Basic Contract Management - dansk

Basic Contract Management - dansk version

Lær de nyeste kontraktstyringsteknikker med udgangspunkt i den internationale CMS (ANSI 2022) contract management-standard.

Kontraktstyring er et komplekst puslespil i de fleste organisationer. Hvem er involveret? Hvad er deres rolle? Hvem skal udføre hvilke aktiviteter, hvornår og hvordan? Og hvordan forhandler og styrer jeg de forskellige kontrakter og klausuler bedst muligt - set i et juridisk såvel som i et forretningsmæssigt perspektiv?

På kurset 'Basic Contract Management' lærer du - med den nye internationale contract management standard CMS (ANSI 2022) som referencepunkt -  hvordan du skaber et overblik over kontraktprocesser og -aktiviteter samt hvilke enkeltelementer, din organisation skal forbedre og mestre for at implementere best practice contract management. Samtidig lærer du, hvordan du kan få din organisation til at arbejde sammen som et team omkring kontrakter, og hvordan man bevarer de gode relationer mellem kunde og leverandør. Endelig får du den vigtigste viden om de kontraktretlige regler, der regulerer de vigtigste klausuler i kontrakten.

Som en del af kurset får du adgang til et 100 siders manuskript om kontraktstyring, CMS (ANSI 2022) contract management-standarden, en værktøjskasse, der kan anvendes i din egen kontraktstyring, f.eks. "templates" for kontraktopstartsmøde, performancemøde og ændringshåndtering, samt tjeklister og forhandlingsmanualer.

 

Opnå overblik over best practice kontraktprocesser og -aktiviteter

 

Deltagerprofil

Du arbejder dagligt eller regelmæssigt med kontrakter og kontraktrelaterede opgaver i en offentlig organisation eller privat virksomhed.

Du kan have din primære rolle indenfor andre områder, f.eks. som indkøbs- eller tilbudschef, programleder, IT-chef, koordinator, projektleder, kontorchef, salgschef, udbudsansvarlig, advokat mv., men juridisk uddannelse er ikke en forudsætning.

Du har brug for viden, metoder og værktøjer til styring og forbedring af kontrakter, og et fælles opdateret sprog omkring kontrakter samt kommunikations- og implementeringsteknikker, performance management og overvågningsteknikker, compliance metoder og værktøjer, kravs- og ændringshåndtering samt konfliktløsningsmetoder.

 

Udbytte
I løbet af de 2 dage med "Basic Contract Management" kommer vi ind på alle de elementer, der er nødvendige for at udføre contract lifecycle management. Kurset vil give dig viden, metoder og specifikke værktøjer til at styre og forbedre kontrakter, og et fælles, opdateret sprog omkring kontrakter samt kommunikations- og implementeringsteknikker, performance management og monitoreringsteknikker, compliance-metoder og værktøjer, kravs- og ændringshåndtering samt konfliktløsningsmetoder. Kurset bygger på den nye, internationalt anerkendte standard for kontraktstyring, CMS (ANSI 2022).

Juridisk uddannelse er ikke en forudsætning.

 

Kursets form

Undervisningen kombinerer teori med praktiske eksempler, refleksioner og øvelser samt dialog og netværk. Fokus er på en grundlæggende forståelse af kontraktstyring som disciplin og på rollen for de personer, der deltager i kontrakthåndtering. Kurset er interaktivt, så du bliver i stand til at reflektere over din egen rolle, og de handlinger der er nødvendige at foretage i din organisation. Samtidig lærer du, hvordan du anvender en række konkrete værktøjer, som du får udleveret på kurset.

Som en del af kurset vil der blive etableret en LinkedIn-gruppe for deltagerne - til refleksioner og opfølgning på tanker og handlinger.

 

Vores kursister vurderer kurset til

 

 

Content /Indhold

Dag 1

På kurset kommer vi igennem de vigtigste emner for at få styr på dine kontrakter - fra vugge til grav. På dag 1 gennemgår vi følgende temaer:

 • Introduktion til kontraktstyring. Baggrund, formål, terminologi og definitioner
 • Den nye CMS standard (ANSI 2022)
 • De 10 vigtigste årsager til dårlig kontraktstyring – og hvordan det kan forbedres
 • Effektivitetsgevinster, KPI´er og benchmarking
 • Central, decentraliseret eller centerstyret kontraktstyring; rapporteringslinjer
 • Ledelsesrollen, forandringsledelse og tværfaglig koordinering og samarbejde
 • Samspillet mellem ledelse, indkøb, salg, SCM, CRM, Kvalitetsstyring, Projektledelse, jura og contract management
 • Kontrakt-compliance og lovmæssig compliance
 • Porteføljestyring og risikostyring
 • Kontraktens livscyklus – overblik
 • Ressourcer – mennesker, kompetencer, software og supportfunktioner
 • Roller, ansvar mv.
 • Interessentledelse og kommunikation
 • Strategisk, taktisk og operationel kontraktstyring

Afslutning på dag 1

Dag 2

 På dag 2 gennemgår vi følgende temaer:

 • Juraens rolle og balancen mellem tekniske, økonomiske og juridiske forhold
 • De grundlæggende juridiske forhold og klausuler når man skal styre kontrakter
 • Aftaleret- og kontraktret – grundlæggende regler og principper
 • Forpligtelser, garantier og misligholdelsesbeføjelser
 • Vigtigste klausuler: forhandling, udarbejdelse, ledelse på daglig basis
 • Implementering af kontrakten i organisationen - do´s and dont´s
 • Performance management og overvågning – compliance management - anvendelse af IT
 • Krav- og ændringshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Exit-klausuler
 • Kontraktafslutning og erfaringer
 • Vejen frem – god praksis kontraktstyring; implementering og projektledelse

Afslutning på dag 2

Herefter opfølgning de følgende måneder via Teams/LinkedIn.

Underviser

René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Overblik: Basic Contract Management - dansk version

.

Form 

2 dage med teori, øvelser, eksempler og diskussioner. Kurset er delvist interaktivt, så du bliver i stand til at reflektere over din egen rolle og igangsætte de handlinger, der er nødvendige i din organisation.

Undervisningen foregår på dansk.

Som en del af kurset bliver der etableret en LinkedIn-gruppe for deltagerne - til refleksioner og opfølgning på tanker og handlinger.

Materialer

100 siders manuskript om kontraktstyring, et rammeværk på 25 sider om "Good practice Contract Management, samt metoder og værktøjer der kan anvendes direkte i egen praksis.

Du kan finde materialet på NSCCM’s materialeside. Du modtager en mail, når materialesiden åbner 2 uger før undervisningsstart.

Indsats

Vi anbefaler, at du læser manuskriptet om kontraktstyring på ca. 100 sider.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder kursusbevis efter ønske.

Pris

10.000 DKK ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialerog forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

2102

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

"Kurset er meget interessant, relevant og brugbart i forhold til mit job, der er f.eks. mange gode eksempler til sammenligning med daglig drift. Underviseren, René Franz Henschel, er virkelig god "

Linda Olsen, Procurement Coordinator hos BEC