CCM Fundamentals

CCM Fundamentals 

Lær at høste kommercielle potentialer og undgå de værste juridiske faldgruber. 

Dette kursus giver dig forståelse for hovedprincipperne bag styring af kontrakter og kommercielle relationer, så du får mere succes med dine forretningsaftaler.

Efter to intense undervisningsdage, vil du kende vigtigheden af ’de 5 faser’ i kontrakters livscyklus og have forståelse for de grundlæggende juridiske regler og vilkår af betydning for kontrakter.

Når du har gennemført CCM Fundamentals, kan du vælge at tage en eksamen, som giver dig en international anerkendt certificering fra World Commerce & Contracting (tidligere IACCM). Herved får du ret til at kalde dig "CCM Associate".

Deltagerprofil

CCM Fundamentals er uddannelsen for dig, hvis primære arbejdsområde ikke er kontraktstyring. Du deltager i eller leder processer, hvor kontrakter indgår, f.eks. gennem dit job som indkøber, sælger, bid manager, account manager, business manager, kontorchef eller projektleder. Det kan også være at du er fagekspert indenfor f.eks. byggeri, medicinalindustri eller energisektoren, hvor du inddrages i og har medansvar for at udarbejde og styre kontrakter. 

Dit behov er derfor at få den mest grundlæggende viden og færdighed i at kunne forstå, deltage i og optimere kontraktstyringsprocesser til gavn for forretningen. Du behøver ikke at have en bestemt uddannelsesbaggrund eller dybere kendskab til jura - vi lærer dig det du behøver at vide, for at deltage i styringen af kontrakter - proaktivt og med fokus på risikohåndtering såvel som værdiskabelse.

Udbytte

Uddannelsen giver dig et grundlæggende indblik i best practice contract management. Du kommer til at kende de vigtigste processer og aktiviteter i kontraktens levetid, fra udbud til kontraktophør, så du får mere ud af dine forretningsaftaler:

  • Lær de mest basale risk-management teknikker
  • Forstå de vigtigste principper og processer i kontraktforhandling 
  • Forstå de vigtigste begreber og juridiske overvejelser i forbindelse med kontrakter
  • Lær at udvælge de rigtige tilgange og værktøjer til relationsstyring og kontrakter
  • Lær at yde en effektiv håndtering, når kontrakten er underskrevet
  • Lær at håndtere ændringer, claims og konflikter proaktivt og konstruktivt

Du får desuden adgang til et bibliotek af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.

Bemærk! Hvis du arbejder mere intensivt med kontrakter som contract manager, bid manager, projektleder e.lign. så anbefaler vi, at du tager CCM Practitioner uddannelsen (det er ikke nødvendigt at tage Fundamentals forud for CCM Practitioner).   

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisning i forhold til Covid-19

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Nyhed - online streaming via microsoft teams 

Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på mobilnummer 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Content /Indhold

Dag 1  

Introduktion 

Grundlæggende introduktion til kontrakter, kontraktstyring og relationsstyring og hvorledes dette kan bidrage til bundlinjen. 

Overblik

Hvad er en kontrakt? De vigtigste principper i contract and commercial management. Introduktion til kontraktens livscyklus i fem faser, som udfoldes nærmere i de næste moduler. 

Initiering

Introduktion til det arbejde, der ligger forud for enhver kontrakts tilblivelse. Kundens behov fra et sælgerperspektiv, og behovsafklaring i forskellige typer af forretningsrelationer. 

Budfasen 

Håndtering af udbud og tilbud. Kunders udvikling af behov, og de typiske faldgruber. Introduktion til nyttige redskaber som ’Request for Information’ (RFI), Request for Proposal (RFP) i både et salgs- og indkøbsperspektiv.

 

Dag 2 

Kontraktudarbejdelse I

At vælge den rigtige kontrakttype

Overblik over de forskellige typer af kontrakter. Forståelse for før-kontraktuelle aftaler og nøglepunkter i disse aftaler, herunder hemmelighedsholdelse og intellektuelle ophavsrettigheder.

Kontraktudarbejdelse II

Forståelse for de enkelte kontrakttyper - simple til komplekse. Den kommercielle kontrakts vigtigste emner og forholdet mellem pris, cost, risici og kontraktvilkår.

Forhandling

De forskellige strategier og forhandlingsstile, som kan få en aftale i hus. Få indblik i planlægning af forhandlinger og undgå de typiske faldgruber. Læs hvorledes relationelle forhandlinger og kontrakter kan skabe bedre resultater.

Kontraktstyring I

Contract managerens rolle, når kontrakten er underskrevet og i drift samt samarbejdet internt og eksternt mellem forskellige interessenter. Regulering og håndtering af konflikter. Betydningen af overgang til ny drift og hvordan  ændringer håndteres.

Kontraktstyring II

Contract Managerens og andres operationelle opgaver, når kontrakten er i drift. De vigtigste dag-til-dag aktiviteter i den løbende styring af kontrakter. Anvendelse af KPI, leveringshåndtering, faktureringshåndtering og benchmarking. Kontraktafslutning og lessons learned.

Underviser

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Partner, ARC Contract & Commercial Management, cand.merc.jur., IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau
Christian har  mere end 15 års erfaring indenfor Contract & Commercial Management fra såvel de største offentlige IT-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter, og er en af de førende indenfor feltet. Han har erfaringer med at arbejde på både kunde- og leverandørside samt i private og offentlige organisationer  - med et spænd fra de største offentlige IT-projekter til komplekse globale outsourcingkontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor CCM i virksomheder som CSC, KMD - senest var han Direktør for Contract & Commercial Management i SimCorp. Han er certificeret CCM Expert og har undervist i Contract & Commercial Management hos NSCCM siden 2014.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Overblik

.

Form

2 dages undervisning. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv.

Materialer

Lærebogen: IACCM's "Fundamentals of Contract and Commercial Management” (2015) - Den er på 300 sider letlæseligt engelsk.

Vi sender bogen til dig, en uge efter din tilmelding. 

Bogen skal læses inden uddanneelsesstart. 

14 dage før uddannelsesstart får du adgang til yderligere materiale: PowerPoint plancher, bilag, caseøvelser og eksamensøvelser.

 

Indsats

Udover de 2 undervisningsdage, skal du regne med at bruge  ca. 2 dage på at læse IACCM's lærebog "Fundamentals of Contract and Commercial Management” (2015) inden uddannelsen starter. 

Hvis du vælger at få en certificering, skal du regne med at bruge 1 dag ekstra på at forberede dig til eksamen.

Eksamen

Du kan vælge tage en eksamen og få en international certificering.

Det foregår som en online multiple choice eksamen (på dansk). 

Tidspunktet vælger du selv, dog senest et år efter du er påbegyndt uddannelsen.

Når du har bestået eksamen, får du tilsendt din certificering online fra IACCM/World Commerce and Contracting, og du har ret til at anvende titlen CCM Associate.

Pris 

10.000 kr. ekskl. moms.

Hertil kommer udgift til lærebog (ca. 350 kr. ekskl. moms).

Hvis du vælger at tage eksamen og få en certificering koster det oveni 2.300 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker 1 års medlemskab af IACCM/World Commerce and Contracting, og gebyr for certificeringseksamen.

46

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Super godt kursus, der blev afholdt under gode forhold med fagligt dygtige instruktører. "

Rikke Christina Thomasen, WP PI WAPO hos Siemens Wind Power A/S

"Engaged teachers who complement each other with theoretical approach and many years of practical experience. "

Jens Ehlers Vium, Strategic Procurement Manager hos Chrisplant A/S