Styring af agile kontrakter

Styring af agile kontrakter

På dette kursus er der særligt fokus på, hvorledes agile kontrakter skal styres i fasen efter kontraktindgåelse.

Styring af agile kontrakter kræver, at man anvender andre arbejdsmetoder, processer og værktøjer, end dem som sædvanligvis bruges ved indgåelse af vandfaldskontrakter. Desuden afhænger styringen af, om alle eller kun nogle af de grundlæggende elementer (tid, økonomi, ydelse) er underlagt en agil styringsramme, f.eks. hvorvidt tid eller økonomi ligger fast, og kun selve ydelsen er agil.

Derfor har kurset fokus på hvorledes processer, ledelse, forretning, teknik og kontraktstyring skal spille sammen med henblik på at få et optimalt resultat, samt hvilke metrikker det er vigtigt at måle på, for at sikre den fornødne fremdrift og succes - herunder balancen mellem skabelse af de forretningsmæssige værdier og kontrakten.

Kurset trækker på både teori og praktisk erfaring om styring af agile kontrakter, herunder spørgeundersøgelser gennemført i mere end 1.500 agile projekter i USA - de agile metoders ophavsland ("Det Agile Manifest", Utah, 10.-11. februar 2001, se https://agilemanifesto.org/iso/dk/manifesto.html).

 

 

Deltagerprofil

Kurset er designet til dig der arbejder med eller har ansvar for agile kontrakter, med særligt fokus på agile IT-kontrakter og tilsvarende serviceydelser. Du er f.eks. indkøber, projektleder, udbudsjurist, contract manager eller leder med ansvar for salg eller indkøb af IT, der er underlagt en agil udviklingsproces.

 

Udbytte af kurset

Kurset vil give et grundigt indblik i de roller og ansvar, de deltagende parter har, hvordan der skal samarbejdes og kommunikeres, samt hvilke målepunkter (metrikker) som skal anvendes, når man skal afgøre om projektet er på rette kurs eller om noget bør justeres og/eller rettes op.

Samtidig er der fokus på, hvilke praktiske værktøjer man kan udvikle og anvende, og som kan justere og/eller bringe projektet tilbage på ret kurs. Deltagerne får udleveret disse værktøjer som led i kurset.

Undervejs vil vi også adressere hvorledes den valgte kontraktlige regulering spiller ind i styringen og vi berører også de udbudsretlige faldgruber, der ligger i den efterfølgende styring af agile kontrakter.

Kursets platform er best practices som er udviklet på baggrund af indsamling af data fra mere end 1.500 agile projekter.

 

Pakketilbud

For dig, som ønsker yderligere fordybelse i IT-kontrakter:

Pakketilbud til 13.000 kr. ekskl. moms for de følgende 2 kurser med 3 dages undervisning:

Praktisk IT Contract Management d.10-11. april 2024 og Styring af agile kontrakter d. 24. april 2024.

Normalpris for de to kurser: 15.000 kr. ekskl. moms - du sparer 2.000 kr.

* Ønsker du at deltage på begge kurser, skal du skrive "Pakketilbud - Praktisk IT CM og Styring af agile kontrakter" under bemærkninger på tilmeldingsblanketten.

Content /Indhold

Indhold

Emner:

1. Introduktion:
Introduktion til agile projekter og projektledelse (herunder SCRUM og DSDM), herunder ledelse, selvstyring og betydning af virksomheds- og kommunikationskultur.

Betydningen af samspillet mellem individer, relationer, kommunikation og samarbejde ift. processer og værktøjer. Produktejer, scrum-master, udviklingsteams mv.

Introduktion til bl.a. DSDM, KANBAN og SCRUM som eksempler på metoder. Forskelle og ligheder mellem hierarkiske og agile projektledelsesmetoder.

Kontraktens rolle og dens betydning for den efterfølgende ledelse og projektstyring. Eksempler fra forskellige kontrakter, herunder K03 m.fl. Agile og semiagile kontrakter.

Overblik over de vigtigste udfordringer ved agil kontraktstyring – og hvad man kan gøre ved det.

