CCM Advanced Practitioner

CCM Advanced Practitioner

Uddannelsen har online opstart 1. dec. 2021 og undervisningsopstart 2. feb. 2022 

Uddannelsen CCM Advanced Practitioner er en overbygning på CCM Practitioner, og det andet trin i World Commerce & Contracting's (tidligere IACCM) flagskib af certificeringer.

Gennem vidensopbygning, cases, forhandlingsspil mv. sættes der fokus på udviklingen af personlige, tekniske og strategiske kompetencer samt hvordan man videreudvikler forretningsforståelse i relation til kontrakter. 

Deltagerprofil

Du har allerede taget CCM Practitioner-uddannelsen og har solid erfaring med flere typer af kontrakter og grundlæggende operationelle teknikker. I dit daglige arbejde har du en stor grad af autonomi og beslutningskompetence. Du ønsker at udvikle contract og commercial management i din organisation og føre det til næste niveau.

Udbytte

På uddannelsen fokuseres der på at udvikle ledelsesmæssige, personlige kompetencer, tekniske/operationelle kompetencer og strategiske kompetencer. 

Der er fokus på at udvikle dine personlige kompetencer inden for lederskab, forhandling og kunde- og leverandørrelationer (SRM og CRM) i relation til contract management, med henblik på, at du kan gennemføre de rette initiativer i din organisation og i relation til kunder og leverandører.

Du lærer at videreudvikle godt købmandsskab/god forretningsforståelse i relation til kontrakter, f.eks. hvordan man kan visualisere kontrakter og processer, kommunikere mere effektivt, samarbejde i teams, simplificering af kontrakter og kontraktprocesser.

Du lærer at anvende benchmarking og hvorledes kontraktstyring skal indrettes i offentlige organisationer.

Herudover lærer du at beherske en række juridiske og tekniske emner: ophavsret, konkurrenceret, relationelle og resultatbaserede kontrakter, agile kontrakter, softwareunderstøttelse af kontraktstyring mm.

Da der er fokus på udvikling af dine personlige kompetencer med henblik på avanceret anvendelsesorienteret brug, anvendes der cases, forhandlingsspil mv. i undervisningen, hvor du aktivt anvender den opnåede viden. 

Undervisningsform

NSCCM's uddannelse CCM Advanced Practitioner er udviklet i samarbejde med WorldCC og er baseret på blended learning, hvor du får en blanding af online undervisning og klasseundervisning.

Uddannelsen forløber over ca. 4 måneder med 5 dages klasseundervisning og derudover onlineundervisning (30 moduler á 1-2 timers varighed). Klasseundervisningen foregår på dansk, mens onlinemodulerne er på engelsk. 

Om certificeringen

  • Uddannelsen giver dig en internationale anerkendt certificering med titlen CCM Advanced Practitioner

For at få certificeringen, skal du have et aktivt WorldCC's medlemskab og have vedligeholdt din CCM-Practitioner-certificering gennem gratis online kurser, NSCCM's kurser og lign.

Rabat ved tidlig tilmelding

Prisen for uddannelsen er 32.500 kr, men er du tidligt ude og tilmelder du dig inden 1. november, er prisen 29.500 kr.

Eventuelle justeringer eller ændringer af undervisningen i forbindelse med Covid-19 

Uddannelsen forventes gennemført som planlagt, d.v.s. som fysisk undervisning på de fastlagte datoer. Skulle det vise det sig, at Covid-19 udvikler sig på en sådan måde, at det p.g.a. af regler eller anbefalinger fra offentlige myndigheder ikke bliver muligt at mødes i mindre forsamlinger, vil vi justere/ændre undervisningen herefter, bl.a. ved brug af live-streaming på de allerede fastlagte datoer. Hvis det bliver nødvendigt at foretage justeringer/ændringer, vil vi orientere jer nærmere.

Nyhed - Online streaming via microsoft teams 

Efter flere forespørgsler kan du nu som kursist selv vælge at få livestreamet undervisning via microsoft teams. Kontakt NSCCM på mail britt.torp@nsccm.dk eller på telefon 7020 0131 for at få en aftale.   

 

Underviser

Christian Sandbeck

Christian Sandbeck

Head of Business Operations, Simcorp, cand.merc.jur., World Commerce & Contracting certificeret på Expert level
Christian er førende indenfor sit felt i Danmark og har mere end 15 års erfaring indenfor contract & commercial management - fra såvel de største offentlige it-projekter til komplekse globale outsourcing kontrakter.  Christian har varetaget flere lederroller indenfor contract & commercial management og er i dag Head of Business Operations i SimCorp.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Fellow, World Commerce & Contracting, certificeret på Expert level
René er en erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit arbejde som konsulent - bl.a. for advokatfirmaer, regioner, kommuner og IT-leverandører.  René er medlem af World CC's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne.

