CCM Advanced Practitioner

IACCM Advanced Practitioner

CCM Advanced Practitioner uddannelsen er det andet trin i IACCM´s flagskib af certificeringer. På uddannelsen sættes der gennem vidensopbygning, cases, forhandlingsspil mv. fokus på udvikling af personlige og tekniske kompetencer samt hvordan man videreudvikler ”det gode købmandsskab” i relation til kontrakter. 

Deltagerprofil

Du har allerede taget IACCM CCM Practitioner-uddannelsen (eller tilsvarende IACCM uddannelse) og har styr på de grundlæggende operationelle teknikker. Du ønsker nu at tage contract og commercial management i din organisation til det næste niveau. Du har solid erfaring med flere typer af kontrakter og forskellige operationelle teknikker, og du har en stor grad af autonomi og beslutningskompetence i dit daglige arbejde. 

Udbytte

Uddannelsen fokuserer på at udvikle dine personlige kompetencer inden for lederskab, forhandling og kunde- og leverandørrelationer (SRM og CRM) i relation til contract management, med henblik på, at du kan gennemføre de rette initiativer i din organisation og i relation til kunder og leverandører.

Du lærer at videreudvikle det gode købmandsskab i relation til kontrakter, og om hvordan man kan visualisere kontrakter og processer, kommunikere mere effektivt, arbejder i teams, og simplificerer kontrakter og kontraktprocesser.

Du lærer at anvende benchmarking og hvorledes kontraktstyring skal indrettes i offentlige organisationer. Herudover lærer du at beherske en række tekniske og juridiske emner, eksempelvis ophavsret, konkurrenceret, relationelle og resultatbaserede kontrakter, agile kontrakter, softwareunderstøttelse af kontraktstyring mm.

Da der er fokus på udvikling af dine personlige kompetencer med henblik på avanceret anvendelsesorienteret brug, anvendes der cases, forhandlingsspil mv. i undervisningen, hvor du aktivt anvender den opnåede viden. Dette inkluderer eksempler på softwarebaseret understøttelse.

Om certificeringen

Uddannelsen er baseret på IACCM's Advancd Practitioner-certificering. For at få certificeringen, bliver du – hvis du ikke allerede er det –  en del af IACCM's medlemskab og vedligeholder din certificering gennem IACCM's gratis online kurser. 

Et fleksibelt forløb

Bliver du forhindret i at deltage i enkelte eller flere dage på uddannelsen fx pga. sygdom, kan du overføre din deltagelse til et senere uddannelsesforløb - forudsat at disse oprettes jf. vores almindelige forretningsbetingelser.

Indhold

Online kursus starter 3. januar
Dag 1 – Introduktion og Personlige kompetencer

Introduktion

• Hvad er ”Commercial Excellence”?

 

Personlige kompetencer

• CCM Lederskab og hvordan man bliver ”Trusted Advisor”

• Forhandling herunder virtuelle forhandlinger

• Customer Relationship Management (CRM)

• Supplier Relationship Management (SRM)

• Tværkulturel ledelse af handelsrelationer 

• Interaktiv Case Study: Forhandling

Dag 2 - Udvikling af "godt købmandsskab"

• Hvordan du undgår de 10 oftest forekommende fejl i kontraktstyring

• Kommunikation, visualisering og design

• Håndtering og minimering af omkostninger og risici 

• Avancerede finansielle overvejelser

• Simplificering af kontrakter og processer og strømlining af kontraktprocessen

Dag 3 - Benchmarking, offentlige indkøb, etik, compliance og bæredygtighed

• Benchmarking

• Offentlige indkøb og kontraktstyring

• Alternative indkøbsformer

• Etik, compliance og bæredygtighed

• Interaktivt Case Study: Analyse af arbejdsgruppers opgaver

Dag 4 - Tekniske emner

• Ophavsret

• Konkurrenceret

• Relationelle og Outcome-based Contracting

• Governance og Standarder

• Outsourcing – strategier og redskaber

• International Handel

Dag 5 - Tekniske emner og afslutning

• Koncipering af operationelle vilkår

• Industi-specifikke klausuler

• Agile kontrakter og håndtering af ændringer

• Hvordan du laver en Contract management plan

• Hvordan du anvender teknologi og software til at understøtte Contract Management

• Interaktivt Case Study: Komplekse kontrakter og relationer

Overblik

.

Form

Ca. 2-3 måneders online undervisning og eksamen kombineret med 5 dages klasseundervisning og eksamen over 3 måneder. Kurset veksler mellem teori og praksis og inddrager perspektiver fra deltagernes eget arbejdsliv, herunder ved cases og forhandlingsspil.

Materialer

IACCM´s material der udleveres til deltagerne samt eventuelt supplerende lærebogsmateriale (købes)

 

Indsats

Udover de 5 undervisningsdage, skal du regne med at bruge en dags forberedelsestid til hver undervisningsdag, samt en dag på at forberede dig til eksamen.

Eksamen

Online multiple choice eksamener på IACCM's hjemmeside.

Pris

Klasseundervisning 25.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgift til IACCM´s online modul (ca. 5.000 kr.), diverse materialer samt medlemskab af IACCM (som du muligvis har i forvejen som aktiv IACCM CCM Practitioner) og gebyr for certificeringseksamen (i alt ca. 2.300 kr. ekskl. moms.).

Bemærk: særlig introduktionspris: 25.000 kr. for hele uddannelsen (eksklusiv undervisningsmaterialer og eksamensgeby), normalt 30.000 kr., spar 5.000 kr.

Er du forhindret i at deltage i et helt forløb, kan du tage enkeltdage for 6.000 kr. uden moms.

106

Kommende kurser

Det siger kursisterne...

Vi afventer tilbagemeldinger