse...”

Undervisere

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Partner, Contractus ApS, Cand.merc.jur., WorldCC certificeret på Expert niveau
Christian har  mere end 15 års erfaring indenfor Contract & Commercial Management fra såvel de største offentlige IT-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter, og er en af de førende indenfor feltet. Han har erfaringer med at arbejde på både kunde- og leverandørside samt i private og offentlige organisationer  - med et spænd fra de største offentlige IT-projekter til komplekse globale outsourcingkontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor CCM i virksomheder som CSC, KMD - senest var han Direktør for Contract & Commercial Management i SimCorp. Han er certificeret CCM Expert og har undervist i Contract & Commercial Management hos NSCCM siden 2014.
Rasmus Tønnies

Rasmus Tønnies

Partner, ARC Contract & Commercial Management, cand.jur.; IACCM/WorldCC certificeret på Advanced Practitioner Level, udnævnt Fellow.
Rasmus har 15 års erfaring med contract management og komplekse kontrakter. Han har bistået både private og offentlige organisationer med implementering af Contract Management - han har  trækker på en lang erfaring med f.eks. gennemførelse af komplekse it-anskaffelser, entrepriser og M&A-transaktioner. Rasmus har varetaget flere lederroller, bl.a. hos Bech Bruun og senest som Head of Department and Market Director in Legal and Contract Management Consulting hos Rambøll Management Consulting. Rasmus har undervist hos NSCCM i Contract and Commercial Management siden 2016. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Content /Indhold

Dag 1– Introduktion, overblik & initieringsfasen

Introduktion til uddannelsen

Hvem er NSCCM & IACCM/World Commerce & Contracting. 
Introduktion til contract and commercial management og best practice.

Initieringsfase

Introduktion til kontraktadministration
Cost benefit analyse, business case mv.
Identifikation af omkostninger
Kravspecifikation  
Sourcingmuligheder

Øvelser og afslutning

Dag 2 – Initieringsfasen fortsat & budfasen

Initieringsfase

Revision af vilkår 

Budfasen

RFI, RFP, RFQ
Processerne og reglerne
Lovgivning og øvrige regler
Forstå markedet
Opportunity vurdering

Øvelser og Afslutning
 

Dag 3 – Budfasen fortsat & udviklingsfasen

Budfasen fortsat

Interessentstyring
Udvikling af evalueringskriterier
Anvendelse af evalueringskriterier 
Kontrakter og relations-typer
Overblik over vilkår og betingelser

Udviklingsfasen

Partnerskaber, alliancer og distribution. 
Statement of Work / SLA

Øvelser og Afslutning
 

Dag 4 – Udvikling fortsat & forhandlingsfasen

Udviklingsfasen

Overvejelser og retningslinjer i relation til kontrakt-koncipering 
Andre strategiske overvejelser 

Forhandlingsfasen

Planlægning, overblik, mål. 
Framing, strategi og mål. 
Forhandlingsstile - og teknikker 

Øvelser og afslutning

Dag 5 - Forhandlingsfasen fortsat & kontraktstyringsfasen

Forhandlingsfasen - fortsat

Taktikker, lessons learned

Pris og finansielle overvejelser

Kontraktstyringsfasen 

Implementering og kommunikation

Monitorering og performance Management

Contract Change management

Konflikthåndtering - og løsning 

Kontraktafslutning

Vejledning og lille prøveeksamen

 

Overblik

.

Form 

I alt 5 dages undervisning over 3 måneder. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv. 

 

Undervisning og materialer 

Uddannelsen foregår på Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København. Der er morgenbuffet fra kl. 8.30, og undervisning fra kl. 9.00-16.00 alle dage. Mad og forplejning er inkluderet i prisen. 

Undervisningen foregår på dansk, med danske PowerPoints mv., mens pensumbogen: "IACCM Contract and Commercial Management – The Operational Guide" (2011, ca. 600 sider) er på engelsk.

Vi sender lærebogen til dig ved tilmelding. Det øvrige materialet er digitalt. 2 uger før kursusstart modtager du et link til kursets materialesamling bestående af PowerPoints, bilag, cases og eksamensøvelser. 

 

Indsats 

Udover de 5 undervisningsdage skal du regne med at bruge 1-2 dags forberedelsestid til hver undervisningsdag samt 1 dag på at forberede dig til eksamen.

Der er i alt 40 lektioners undervisning - 5 dage á 8 lektioner (1 lektion 45 minutter)

 

 

Eksamen 

Online multiple choice eksamen på dansk eller engelsk efter eget valg via WorldCC. Der er ca. 120 spørgsmål, og du har 2 timer til at besvare spørgsmålene. Tidspunktet for eksamen vælger du selv - dog senest et år efter du er påbegyndt uddannelsen.

Inden eksamen har du mulighed for at tage en en prøveeksamen hos NSCCM, og få individuel vejledning af en underviser. 

De kandidater, der følger vores råd og vejledning om eksamen består 95 % i første forsøg. 

Der er mulighed for re-eksamen og udskydelse efter aftale med NSCCM - mod et mindre gebyr.

Når du har bestået eksamen, får du din certificering online fra World CC, og du har ret til anvende titlen CCM Practitioner.

 

Pris 

Kursuspris: 25.000 kr. ekskl. moms.

Derudover er der obligatoriske udgifter til lærebog (750 kr. ekskl. moms) samt 2.300 kr. ekskl. moms til WorldCC for 1 års medlemskab* og gebyr for certificeringseksamen - beløb ialt 28.050 kr. ekskl. moms.

Prisen er inklusiv forplejning: morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet, men dækker ikke udgifter til transport og overnatning. 

 

*Er din organisation medlem af WorldCC, skal du ikke betale for medlemskabet. 

 

45

Kommende kurser

, 11 - 12. Sep
, 09 - 10. Okt
, 06. Nov
, 12. Mar - 13. Maj
, 09 - 10. Apr
, 14. Maj

Det siger kursisterne...

"En stor tak for et helt utroligt spændende forløb, som jeg ser frem til at bruge i praksis. Caseøvelserne har virkeligt sat perspektiv på tingene, og underviserne er meget vidende, engagerede og hjælpsomme. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen. "

Sandra Lauge Jensen, Udbudskonsulent hos Slots- og Kulturstyrelsen