Content /Indhold

Online kursus (adgang fra d.1. december 2021)

Der er adgang til IACCM/WorldCC's online moduler fra d. 1. december 2021, men deltagere kan tilmelde sig helt frem til d.14. januar 2022, så de første moduler er gennemført inden klasseundervisning.

Dag 1 – Introduktion og personlige/interpersonlige kompetencer

Introduktion

• Hvad er ”Commercial Excellence”?

 

Personlige kompetencer

• CCM Lederskab og hvordan man bliver ”Trusted Advisor”

• Forhandling herunder virtuelle forhandlinger

• Customer Relationship Management (CRM)

• Supplier Relationship Management (SRM)

• Tværkulturel ledelse af handelsrelationer 

• Interaktiv Case Study: Forhandling

Dag 2 - Udvikling af god forretningsforståelse; kommunikation, visualisering, benchmarking og simplificering af kontrakter

• Hvordan du undgår de 10 oftest forekommende fejl i kontraktstyring

• Kommunikation, visualisering og design

• Benchmarking: Part 1

• Benchmarking: Part 2

• Simplificering af kontrakter og processer og strømlining af kontraktprocessen

Dag 3 - Offentlige indkøb, riskmanagement, etik, compliance og bæredygtighed

• Offentlige indkøb og kontraktstyring

• Håndtering og minimering af omkostninger og risici

• Avancerede finansielle overvejelser 

• Alternative indkøbsformer

• Etik, compliance og bæredygtighed

• Interaktivt Case Study: Analyse af arbejdsgruppers opgaver

Dag 4 - Tekniske emner; ophavsret, relationelle og resultatbaserede kontrakter m.m.

• International handel

• Ophavsret

• Relationelle og resultatbaserede kontrakter (Outcome- based Contracting)

• Governance og Standarder

• Outsourcing – strategier og redskaber

• Konkurrenceret

 

Dag 5 - Tekniske emner; branchespecifikke klausuler, agile kontrakter, sofwareunderstøttelse m.m.

• Koncipering af operationelle vilkår

• Branche-specifikke klausuler

• Agile kontrakter og håndtering af ændringer

• Hvordan du laver en Contract management plan

• Hvordan du anvender teknologi og software til at understøtte Contract Management

• Interaktivt Case Study: Komplekse kontrakter og relationer

Overblik

.

Form

5 dages klasseundervisning (på dansk) kombineret med 4 måneders online undervisning (30 moduler på engelsk). 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv, herunder ved cases og forhandlingsspil.

Materials

Online undervisningsmateriale fra WorldCC samt 480 sider manuskript og 400 sider bilag.

Til klasseundervisningen er der PowerPoints, bilag, cases og øvelser.

 

Effort

Udover de 5 undervisningsdage, skal du regne med at bruge 1-2 timer på hvert af de 30 online moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest, der skal bestås for at komme videre. Der vil derudover være 2 hjemmeopgaver, som hver vil kræve ca 3-4 timers arbejde.

Eksamen vil kræve ca 1 dags forberedelse.

Exam

Udover løbende "modultest" WorldCC's Training Portal, afsluttes uddannelsen med en Online multiple choice eksamen på WorldCC's Training Portal.

Price

Uddannelsen koster 32.500 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker klasseundervisning samt IACCM/WorldCC's Online-moduler.

Hvis du tilmelder dig tidligere, inden den 1. november 2021 er prisen 29.500 kr. ekskl. moms.

Hertil kommer et gebyr for certificeringseksamen på 800 kr. 

Certificeringseksamen forudsætter medlemsskab af IACCM/WorldCC.

106

Kommende kurser

, 02 - 03. Febr
, 09 - 10. Mar
, 08. Apr
, 01. Sep
, 28 - 29. Sep
, 25 - 26. Okt
, 23. Nov

Det siger kursisterne...

"Udvikling og ledelse samt viden og praktiske værktøjer på højeste niveau. Aktiv workshop med egne kontrakter og mulighed for at udvikle på egne koncepter og samle inspiration fra andre. Stærkt anbefalet til alle der vil udbygge Practitioner-certificering "

Lars Eriksen, Outsourcing Manager hos SDC