CCM Advanced Practitioner

Videregående kontraktstyring

CCM Advanced Practitioner uddannelsen er det andet trin i IACCM/World Commerce & Contracting's flagskib af certificeringer. På uddannelsen sættes der gennem vidensopbygning, cases, forhandlingsspil mv. fokus på udvikling af personlige og tekniske kompetencer samt hvordan man videreudvikler ”det gode købmandsskab” i relation til kontrakter. 

 

Deltagerprofil

Du har allerede taget IACCM/WorldCC's CCM Practitioner-uddannelsen (eller tilsvarende IACCM uddannelse) og har styr på de grundlæggende operationelle teknikker. Du ønsker nu at tage contract og commercial management i din organisation til det næste niveau. Du har solid erfaring med flere typer af kontrakter og forskellige operationelle teknikker, og du har en stor grad af autonomi og beslutningskompetence i dit daglige arbejde. 

 

Udbytte

Uddannelsen fokuserer på at udvikle dine personlige kompetencer inden for lederskab, forhandling og kunde- og leverandørrelationer (SRM og CRM) i relation til contract management, med henblik på, at du kan gennemføre de rette initiativer i din organisation og i relation til kunder og leverandører.

Du lærer at videreudvikle godt købmandsskab/god forretningsforståelse i relation til kontrakter, og om hvordan man kan visualisere kontrakter og processer, kommunikere mere effektivt, arbejder i teams, og simplificerer kontrakter og kontraktprocesser.

Du lærer at anvende benchmarking og hvorledes kontraktstyring skal indrettes i offentlige organisationer. Herudover lærer du at beherske en række tekniske og juridiske emner, eksempelvis ophavsret, konkurrenceret, relationelle og resultatbaserede kontrakter, agile kontrakter, softwareunderstøttelse af kontraktstyring mm.

Da der er fokus på udvikling af dine personlige kompetencer med henblik på avanceret anvendelsesorienteret brug, anvendes der cases, forhandlingsspil mv. i undervisningen, hvor du aktivt anvender den opnåede viden. Dette inkluderer eksempler på softwarebaseret understøttelse.

 

Om certificeringen

Uddannelsen er en overbygning til CCM Practitioner-uddannelsen, og er baseret på IACCM/WorldCC's Advanced Practitioner-certificering. For at få certificeringen, skal du have et aktivt IACCM/WorldCC's medlemskab og have vedligeholdt din CCM-Practitioner-certificering gennem gratis online kurser, NSCCM's kurser og lign.

 

Rabat ved tidlig tilmelding

Prisen for uddannelsen er 32.500 kr, men er du tidligt ude og tilmelder du dig inden 1. maj, er prisen 29.500 kr.

 

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19 

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder og Rambøll Koncernen ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

 

Nyhed - Online streaming via microsoft teams 

Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på telefon 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Underviser

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Head of Business Operations, Simcorp, cand.merc.jur., World Commerce & Contracting certificeret på Expert level
Christian er førende indenfor sit felt i Danmark og har mere end 15 års erfaring indenfor contract & commercial management - fra såvel de største offentlige it-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor contract & commercial management og er i dag Head of Business Operations i SimCorp.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Fellow, World Commerce & Contracting, certificeret på Expert level
René er en erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit arbejde som konsulent - bl.a. for advokatfirmaer, regioner, kommuner og IT-leverandører.  René er medlem af World CC's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

Content /Indhold

Online kursus (adgang fra d.1. juni)

Der er adgang til IACCM/WorldCC's online moduler fra d. 1. juni, men deltagere kan tilmelde sig helt frem til starten af august 2020, så de første moduler er gennemført inden klasseundervisning.

Dag 1 – Introduktion og personlige/interpersonlige kompetencer

Introduktion

• Hvad er ”Commercial Excellence”?

 

Personlige kompetencer

• CCM Lederskab og hvordan man bliver ”Trusted Advisor”

• Forhandling herunder virtuelle forhandlinger

• Customer Relationship Management (CRM)

• Supplier Relationship Management (SRM)

• Tværkulturel ledelse af handelsrelationer 

• Interaktiv Case Study: Forhandling

Dag 2 - Udvikling af god forretningsforståelse; kommunikation, visualisering, benchmarking og simplificering af kontrakter

• Hvordan du undgår de 10 oftest forekommende fejl i kontraktstyring

• Kommunikation, visualisering og design

• Benchmarking: Part 1

• Benchmarking: Part 2

• Simplificering af kontrakter og processer og strømlining af kontraktprocessen

Dag 3 - Offentlige indkøb, riskmanagement, etik, compliance og bæredygtighed

• Offentlige indkøb og kontraktstyring

• Håndtering og minimering af omkostninger og risici

• Avancerede finansielle overvejelser 

• Alternative indkøbsformer

• Etik, compliance og bæredygtighed

• Interaktivt Case Study: Analyse af arbejdsgruppers opgaver

Dag 4 - Tekniske emner; ophavsret, relationelle og resultatbaserede kontrakter m.m.

• International handel

• Ophavsret

• Relationelle og resultatbaserede kontrakter (Outcome- based Contracting)

• Governance og Standarder

• Outsourcing – strategier og redskaber

• Konkurrenceret

 

Dag 5 - Tekniske emner; branchespecifikke klausuler, agile kontrakter, sofwareunderstøttelse m.m.

• Koncipering af operationelle vilkår

• Branche-specifikke klausuler

• Agile kontrakter og håndtering af ændringer

• Hvordan du laver en Contract management plan

• Hvordan du anvender teknologi og software til at understøtte Contract Management

• Interaktivt Case Study: Komplekse kontrakter og relationer

Overblik

.

Form

Ca. 2-3 måneders online undervisning kombineret med 5 dages klasseundervisning, samt en online eksamen. Kurset veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv, herunder ved cases og forhandlingsspil.

Materials

IACCM/WorldCC's materiale der udleveres til deltagerne.

 

Effort

Udover de 5 undervisningsdage, skal du regne med at bruge ca. en dags forberedelsestid til hver undervisningsdag, samt en dag på at forberede dig til eksamen.

Exam

Udover løbende "modultest" på IACCM/WorldCC's Training Portal, afsluttes uddannelsen med en Online multiple choice eksamen på IACCM/WorldCC's Training Portal.

Price

Uddannelsen koster 32.500 kr. ekskl. moms - der dækker klasseundervisning samt IACCM/WorldCC's Online-moduler. Hvis du tilmelder dig tidligere, inden den 1. maj er prisen 29.500 kr. ekskl. moms.

Hertil kommer et gebyr for certificeringseksamen (800 kr.). Certificeringseksamen forudsætter medlemsskab af IACCM/WorldCC.

106

Kommende kurser

, 25 - 26. Aug
, 22 - 23. Sep
, 12. Okt

Det siger kursisterne...

"Udvikling og ledelse samt viden og praktiske værktøjer på højeste niveau. Aktiv workshop med egne kontrakter og mulighed for at udvikle på egne koncepter og samle inspiration fra andre. Stærkt anbefalet til alle der vil udbygge Practitioner-certificering "

Lars Eriksen, Outsourcing Manager hos SDC