CCM Advanced Practitioner

CCM Advanced Practitioner 

CCM Advanced Practitioner er overbygningsuddannelsen på CCM Practitioner, og det andet trin i WorldCC's flagskib af certificeringer.

Gennem vidensopbygning, cases, forhandlingsspil mv. sættes der fokus på udviklingen af strategiske, operationelle/tekniske og ledelsesmæssige kompetencer samt hvordan man videreudvikler forretningsforståelse i relation til kontrakter. 

 

Deltagerprofil
Du har allerede taget CCM Practitioner-uddannelsen og har solid erfaring med flere typer af kontrakter og grundlæggende operationelle teknikker. I dit daglige arbejde har du en stor grad af autonomi og beslutningskompetence. Du ønsker at udvikle contract og commercial management i din organisation og føre det til næste niveau.

 

Udbytte
På uddannelsen fokuseres der på at udvikle ledelsesmæssige og personlige kompetencer, tekniske og operationelle kompetencer samt strategiske kompetencer. 

  • Der er fokus på at udvikle dine personlige kompetencer inden for lederskab, forhandling og kunde- og leverandørrelationer (SRM og CRM) i relation til contract management, med henblik på, at du kan gennemføre de rette initiativer i din organisation og i relation til kunder og leverandører.
  • Du lærer at videreudvikle godt købmandsskab/god forretningsforståelse i relation til kontrakter, f.eks. hvordan man kan visualisere kontrakter og processer, kommunikere mere effektivt, samarbejde i teams og simplificering af kontrakter og kontraktprocesser.
  • Du lærer at anvende benchmarking og hvorledes kontraktstyring skal indrettes i private såvel som offentlige organisationer.
  • Herudover lærer du at beherske en række juridiske og tekniske emner: ophavsret, konkurrenceret, relationelle og resultatbaserede kontrakter, agile kontrakter, softwareunderstøttelse af kontraktstyring mm.

Da der er fokus på udvikling af dine personlige kompetencer med henblik på avanceret anvendelsesorienteret brug, anvendes der cases, forhandlingsspil mv. i undervisningen, hvor du aktivt anvender den opnåede viden. 

 

Undervisningsform
NSCCM's uddannelse CCM Advanced Practitioner er udviklet i samarbejde med WorldCC og er baseret på blended learning, hvor du får en blanding af online undervisning og klasseundervisning. I online-sessionerne er der fokus på vidensopbygning. Når vi mødes til klasseundervisningen, er der fokus på anvendelse af din nye viden gennem undersøgelser og pilottest i egen organisation, cases, forhandlingsspil, arbejde med egne kontrakter mv.

Klasseundervisningen begynder d. 13. november: Du får adgang til onlineundervisningen fra 1. oktober (30 moduler á 1-2 timers varighed), og vi anbefaler at de første online-moduler er gennemført inden klasseundervisning. 

Klasseundervisningen foregår på dansk, mens onlinemodulerne er på engelsk. 

 

Om certificeringen

  • Uddannelsen giver dig en internationale anerkendt certificering med titlen CCM Advanced Practitioner

For at få certificeringen, skal du have et aktivt WorldCC medlemskab og have vedligeholdt din CCM-Practitioner-certificering gennem gratis online kurser, NSCCM's kurser og lign.

 

Online streaming via Microsoft Teams 
Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på telefon 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Du kan søge støtte til uddannelsen

Uddannelsen er godkendt af Den Statslige Kompetencefond og Den Kommunale Kompetencefond - læs mere om hvor og hvordan du kan søge støtte på vores blog ”Søg økonomisk støtte til din uddannelse...”

 

Content /Indhold

Online kursus (adgang fra d.1. oktober 2024)

Der er adgang til WorldCC's online moduler fra d. 1. oktober 2024, og klasseundervisningen starter d. 13. november. Vi anbefaler at de første online-moduler er gennemført inden klasseundervisning.

Dag 1 – Introduktion og personlige/interpersonlige kompetencer

Introduktion

• Hvad er ”Commercial Excellence”?

 

Personlige kompetencer

• CCM Lederskab og hvordan man bliver ”Trusted Advisor”

• Forhandling herunder virtuelle forhandlinger

• Customer Relationship Management (CRM)

• Supplier Relationship Management (SRM)

• Tværkulturel ledelse af handelsrelationer 

• Interaktiv Case Study: Forhandling

Dag 2 - Udvikling af god forretningsforståelse; kommunikation, visualisering, benchmarking og simplificering af kontrakter

• Hvordan du undgår de 10 oftest forekommende fejl i kontraktstyring

• Kommunikation, visualisering og design

• Benchmarking: Part 1

• Benchmarking: Part 2

• Simplificering af kontrakter og processer og strømlining af kontraktprocessen

Dag 3 - Offentlige indkøb, riskmanagement, etik, compliance og bæredygtighed

• Offentlige indkøb og kontraktstyring

• Håndtering og minimering af omkostninger og risici

• Avancerede finansielle overvejelser 

• Alternative indkøbsformer

• Etik, compliance og bæredygtighed

• Interaktivt Case Study: Analyse af arbejdsgruppers opgaver

Dag 4 - Tekniske emner; ophavsret, relationelle og resultatbaserede kontrakter m.m.

• International handel

• Ophavsret

• Relationelle og resultatbaserede kontrakter (Outcome- based Contracting)

• Governance og Standarder

• Outsourcing – strategier og redskaber

• Konkurrenceret

 

Dag 5 - Tekniske emner; branchespecifikke klausuler, agile kontrakter, sofwareunderstøttelse m.m.

• Koncipering af operationelle vilkår

• Branche-specifikke klausuler

• Agile kontrakter og håndtering af ændringer

• Hvordan du laver en Contract management plan

• Hvordan du anvender teknologi og software til at understøtte Contract Management

• Interaktivt Case Study: Komplekse kontrakter og relationer

Underviser

René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Overblik: CCM Advanced Practitioner

.

Form

5 dages klasseundervisning (på dansk) kombineret med 4 måneders online undervisning (30 moduler á 1-2 timer på engelsk). 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv, herunder ved cases og forhandlingsspil.

Materialer

Online undervisningsmateriale fra WorldCC samt 480 sider manuskript og 400 sider bilag.

Til klasseundervisningen er der PowerPoints, bilag, cases og øvelser.

 

Indsats

Udover de 5 undervisningsdage, skal du regne med at bruge 1-2 timer på hvert af de 30 online moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest, der skal bestås for at komme videre. Der vil derudover være 2 hjemmeopgaver, som hver vil kræve ca. 3-4 timers arbejde.

Eksamen

Udover løbende "modultest" WorldCC's Training Portal, afsluttes uddannelsen med en Online multiple choice eksamen på WorldCC's Training Portal.

Online modultests og multiple choice eksamen er på engelsk.

Pris

Uddannelsen koster 32.500 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker klasseundervisning, forplejning samt IACCM/WorldCC's Online-moduler.

Prisen er inklusiv forplejning: morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet, men dækker ikke udgifter til transport og overnatning. 

Hertil kommer et gebyr for certificeringseksamen på 800 kr. 

Certificeringseksamen forudsætter medlemsskab af IACCM/WorldCC.

106

Kommende kurser

, 13 - 14. Nov
, 12. Dec
, 15 - 16. Jan

Det siger kursisterne...

"Udvikling og ledelse samt viden og praktiske værktøjer på højeste niveau. Aktiv workshop med egne kontrakter og mulighed for at udvikle på egne koncepter og samle inspiration fra andre. Stærkt anbefalet til alle der vil udbygge Practitioner-certificering "

Lars Eriksen, Outsourcing Manager hos SDC