CCM Advanced Practitioner

Advanced practitioner

CCM Advanced Practitioner

CCM Advanced Practitioner uddannelsen er det andet trin i IACCM´s flagskib af certificeringer. På uddannelsen sættes der gennem vidensopbygning, cases, forhandlingsspil mv. fokus på udvikling af personlige og tekniske kompetencer samt hvordan man videreudvikler ”det gode købmandsskab” i relation til kontrakter. 

Deltagerprofil

Du har allerede taget IACCM CCM Practitioner-uddannelsen (eller tilsvarende IACCM uddannelse) og har styr på de grundlæggende operationelle teknikker. Du ønsker nu at tage contract og commercial management i din organisation til det næste niveau. Du har solid erfaring med flere typer af kontrakter og forskellige operationelle teknikker, og du har en stor grad af autonomi og beslutningskompetence i dit daglige arbejde. 

Udbytte

Uddannelsen fokuserer på at udvikle dine personlige kompetencer inden for lederskab, forhandling og kunde- og leverandørrelationer (SRM og CRM) i relation til contract management, med henblik på, at du kan gennemføre de rette initiativer i din organisation og i relation til kunder og leverandører.

Du lærer at videreudvikle det gode købmandsskab i relation til kontrakter, og om hvordan man kan visualisere kontrakter og processer, kommunikere mere effektivt, arbejder i teams, og simplificerer kontrakter og kontraktprocesser.

Du lærer at anvende benchmarking og hvorledes kontraktstyring skal indrettes i offentlige organisationer. Herudover lærer du at beherske en række tekniske og juridiske emner, eksempelvis ophavsret, konkurrenceret, relationelle og resultatbaserede kontrakter, agile kontrakter, softwareunderstøttelse af kontraktstyring mm.

Da der er fokus på udvikling af dine personlige kompetencer med henblik på avanceret anvendelsesorienteret brug, anvendes der cases, forhandlingsspil mv. i undervisningen, hvor du aktivt anvender den opnåede viden. Dette inkluderer eksempler på softwarebaseret understøttelse.

Om certificeringen

Uddannelsen er en overbygning til IACCM CCM Practitioner-uddannelsen, og er baseret på IACCM's Advanced Practitioner-certificering. For at få certificeringen, skal du have et aktivt IACCM's medlemskab og have vedligeholdt din CCM-Practitioner-certificering gennem IACCM's gratis online kurser, NSCCM´s kurser og lign.

Er du i tvivl?

Vi har mange muligheder for at tilpasse et uddannelses- forløb, så det passer bedst til din organisation.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 20 01 31