CCM Fundamentals uddannelsen

Fundamentalt overblik på to dage 

Lær at høste kommercielle potentialer og undgå de værste juridiske faldgruber.

Gennem CCM Fundamentals-uddannelsen får du forståelse for hovedprincipperne bag kontrakter og kommercielle relationer, så du får mere succes med dine forretningsaftaler. 

Efter to intense undervisningsdage, vil du kende vigtigheden af ’de 5 faser’ i kontraktarbejde og have forståelse for kontraktens grundlæggende juridiske regler og vilkår. 

Når du har gennemført CCM Fundamentals, har du ret til at kalde dig CCM Associate, hvis du vælger at tage eksamen.

 

Deltagerprofil

Dette er uddannelsen for dig, hvis primære arbejdsområde ikke omfatter kontrakter eller kontraktstyring, men som deltager i eller leder processer hvor kontrakter indgå. Du er f.eks. indkøber, sælger, bid manager, account manager, business manager, kontorchef eller projektleder. På uddannelsen har vi også deltagere, der er fageksperter, f.eks. indenfor byggeri, medicinalindustri eller energisektoren, der også er inddraget i og har medansvar for at lave aftaler og kontrakter.  

Dit behov er den mest grundlæggende viden og færdigheder i at kunne forstå, deltage i og optimere kontraktstyringsprocesser til gavn for forretningen.  

Bemærk! Hvis du arbejder mere intensivt med kontrakter som contract manager, bid manager, projektleder eller lign., anbefaler vi at du tager CCM Practitioner-uddannelsen. Det er ikke nødvendigt at tage Fundamentals forud for CCMPractitioner.

 

Udbytte

Uddannelsen giver dig et grundlæggende indblik i best practice contract management. Efter bestået eksamen, vil du kende de tværfaglige elementer i kontraktens levetid, fra udbud til ophør. CCM Fundamentals klæder dig på til at:

    
•    få mere ud af dine forretningsaftaler
•    bruge basale risk-management teknikker 
•    forstå de vigtigste begreber og juridiske overvejelser 
•    udvælge de rigtige tilgange og værktøjer 
•    kende principper og processer i kontraktforhandling
•    yde effektiv håndtering, når kontrakten er underskrevet 

Du får desuden adgang til et bibliotek af viden, så du straks kan starte din egen og din organisations vej frem mod best practice contract management.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisning i forhold til Covid-19

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder og Rambøll Koncernen ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Nyhed - online streaming via microsoft teams 

Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på mobilnummer 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Photo by Jens Lindner on Unsplash

Content /Indhold

Dag 1  

Introduktion 

Grundlæggende introduktion til kontrakter, kontraktstyring og relationsstyring og hvorledes dette kan bidrage til bundlinjen. 

Overblik

Hvad er en kontrakt? De vigtigste principper i contract and commercial management. Introduktion til kontraktens livscyklus i fem faser, som udfoldes nærmere i de næste moduler. 

Initiering

Introduktion til det benarbejde, der ligger forud for enhver kontrakts tilblivelse. Kundens behov fra et sælgerperspektiv, og behovsafklaring i forskellige typer af forretningsrelationer. 

Budfasen 

Håndtering af udbud og tilbud. Kunders udvikling af behov, og de typiske faldgruber. Introduktion til nyttige redskaber som ’Request for Information’ (RFI) og køberperspektivet. 

 

Dag 2 

Kontraktudarbejdelse I

At vælge den rigtige kontrakttype

Overblik over de forskellige typer af kontrakter. Forståelse for før-kontraktuelle aftaler og nøglepunkterne ved en foraftales karakter.  

Kontraktudarbejdelse II

Forståelse for de enkelte kontrakttyper - simple til komplekse. Den kommercielle kontrakts vigtigste emner og forholdet mellem pris, cost, risici og kontraktvilkår.

Forhandling

De forskellige strategier og forhandlingsstile, som kan få en aftale i hus. Få indblik i planlægning af forhandlinger og undgå typiske faldgruber. 

Kontraktstyring I

Contract managerens rolle, når kontrakten er underskrevet og i drift.  Regulering og håndtering af konflikter. Betydningen af overgang til ny drift og hvordan  ændringer håndteres. 

Kontraktstyring II

Contract Managerens operationelle opgaver, når kontrakten er i drift. De vigtigste dag-til-dag aktiviteter i den løbende styring af kontrakter. Anvendelse af KPI, leveringshåndtering, faktureringshåndtering og benchmarking. 

Underviser

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Head of Business Operations, Simcorp, cand.merc.jur., World Commerce & Contracting certificeret på Expert level
Christian er førende indenfor sit felt i Danmark og har mere end 15 års erfaring indenfor contract & commercial management - fra såvel de største offentlige it-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor contract & commercial management og er i dag Head of Business Operations i SimCorp.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Fellow, World Commerce & Contracting, certificeret på Expert level
René er en erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit arbejde som konsulent - bl.a. for advokatfirmaer, regioner, kommuner og IT-leverandører.  René er medlem af World CC's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

Overblik

.

Form

2 dages undervisning. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv.

Materialer

Pensumbog ”IACCM Contract and Commercial Management – Fundamentals” (2015) - 300 sider på letlæseligt engelsk. Vi sender bogen til dig, så du modtager den ca. 2 uger før kurset starter. Bogen skal læses inden uddanneelsesstart. Undervisningen foregår på dansk.

Indsats

Udover de 2 undervisningsdage, skal du regne med at bruge 2 dage på at læse pensumbogen ”IACCM Contract and Commercial Management – Fundamentals” inden uddannelsen starter, og derudover skal du bruge ca. 1 dag på at forberede dig til eksamen.

Eksamen

Online multiple choice eksamen. Tidspunktet vælger du selv, dog senest et år efter du er påbegyndt uddannelsen. Der er mulighed for re-eksamen og udskydelse efter aftale med NSCCM.

Når du har bestået eksamen, får du tilsendt din certificering online fra IACCM/World Commerce and Contracting, og du har ret til at anvende titlen CCM Associate.

Pris 

10.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgift til lærebog (ca. 350 kr. ekskl. moms) samt 1 års medlemskab af IACCM/World Commerce and Contracting, og gebyr for certificeringseksamen (i alt ca. 2.300 kr. ekskl. moms).

46

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Super godt kursus, der blev afholdt under gode forhold med fagligt dygtige instruktører. "

Rikke Christina Thomasen, WP PI WAPO hos Siemens Wind Power A/S

"Engaged teachers who complement each other with theoretical approach and many years of practical experience. "

Jens Ehlers Vium, Strategic Procurement Manager hos Chrisplant A/S