2. Overblik over processer, roller og ansvar.
Product Owners, Scrum Masters mv. Forretningens rolle. Contract managers og projektledelse. Test-ansvarlige, test-teams, test-arkitekter, test-design, udførelse og anvendelse af test. Etablering af et komplet kredsløb for agil kontraktstyring. Det særlige forhold mellem kunden og leverandør i agile projekter.

3. Betydningen af Kontraktopstartsmøde
Udarbejdelse, justering og anvendelse af RACI, mødekadence, kommunikationskultur og –frekvens, end-to-end proces ift. sprints, tests og releases.

3. Evalueringsmøder og behov for justering
Etablering af evalueringskultur af selve processen og kommunikation.

4. Løbende møder og mødeagendaer
Opbygning af løbende møder og mødeagendaer, herunder frekvens og indhold.
• Planlægning af sprints
• Behovsafklaring og prioritering
• Stand-ups
• Sprint-review møder
• Planlægning af Releases
• Mv.

5. Performance management - contract management
Kontraktgrundlag versus aktuel performance og gennemførelse af et kontraktuelt Retrospective. Hvilke metrikker er vigtige at måle på? Hvordan adskiller de sig fra vandfaldsmodeller? Hvilke metrikker kan være de samme som vandfaldsmodeller?

Eksempler på metrikker:

• Trendtracking – hastighed, produkter mv. Fundamentet for Backlog og Release Planning
• Antal fejl – trends
• Kundetilfredshed (user-stories)
• Team tilfredshed: Hvad, hvorfor, hvem mv.?
• Værdi/iteration: hvor meget værdi skabes for kunde/forretning/organisation? Earned value mv.

6. Værktøjer:
Nærmere om udvikling og anvendelse af værktøjer, der måler de vigtigste projektparametre, herunder:
• Velocity
• Release Burn-down Chart mv.

7. Løbende afrapportering om styring af agile kontrakter

8. Opsummering og afrunding.

Underviser

anders boisen

Anders Christian Boisen

Partner, BetterContracts Aps, cand.jur.
Anders har mere end 20 års erfaring med rådgivning og undervisning om større IT- og digitaliseringsprojekter. Hans ekspertise ligger særligt i at bygge bro mellem de juridiske, tekniske og kommercielle områder og kontraktlig understøttelse af agile IT-projekter. Han har tidligere været ansat i Rambøll Management Consulting, som chef for Legal Consulting med fokus på juridisk rådgivning relateret til IT-området særligt med henblik på at gennemføre komplekse IT-projekter hos ordregivere underlagt EU’s udbudsregler. Anders er i dag selvstændig rådgiver, med fokus på levering af operationel juridisk rådgivning, hvor juraen understøtter og er tæt integreret til de tekniske og kommercielle dele af IT-projekter.
René Franz Henschel

René Franz Henschel

Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet; IACCM/WorldCC certificeret på Expert niveau, udnævnt Fellow
René er en særdeles erfaren underviser og forsker i kontraktjura og contract management. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om emnerne, og har stor praktisk erfaring gennem sit tidligere arbejde som konsulent - bl.a. for staten, regioner, kommuner, advokater og IT-leverandører.  René er medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere af de lærebøger, vi bruger på uddannelserne. René har undervist i Contract and Commercial Management siden 2010. Han blev i januar 2021 udnævnt til "Fellow" af World Commerce & Contracting for sit bidrag med at udvikle Contract and Commercial Management som en international disciplin og sit personlige engagement med at udbrede WCC´s vision og mission om at skabe mere værdi i handelsrelationer.

Overblik: Styring af Agile kontrakter

.

Form

1 undervisningsdag.

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og gennemgang af checklister.

Materialer

1 uge før undervisningsstart åbner vi kursets materialeside, hvor du finder: PowerPoint slides, checklister og bilag

Indsats

1 kursusdag - 8 lektioner á 45 minutter. 

Kurset kræver ikke forberedelse

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Vi udsteder gerne deltagerbevis efter ønske.

Pris

Kursuspris for Styring af agile kontrakter er 5.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialesamling og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagsbuffet).

Prisen dækker ikke udgifter til transport og overnatning.

 

Købes kurset som en pakkeløsning med 2-dages kurset Praktisk IT Contract Management er den samlede pris for de to kurser 13.000 kr. ekskl.moms.

106

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger